Kierunek neutralność klimatyczna

Wskaźniki GRI
SDGs
  • Wskaźnik własny
  • 3-3
  • 3-3

Zmiany otoczenia, a przede wszystkim oczekiwania społeczne definiują wizję dla energetyki. PGE jest liderem transformacji i modernizacji sektora energetycznego w Polsce oraz wspiera budowanie otoczenia rynkowego sprzyjającego transformacji energetycznej. Podstawą naszych działań jest sprawiedliwa społecznie dekarbonizacja z docelowym osiągnięciem neutralności klimatycznej.

Mapa drogowa dekarbonizacji

Trwałe obniżenie emisyjności osiągniemy poprzez zmianę technologii wytwarzania, rozbudowę mocy odnawialnych, a także umożliwienie klientom udziału w transformacji energetycznej dzięki atrakcyjnym ofertom produktowym. Systematycznie zmierzając ścieżką dekarbonizacji wyznaczoną w roku 2020 zbliżyliśmy się w minionym roku do naszego celu. Wraz z ogłoszeniem aktualizacji Strategii przyspieszamy w działaniu i precyzyjnie określamy nasze kamienie milowe.

Cele strategiczne ku zeroemisyjności

Bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze

Systematyczne zwiększanie udziału mocy odnawialnych i dywersyfikacja wykorzystywanych paliw to równocześnie droga do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez uniezależnienie od paliw kopalnych oraz kosztów emisji CO2 obciążających rachunki polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Aktywny proces inwestycyjny realizowany przez PGE, przy równoczesnym funkcjonowaniu konwencjonalnej podstawy systemu elektroenergetycznego w nowej strukturze właścicielskiej z dominującą rolą Skarbu Państwa, to gwarancja nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej i ciepła.

Dzięki temu transformacja energetyczna realizowana będzie z zachowaniem społecznej odpowiedzialności i zmierzać będzie ku zapewnieniu możliwie najniższych kosztów energii dla jej użytkowników w Polsce.

Neutralność klimatyczna jako szansa rozwojowa

Zmiany w otoczeniu to nie tylko zagrożenie i wyzwanie dla sektora, ale także szansa na impuls inwestycyjny dla gospodarki dzięki budowie nowych źródeł wytwórczych oraz modernizacji infrastruktury energetycznej.

Transformacja sektora energetycznego powinna przełożyć się na rozwój gospodarczy, zrównoważony wzrost dla firm i miast, a także na sprawiedliwą transformację regionów związanych do tej pory z wydobyciem węgla.

Jest to również szansa na budowę nowego profilu biznesowego firmy i budowę trwałej wartości Grupy PGE zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i ogólnospołecznym.

Wyniki wyszukiwania