Nakłady inwestycyjne 2022

SDGs

W roku 2022 nakłady inwestycyjne Grupy PGE sięgnęły ok. 7,1 mld zł
(wzrost o 51% r/r).

Ok. 62% nakładów w Energetyce Konwencjonalnej, Ciepłownictwie, Energetyce Odnawialnej i Pozostałej działalności (moce produkcyjne) oraz w Dystrybucji przeznaczone było na realizację nowych projektów, a ok. 38% na modernizacje i remonty.

Kluczowe projekty CAPEX w 2022
Budowa bloków gazowo-parowych w PGE Gryfino 2050 2,0 mld PLN
Budowa Nowej EC Czechnica 392 mln PLN
Modernizacje aktywów dystrybucyjnych 1 407 mln PLN
Nowe projekty w segmencie Dystrybucji 1 154 mln PLN

Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE Gryfino 2050 była w 2022 roku największym realizowanym projektem inwestycyjnym w Grupie PGE. Inwestycja zakłada budowę dwóch nowych bloków gazowo-parowych o  mocy 671 MWe każdy. W roku 2022 główne elementy maszynowni bloku 9 i  bloku 10 zostały posadowione na fundamentach, trwały prace montażowe całego turbozespołu.

Na początku grudnia 2022 roku zakończono z wynikiem pozytywnym próby napięciowe generatorów, w  styczniu 2023 roku zrealizowano dostawy sprężarek gazu, realizowano kolejne próby ciśnieniowe kotłów oraz rozpoczęto kablowanie. W  zakresie budowy przyłącza gazowego – trwały montaże – zrealizowano ok. 80% trasy gazociągu.

Kontynuowano prace budowlano-montażowe w  zakresie budynków i  instalacji pomocniczych. Zaawansowanie rzeczowe realizacji Projektu na koniec roku 2022 wynosiło ponad 85%. Oddanie bloków do eksploatacji przewidziane jest w kwietniu 2024 r.

Nakłady inwestycyjne w podziale na segmenty działalności

Segment (mln PLN) IV kw. 2022 IV kw. 2021 r/r 12M 2022 12M2021 r/r
Energetyka Konwencjonalna 350 50 600% 750 1 759 -57%
Ciepłownictwo 618 236 162% 1 140 610 87%
Dystrybucja, w tym: 1 361 440 209% 2 576 1 358 90%
Przyłączanie nowych odbiorców 490 210 133% 1 097 626 75%
Linie i sieci dystrybucyjne 577 134 331% 956 359 166%
Energetyka Odnawialna, w tym: 258 85 204% 458 189 142%
Modernizacje i odtworzenie 51 27 89% 105 86 22%
Obrót, GOZ i pozostałe 682 810 -16% 2 233 862 159%
SUMA 3 269 1 621 102% 7 157 4 778 50%
SUMA (w tym korekty konsolidacyjne) 3 219 1 593 102% 7 053 4 662 51%
* W IV kw. 2021 projekt budowy bloków w El. Dolna Odra został przeniesiony z Energetyki Konwencjonalnej do Pozostałej Działalności (wraz z korektą nakładów inwestycyjnych)

Wyniki wyszukiwania