Prowadzimy
w zielonej zmianie

Inwestujemy w przyszłość Polski dbając o to, by energia elektryczna była czysta, tania i dostępna. W zmieniającym się otoczeniu priorytetem pozostaje dla nas bezpieczeństwo energetyczne. Wspieramy naszych klientów w zmianie.

Kluczowe zagadnienia

Morskie farmy wiatrowe przemienią obraz polskiej energetyki, umożliwiając pozyskiwanie taniej, czystej energii i dając impuls do budowy nowej branży w krajowej gospodarce.

Realizowany projekt Baltica 2+3 o mocy ok. 2,5 GW stanowi największą inwestycję realizowaną w polskiej części Morza Bałtyckiego i jedną z największych tego typu na świecie.

2,5 GW
Moc farm
wiatrowych PGE
w 2030 r.

Dzięki pojawieniu się w strukturze Grupy spółki PGE Energetyka Kolejowa umocniliśmy swoją pozycję największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce.

Przejęcie spółki PKP Energetyka zwiększa bezpieczeństwo polskiej infrastruktury kolejowej i wspiera polską gospodarkę.

12%
Zwiększenie wolumenu
dystrybucji
w wyniku przejęcia
4,3 mld zł
Przybliżone zwiększenie
przychodów Grupy
w wyniku przejęcia

Wydzielenie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) to istotna część programu transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Równocześnie spowoduje istotną zmianę modelu biznesowego samej PGE, który będzie ewoluował wraz z kolejnymi inwestycjami Grupy.

Dzięki wydzieleniu zmieni się też profil Grupy, która w mniejszym stopniu będzie narażona na ryzyka cen uprawnień do emisji CO2 i ryzyka zmienności na hurtowym rynku energii elektrycznej.

Przeczytaj więcej

Nasi klienci potrzebują czystej, zielonej i taniej energii. Stworzenie przemyślanej ścieżki rozwoju naszej firmy w kierunku osiągnięcia zeroemisyjności w jak najszybszym możliwym czasie to realizacja celów zrównoważonego rozwoju w praktyce oraz wyraz troski o społeczeństwo i klimat.

Koncentracja PGE na inwestycjach będzie możliwa dzięki przejęciu roli dbającego o bieżące bezpieczeństwo produkcji energii w Polsce przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego, która przejmie aktywa węglowe spółek energetycznych.

Zobacz więcej

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A

Kluczowe dane 2022

37,07
TWh
Dystrybucja energii elektrycznej
34,28
TWh
Sprzedaż energii do odbiorców finalnych
51,28
PJ
Sprzedaż ciepła
1 269
MW
Zainstalowane moce źródeł odnawialnych
298 670
km
Długość linii dystrybucyjnych
7 766
MW
Zainstalowane moce cieplne
2,24
TWh
produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych
73 435
mln PLN
Przychody ze sprzedaży
7 052
mln PLN
Nakłady inwestycyjne
3 200
mln PLN
Środki z emisji akcji
Baa1
Ocena wiarygodności kredytowej (Moody’s)
8 657
mln PLN
EBITDA
4 299
mln PLN
EBIT
3 390
mln PLN
Zysk netto

Impuls rozwojowy

Zapewniamy stabilne zatrudnienie dla ponad 40 tys. osób w ok. 200 lokalizacjach w kraju. Większość naszej kadry stanowią mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z naszymi aktywami.

Podatki, które odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność biznesową, stanowią bardzo istotną część budżetów lokalnych samorządów, lecz również budżetu państwa.

Już dzisiaj nasza aktywność wspiera działalności tysięcy firm. Wraz z realizacją inwestycji i rozwijaniem nowych gałęzi polskiej energetyki, jak morskie farmy wiatrowe, czy energetyka jądrowa, nasz pozytywny wpływ na krajową gospodarkę będzie jeszcze większy.

7,6 mld PLN
Łączny wpływ podatkowy
w 2022 r.
10 mld PLN
Grupa przekaże w 2023 r
na funkcjonowanie
tarczy solidarnościowej

ESG

Ratingi ESG

Konsekwentnie poprawimy pozycję Grupy w ratingach ESG mając na względzie ich znaczenie dla naszych parterów biznesowych, inwestorów i klientów.

Znaczący awans względem ocen z roku 2020 i 2021.

Znacząca poprawa względem oceny z roku 2020 r. i początku 2023 r.

Znacząca poprawa wyniku rok do roku.

Wyniki wyszukiwania