Prowadzimy w zielonej zmianie

SDGs

Prowadzenie to nie tylko bycie liderem i najbardziej zaawansowaną w dążeniu do neutralności klimatycznej grupą energetyczną w Polsce. To również bycie firmą pomocną, opiekuńczą wobec klientów i naszych partnerów biznesowych, służącą im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku.

Transformacja energetyczna w Polsce to olbrzymi proces, który wpływa na całe społeczeństwo i gospodarkę. Tak wielka zmiana wymaga lidera, umożliwiającego dekarbonizację przy zachowaniu stabilności systemów elektroenergetycznego oraz ciepłowniczego. Zmieniając energetykę budujemy organizację, tak by była ona integralną częścią otoczenia – partnerem społeczności i środowiska naturalnego.

Zielona zmiana wpisana jest w realizację celów biznesowych Grupy PGE. Dzięki naszym inwestycjom, mieszkańcy Polski już teraz korzystają z energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła przyjazne środowisku. Tylko w 2022 r. energia wyprodukowana przez odnawialne źródła Grupy PGE osiągnęła rekordowy poziom 1 931 GWh, czyli o ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Jako lider zielonej transformacji energetycznej w Polsce jesteśmy w stanie pokryć energią z OZE roczne zapotrzebowanie dla 860 tys. gospodarstw domowych, czyli tyle, ile liczy województwo łódzkie.

Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Odpowiedzią Grupy PGE na ochronę klimatu są działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej Grupy w jak najbliższej perspektywie. Grupa PGE w 2022 roku kontynuowała przebudowę portfela wytwórczego w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Efekty podejmowanych działań są już widoczne zwłaszcza dzięki osiąganiu kolejnych kamieni milowych w procesach inwestycyjnych.

Jako lider zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce w zakresie m.in. energii przyjaznej dla środowiska zamierzamy zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne poprzez:

  • obniżenie emisyjności wytwarzania w wyniku zmiany technologii, rozbudowy portfela OZE oraz umożliwienie naszym klientom udziału w transformacji,
  • zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych i redukcję emisyjności portfela,
  • rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • osiągnięcie neutralności klimatycznej

Równocześnie uznajemy, że rolą PGE jako prowadzącego w zielonej zmianie jest zwiększanie świadomości społecznej, stąd nasz wkład w promowanie transformacji energetycznej oraz zarządzania opartego o czynniki ESG i angażowania partnerów biznesowych.

Zrównoważony Rozwój

Postrzegamy nasz rozwój długoterminowo, z myślą o kolejnych pokoleniach. Uwzględniamy wszystkie aspekty czynników E-S-G i zwiększamy ich obecność w procesach zarządzania organizacją.

Wyniki wyszukiwania