List Prezesa Zarządu

Wskaźniki GRI
  • 2-22
  • GC-7
  • GC-8
  • GC-9

Szanowni Państwo,

Nasi klienci potrzebują czystej, zielonej i taniej energii. Stworzenie przemyślanej ścieżki rozwoju naszej firmy w kierunku osiągnięcia zeroemisyjności w jak najszybszym możliwym czasie to realizacja celów zrównoważonego rozwoju w praktyce oraz wyraz troski o społeczeństwo i klimat.

PGE z niesłabnącym zaangażowaniem odpowiada na nowe wyzwania geopolityczne i gospodarcze w Europie. Dynamicznie buduje stabilną, niezależną energetykę, gwarantującą nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i ciepła dla odbiorców.

Konsekwentnie realizowaliśmy tę drogę w roku 2022 i nie ustajemy w naszych dążeniach. Koncentracja PGE na inwestycjach będzie możliwa dzięki przejęciu roli dbającego o bieżące bezpieczeństwo produkcji energii w Polsce przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego, która przejmie aktywa węglowe spółek energetycznych.

Jako lider transformacji energetycznej w Polsce będziemy aktywnie wspierali w tym procesie innych, dbając o wszystkich naszych kluczowych interesariuszy, w tym: naszych pracowników, klientów, dostawców, wykonawców i społeczności lokalne.

PGE stawia na energię przyjazną dla środowiska i rozwój źródeł zero i niskoemisyjnych: morską energetykę wiatrową, lądowe źródła odnawialne, ciepło systemowe, magazyny chemiczne i elektrownie szczytowo-pompowe oraz zawodową energetykę niskoemisyjną. Niezmiennie realizować będziemy zasady polityki cyrkularnej, które gwarantują efektywne zarządzanie surowcami, minimalizację oddziaływania na środowisko i maksymalizację wykorzystania potencjału zasobów naturalnych.

Prowadzenie kapitałochłonnych programów inwestycyjnych i wdrażanie nowych usług wymaga zapewnienia przewidywalności finansowej naszego modelu biznesowego. Jedną z opcji ograniczenia kosztów finansowania jest dbałość o zrównoważony charakter naszej Grupy. Już w 2023 roku zawarliśmy pierwszą umowę finansowania bezpośrednio opartą o wyniki ratingu ESG.

O prawidłowe zarządzanie czynnikami ESG w organizacji dbał w roku 2022 Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju na którego czele stoję osobiście. Powołaliśmy też pełnomocnika zarządu ds. ESG, który zapewnia między innymi spójność działań w tym obszarze w całej Grupie.

Nasza firma skutecznie wychodzi już dziś naprzeciw rosnącym wymaganiom w obszarze ESG. W ubiegłym roku Grupa PGE po raz drugi wzięła udział w globalnym badaniu CDP, uzyskując jeden z najlepszych wyników wśród kluczowych polskich firm. Prowadzimy w zielonej zmianie i z niesłabnącym zaangażowaniem będziemy w tej zmianie wspierali Polaków. Naszym celem jest tworzenie wartości Grupy PGE w oparciu o wiarygodnych partnerów biznesowych, odpowiedzialność środowiskową oraz zaufanie społeczne. W tym duchu konsekwentnie będziemy realizować również naszą strategię biznesową i transparentnie informować o jej postępach, co znajduje swój wyraz również w formule Raportu Zintegrowanego.

Wojciech Dąbrowski

Prezes Zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Wyniki wyszukiwania