(w mln PLN) Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
Opłaty za emisje CO2 20.325 11.553
Opłaty za korzystanie ze środowiska 1.411 1.304
Podatek od nieruchomości 1.009 960
Odpis na Fundusz WRC 351
Pozostałe 182 171
RAZEM PODATKI I OPŁATY 23.278 13.988

Wyniki wyszukiwania