Lądowe farmy wiatrowe

Wskaźniki GRI
SDGs
  • GC-9

PGE jest liderem lądowej energetyki wiatrowej. Nie poprzestajemy na tym dążąc do optymalnego wykorzystania tej technologii również na terenach naszych dzisiejszych elektrowni konwencjonalnych.

Zgodnie z zapowiedzią do końca II kwartału 2022 r. zamknęliśmy transakcję przejęcia trzech lądowych farm wiatrowych. Inwestycja o łącznej mocy 84,2 MW wpisuje się w realizację naszej strategii biznesowej, zgodnie z którą do 2030 roku będziemy posiadać 1,5 GW mocy zainstalowanej w lądowych farmach wiatrowych. Już teraz z mocą zainstalowaną ponad 770 MW w wietrze jesteśmy liderem energetyki odnawialnej w Polsce.

Wojciech Dąbrowski Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Na koniec roku 2021 roku Grupa PGE posiadała 17 farm wiatrowych o łącznej mocy 688 MW. Zwiększenie posiadanych zeroemisyjnych mocy w lądowych farmach wiatrowych planowane jest poprzez realizację własnych projektów, ale również akwizycje operacyjnych farm oraz projektów na etapie pozwolenia na budowę czy repowering istniejących aktywów.

W czerwcu 2022 roku sfinalizowaliśmy zakup trzech lądowych farm wiatrowych o mocy 84,2 MW. Akwizycja oznacza dla Grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej z 688 MW do 772 MW w technologii onshore oraz wzrost udziału w rynku z 9,6 proc do 10,8 proc.

Farmy, które nabyła nasza Grupa, znajdują się w trzech różnych województwach: województwie kujawsko-pomorskim (FW Radzyń o mocy 36,9 MW), województwie łódzkim (FW Ścieki o mocy 22 MW) i wielkopolskim (FW Jóźwin o mocy 25,3 MW). W sumie to łącznie 32 turbiny o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 tys. MWh, co pozawala zabezpieczyć zapotrzebowanie 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina. Farmy posiadają długoterminowe umowy na zakup zielonej energii elektrycznej przez klientów zewnętrznych, które częściowo zabezpieczają wyprodukowane wolumeny nawet do 2030 r. Do ok. 2030 r. będą one korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów.

Farmy te charakteryzują się wysoką produktywnością, w szczególności Farma Wiatrowa Radzyń, której wykorzystanie mocy netto na poziomie powyżej 3 400 FLH (ang. full load hours) zbliżone jest do wartości osiąganych przez morskie farmy wiatrowe. Dodatkowo, Farma Wiatrowa Ścieki zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie FW Skoczykłody nabytej przez PGE w 2020 r., co pozwoli wygenerować dodatkowe synergie w ich obsłudze w ramach Grupy.

Zakup trzech farm wiatrowych w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim to nie koniec naszych planów inwestycyjnych. Będziemy je realizować dwutorowo. Z jednej strony zamierzamy budować nowe elektrownie, z drugiej zaś pozyskiwać gotowe projekty takie jak ten w Radzyniu Chełmińskim.

Marcin Karlikowski Prezes zarządu PGE Energia Odnawialna
20
farm wiatrowych
772
MW
mocy zainstalowanej

Wyniki wyszukiwania