Program rozwoju fotowoltaiki

Wskaźniki GRI
SDGs
  • GC-9

Wykorzystanie energii słonecznej dopełniać ma zdywersyfikowany portfel wytwórczy PGE i przyczyniać się do realizacji celów produkcji czystej energii elektrycznej oraz zmniejszania zależności od paliw kopalnych. Strategia Grupy zakłada osiągnięcie ponad 3 GW mocy w fotowoltaice do 2030 roku.

W lutym 2022 r. PGE Energia Odnawialna kupiła siedem projektów fotowoltaicznych w województwach wielkopolskim i lubuskim o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW. Wszystkie projekty posiadają ważne warunki techniczne przyłączenia. Szacowana produkcja – na poziomie blisko 29 GWh rocznie – pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 12 tysięcy gospodarstw domowych.

Wszystkie elektrownie zostaną uruchomione do końca trzeciego kwartału 2023 r. Do ich budowy wykorzystane zostaną nowoczesne moduły fotowoltaiczne, których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce. W ramach przedsięwzięcia, obok elektrowni PV powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

W lipcu 2022 r. PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE rozstrzygnęła przetargi na budowę pięciu kolejnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 17 MW. Nowe instalacje PV powstaną w województwach wielkopolskim i lubuskim.

Inwestycje słoneczne zostaną uruchomione w 2023 roku. PGE Energia Odnawialna buduje je na wydzierżawionych gruntach prywatnych. Wszystkie instalacje zostaną zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych o mocy minimum 500 W każdy.

Największą inwestycją będzie PV Pasterzowice (powiat żagański) o mocy 8 MW. Następne, mniejsze farmy to: PV Krotoszyn (powiat krotoszyński) o mocy 5 MW, dwumegawatowy PV Ruchocinek (powiat gnieźnieński) oraz dwie jednomegawatowe elektrownie PV Siedlisko 1 i PV Siedlisko 2 (powiat nowosolski).

W październiku 2022 r. PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę trzech sąsiadujących ze sobą farm fotowoltaicznych PV Żółtańce 1, PV Żółtańce 2 i PV Żółtańce 3. Instalacje o łącznej mocy 15 MW powstaną na wydzierżawionych przez spółkę 18 ha gruntów znajdujących się w powiecie chełmskim na Lubelszczyźnie. Uruchomienie farm fotowoltaicznych planowane jest w drugim kwartale 2024 r.

Korzystając z mechanizmu wsparcia zrealizowano 19 projektów o łącznej mocy ok. 18 MW, które wygrały w 2021 roku aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW.

Inwestycje powstały w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim.

Prace budowlane zakończone zostały w listopadzie 2022 r. Panele zamontowane na farmach są bifacjalne. Oznacza to, że absorbują światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite – docierające od tyłu.

Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent. Według wstępnych szacunków, średniorocznie, będzie się ona kształtować , we wszystkich instalacjach, na poziomie ponad 17 GWh. Pozwoli to zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne ok. 7500 gospodarstw domowych.

Powstanie 19 elektrowni fotowoltaicznych to kolejny etap naszych inwestycji w energetykę słoneczną. Zostały one wybudowane z wykorzystaniem nowoczesnych, monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy ponad 500 W każdy. Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce.

Marcin Karlikowski Prezes zarządu PGE Energia Odnawialna

W grudniu 2022 r. PGE Energia Odnawialna kupiła w województwach wielkopolskim oraz łódzkim 28 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 MW. Wszystkie projekty mają ważne warunki techniczne przyłączenia. Szacowana produkcja – na poziomie około 65 GWh – pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych.

Planowo elektrownie będą uruchamiane w latach 2024-2025. Do ich budowy wykorzystane zostaną moduły fotowoltaiczne w technologii bifacialnej. Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, obok elektrowni PV powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

Pod koniec 2022 r. spółka rozpoczęła na Podkarpaciu budowę jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych – PV Jeziórko. Do końca 2023 r. powstanie instalacja o mocy 100 MW.

Już w styczniu 2023 r. PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenia na budowę kolejnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 100 MW: PV Srebrzyszcze, PV Wrzosów i PV Żółtańce. Uzyskano również pozwolenie na budowę farmy PV Kleszczów o mocy 50 MW, która powstanie w województwie łódzkim.

W marcu 2023 r. podpisane zostało porozumienie z Miastem Stalowa Wola oraz spółką Euro-Park Stalowa Wola z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Na jego podstawie możliwe będzie zamierza uruchomienie instalacji ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy blisko 100 MW na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. Grupa PGE będzie mieć do dyspozycji ponad 70 ha gruntów, na których można uruchomić elektrownie słoneczne o łącznej mocy 70 MW. Dodatkowo rozważana jest też budowa 7 turbin wiatrowych o mocy do 4 MW każda, centrum serwisowego OZE oraz magazynów energii o pojemności do 30 MWh.

Spółka uzyskała w 2022 r. pozwolenia na budowę projektów PV o mocy około 260 MW. W kolejnych latach, gdy ten proces przyspieszy, PGE będzie mogła rokrocznie ogłaszać przetargi na ponad 300 MW w energetyce słonecznej.

Łącznie do końca 2023 roku Grupa PGE będzie posiadać ok. 500 MW mocy w instalacjach PV, które będą już całkowicie wybudowane lub będą znajdować się w trakcie budowy.

Spółka zabezpieczyła łącznie ok. 3000 ha terenów na których możliwa będzie realizacja projektów o łącznej mocy ok. 2GW. PGE będzie realizować inwestycje zarówno korzystając z systemu wsparcia, jak i poprzez długoterminowe kontrakty typu PPA.

Wyniki wyszukiwania