Wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju

Biznes i jego działania odgrywają coraz większą rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w perspektywie światowej.

Znaczenie udziału firm w tym procesie podkreśla m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych, która wraz z państwami członkowskimi ogłosiła w 2015 roku 17 kluczowych celów (SDG’s) niezbędnych do zrealizowania do 2030 roku, aby nasza planeta rozwijała się w sposób zrównoważony, czyli bezpieczny dla nas i przyszłych pokoleń.

Cele SDG’s skupiają się wokół trzech elementów: odpowiedzialnego wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska.

Jako Grupa PGE podejmujemy działania w każdym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W strategii Grupy PGE wskazaliśmy cztery z nich, których realizację wspieramy w sposób szczególny. Są to:

Przykłady działań:

Wyniki wyszukiwania