Wskaźniki w obszarze kwestii środowiskowych

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii środowiskowych w Grupie PGE

Zasoby

Materiały według wagi i objętości
 • 301-1

1 Całkowita waga wykorzystana do wytworzenia kluczowych produktów i usług w raportowanym okresie w podziale na:
1a Materiały nieodnawialne, w tym:
surowce: 58 194 628
węgiel kamieny [Mg] 7 355 732
węgiel brunatny [Mg] 50 784 793
olej lekki [Mg] 7 004
olej ciężki [Mg] 47 099
materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym, ale nie będące częścią finalnego produktu (np. smary do maszyn produkcyjnych) [kg] 2 668 623
półprodukty nie dotyczy
materiały opakowaniowe nie dotyczy
1b Materiały odnawialne, w tym:
surowce (Biomasa) [Mg] 1 517
materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym, ale nie będące częścią finalnego produktu (np. smary do maszyn produkcyjnych) nie dotyczy
półprodukty nie dotyczy
materiały opakowaniowe nie dotyczy

1 Całkowita waga wykorzystana do wytworzenia kluczowych produktów i usług w raportowanym okresie w podziale na:
1a Materiały nieodnawialne, w tym:
surowce:
węgiel kamienny [Mg] 3 380 144
węgiel brunatny [Mg] 172 673
gaz [m3] 832 945 291
olej lekki [Mg] 14 246
olej ciężki (mazut) [Mg] 4 412
odpady komunalne [Mg] 86 747
materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym, ale nie będące częścią finalnego produktu (np. smary do maszyn produkcyjnych) [kg] 137 143
Półprodukty nie dotyczy
materiały opakowaniowe nie dotyczy
1b Materiały odnawialne, w tym:
surowce (Biomasa) [Mg] 479 607
materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym, ale nie będące częścią finalnego produktu (np. smary do maszyn produkcyjnych) nie dotyczy
półprodukty nie dotyczy
materiały opakowaniowe nie dotyczy

1 Całkowita waga wykorzystana do wytworzenia kluczowych produktów i usług w raportowanym okresie w podziale na:
1a Materiały nieodnawialne, w tym:
surowce: nie dotyczy
materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym, ale nie będące częścią finalnego produktu (np. smary do maszyn produkcyjnych):
oleje produkcyjne [litry] 13 489
smary produkcyjne [kg] 15 412
półprodukty nie dotyczy
materiały opakowaniowe nie dotyczy
1b Materiały odnawialne nie dotyczy
Wykorzystanie materiałów z recyclingu
 • 301-2

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła i spółki zależne, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja

1 Procent materiałów z recyclingu wykorzystanych do wytworzenia podstawowych produktów i usług organizacji nie dotyczy
materiał z recyclingu - materiał zastępujący pierwotne materiały, który jest kupowany lub pozyskiwany ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych i który nie jest produktem ubocznym i wytworem nieproduktowym (NPO) wytwarzanym przez organizację
Odzyskane produkty oraz opakowania
 • 301-3

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła i spółki zależne, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja

1 Procent odzyskanych produktów dla danej kategorii produktowej nie dotyczy

Energia

Zużycie energii w organizacji
 • 302-1

Całkowite zużycie energii w organizacji 2022 2021
Energii elektrycznej (kWh) 11 673 169 465 11 152 880 829
Energii cieplnej (GJ) 2 244 110,31 2 501 120,11

Wolumen całkowitej sprzedanej: 2022 2021
Energii elektrycznej (kWh) 100 186 719 990 107 633 043 564
Energii cieplnej (GJ) 51 282 802,25 53 675 235,06
Chłodu (GJ) 0 0
Pary (GJ) 1 389 903 1 398 948,94
 • 302-1

1 Całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych, w dżulach albo ich wielokrotności, w podziale na surowce z których została wytworzona
węgiel brunatny [GJ] 409 644 339
węgiel kamienny [GJ] 160 305 001
olej ciężki (mazut) [GJ] 1 918 943,5
olej lekki [GJ] 301 345
2 Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych, w dżulach albo ich wielokrotności, w podziale na surowce z których została wytworzona
biomasa [GJ] 23 709
3 Całkowite zużycie
energii elektrycznej [MWh] 7 126 720,5
energii cieplnej [GJ] 1 465 382
chłodu nie dotyczy
pary nie dotyczy
4 Wolumen całkowitej sprzedanej:
energii elektrycznej [MWh] 54 725 758
energii cieplnej [GJ] 2 518 553
chłodu nie dotyczy
pary [GJ] 702 326
5 Całkowite zużycie energii w organizacji w dżulach lub wielokrotności [GJ] 372 140 346
6 Źródło zastosowanych współczynników konwersji 1 MWh = 3,6 GJ

1 Całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych, w dżulach albo ich wielokrotności, w podziale na surowce z których została wytworzona
węgiel kamienny [GJ] 74 484 245
węgiel brunatny [GJ] 1 425 960
gaz [GJ] 23 811 843
odpady komunalne [GJ] 743 808
olej ciężki (mazut) [GJ] 184 734
olej lekki [GJ] 610 902
2 Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych, w dżulach albo ich wielokrotności, w podziale na surowce, z których została wytworzona
biomasa [GJ] 4 250 885
3 Całkowite zużycie
energii elektrycznej [MWh] 1 017 713
energii cieplnej [GJ] 1 101 563
chłodu nie dotyczy
pary nie dotyczy
4 Wolumen całkowitej sprzedanej:
energii elektrycznej [MWh] 7 398 207
energii cieplnej [GJ] 49 509 094
chłodu nie dotyczy
pary [GJ] nie dotyczy
5 Całkowite zużycie energii w organizacji w dżulach lub wielokrotności [GJ] 57 081 877
6 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia lub narzędzia wagi, analiza paliw, liczniki EE i EC
7 Źródło zastosowanych współczynników konwersji 1 MWh = 3,6 GJ

1 Całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych, w dżulach albo ich wielokrotności, w podziale na surowce z których została wytworzona
woda [MWh] 4 157
2 Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych, w dżulach albo ich wielokrotności, w podziale na surowce z których została wytworzona
wiatr [MWh] 95 750
woda [MWh] 6 498
promieniowanie słoneczne [MWh] 23,6
3 Całkowite zużycie:
energii elektrycznej [MWh] 9 070
energii cieplnej [GJ] 2 577
chłodu nie dotyczy
pary nie dotyczy
4 Wolumen całkowitej sprzedanej:
energii elektrycznej [MWh] 3 006 565
energii cieplnej nie dotyczy
chłodu nie dotyczy
pary [MWh] nie dotyczy
5 Całkowite zużycie energii w organizacji w dżulach lub wielokrotności 115 500
6 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia lub narzędzia Ilości w GJ opracowane na podstawie różnicy (brutto-netto)*3,6 GJ pomiędzy ilością energii elektrycznej wyprodukowanej przez jednostki wytwórcze (brutto) zmierzoną na zaciskach generatorów i ilościach energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD/OSP
7 Źródło zastosowanych współczynników konwersji nie dotyczy

Całkowite zużycie energii
w ramach organizacji  
=

Zużyte surowce nieodnawialne
+
Zużyte surowce odnawialne
+
Energia elektryczna, cieplna, chłód i para zakupione dla organizacji
+
Samodzielnie wytworzona energia elektryczna, cieplna, chłód i para, które nie zostały zużyte

Energia elektryczna, cieplna, chłód i para sprzedane

Zużycie energii poza organizacją
 • 302-2

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła i spółki zależne, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja

Brak danych od kontrahentów zewnętrznych

Energochłonność
 • 302-3

1a Wskaźnik intensywności energetycznej dla organizacji 10,3
1b Wybrany mianownik do obliczenia wskaźnika (specyficzny dla organizacji) Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła wyrażone w MWh
1c Rodzaje energii ujęte we wskaźniku efektywności energetycznej
Paliwa TAK
energia elektryczna TAK
energia cieplna TAK
chłód NIE
Para TAK
wszystkie NIE
2 Wskaźnik w podziale na oddziały:
Elektrownia Bełchatów (ELB) [GJ/MWh] 10,7
Elektrownia Turów (ELT) [GJ/MWh] 10
Elektrownia Opole (ELO) [GJ/MWh] 9,2
Elektrownia Rybnik (ELR) [GJ/MWh] 10,8
Elektrownia Dolna Odra (ELDO) [GJ/MWh] 10,6
3 Wskaźnik obejmuje zużycie energii: wewnątrz organizacji

1a Wskaźnik intensywności energetycznej dla organizacji [GJ/MWh] 4,7
1b Wybrany mianownik do obliczenia wskaźnika (specyficzny dla organizacji) wolumen produkcji
1c Rodzaje energii ujęte we wskaźniku efektywności energetycznej:
paliwa TAK
energia elektryczna TAK
energia cieplna TAK
chłód NIE
para TAK
wszystkie NIE
2 Wskaźnik w podziale na oddziały:
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA [GJ/MWh] 4,4
Oddział nr 1 w Krakowie [GJ/MWh] 4,8
PGE Toruń SA [GJ/MWh] 3,9
Oddział Wybrzeże w Gdańsku [GJ/MWh] 4,2
Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA [GJ/MWh] 5,5
Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy [GJ/MWh] 4,7
Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim [GJ/MWh] 5,1
Oddział Elektrociepłownia w Kielcach [GJ/MWh] 4,9
Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków [GJ/MWh] 4,7
Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie [GJ/MWh] 4,5
Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu [GJ/MWh] 6,5
Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Pomorzany [GJ/MWh] 6,3
Oddział w Szczecinie -Elektrociepłownia Szczecin [GJ/MWh] 5,6
3 Wskaźnik obejmuje zużycie energii: wewnątrz organizacji

1a Wskaźnik intensywności energetycznej dla organizacji [GJ/MWh] 0,65
1b Wybrany mianownik do obliczenia wskaźnika (specyficzny dla organizacji) 2 829 068
1c Wskaźnik intensywności został policzony jako zużycie energii elektrycznej (całość zakupu energii od sprzedawców i zakupu na innych rynkach energii na cykt szczytowo-pompowy- żródło danych SAP) do energii wyprodukowanej netto.
2 Rodzaje energii ujęte we wskaźniku efektywności energetycznej:
Paliwa NIE
energia elektryczna TAK
energia cieplna NIE
chłód NIE
para NIE
wszystkie NIE
3 Wskaźnik obejmuje zużycie energii: wewnątrz organizacji
Ograniczenie zużycia energii
 • 302-4

1 Wielkość osiągniętej redukcji zużycia energii, będącej bezpośrednim efektem działań konserwacyjnych (modernizacyjnych) bądź inicjatywy zwiększających wydajność, w dżulach lub wielokrotności 1 857,5 GJ
2 Rodzaje energii ujęte we wskazanej redukcji zużycia energii:
paliwa NIE
energia elektryczna TAK
energia cieplna NIE
chłód NIE
para NIE
wszystkie NIE
3 Podstawa do obliczania redukcji zużycia energii, w tym
3a Rok bazowy lub poziom bazowy 2022
3b Uzasadnienie wyboru roku lub poziomu bazowego Rozpoczęcie raportowania w 2022 roku
4 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia lub narzędzia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

1 Wielkość osiągniętej redukcji zużycia energii, będącej bezpośrednim efektem działań konserwacyjnych (modernizacyjnych) bądź inicjatywy zwiększających wydajność, w dżulach lub wielokrotności 23 148 GJ
2 Rodzaje energii ujęte we wskazanej redukcji zużycia energii:
paliwa NIE
energia elektryczna TAK
energia cieplna TAK
chłód NIE
para NIE
wszystkie NIE
3 Podstawa do obliczania redukcji zużycia energii, w tym
3a Rok bazowy lub poziom bazowy 2022
3b Uzasadnienie wyboru roku lub poziomu bazowego Rozpoczęcie raportowania w 2022 roku
4 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia lub narzędzia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
Ograniczenie zużycia energii w ramach produktów i usług
 • 302-5

1a Osiągnięta redukcja zapotrzebowania na energię sprzedawanych produktów w raportowanym okresie, w dżulach lub wielokrotności [GJ] 23 148
1b Osiągnięta redukcja zapotrzebowania na energię sprzedawanych usług w raportowanym okresie, w dżulach lub wielokrotności nie dotyczy
2 Podstawa do obliczania redukcji zapotrzebowania na energię, w tym
2a rok bazowy lub poziom bazowy 2021
2b Uzasadnienie wyboru roku lub poziomu bazowego Metodyka jak do białych certyfikatów
3 Proszę wskazać wykorzystane standardy, metodologie, założenia lub narzędzia Metodyka jak do białych certyfikatów

1 Osiągnięta redukcja zapotrzebowania na energię sprzedawanych produktów w raportowanym okresie nie dotyczy

Zarządzanie gospodarką wodną

1 Całkowity pobór wody w megalitrach*: 23 343 193
2 Całkowita woda odprowadzona (suma ścieków, zużytej wody i niewykorzystanej wody) w megalitrach 23 200 358
3 Całkowite zużycie wody ze wszystkich obszarów w megalitrach** 155 735
* Dane dotyczą spółek: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła wraz ze spółkami zależnymi oraz PGE Energia Odnawialna.
** Wolumen w liczbie 12 901 megalitrów nie bilansuje się. Różnica dotyczy spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna i wynika z tego, że spółka zrzuca więcej wody niż pobiera. Za dodatkowy wolumen zrzutu odpowiada ilość wody spoza organizacji, oczyszczanej w oczyszczalniach PGE GiEK oraz wody opadowe i roztopowe, które również wymagają rozliczenia w zakresie odprowadzania.
Pobór wody
 • 303-3

1 Całkowity pobór wody przez organizację we wszystkich lokalizacjach, w megalitrach, w podziale na źródło:
wody powierzchniowe 804 740
wody gruntowe 2 187
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) 194 062
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) 501,5
2 Całkowity pobór wody przez organizację w lokalizacjach w których występują niedobory wody, w megalitrach, w podziale na źródło:
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
3 Podział całkowitego poboru wody z każdego źródła w megalitrach, według następujących kategorii:
3a Wszystkie lokalizacje
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS)) 966 779
wody powierzchniowe 782 871
wody gruntowe 2 187
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) 181 266
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) 455
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS) 34 711
wody powierzchniowe 21 869
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) 12 796
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) 46
3b Lokalizacje o niedoborach wody
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
4 Informacje kontekstowe, pozwalające zrozumieć w jaki sposób dane zostały zebrane i obliczone, takie jak standardy, metodologie, przyjęte założenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych Dz.U. 2021 poz. 1576

1 Całkowity pobór wody przez organizację we wszystkich lokalizacjach, w megalitrach, w podziale na źródło:
wody powierzchniowe 119 564
wody gruntowe 1 979
wody morskie 44 287
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) 0
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) 1 233
2 Całkowity pobór wody przez organizację w lokalizacjach, w których występują niedobory wody, w megalitrach, w podziale na źródło:
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
3 Podział całkowitego poboru wody z każdego źródła wymienionego w części 303-3.1 i 303-3.2, w megalitrach, według następujących kategorii:
3a Wszystkie lokalizacje
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe 119 564
wody gruntowe 1 979
wody morskie 30 210
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) 0
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) 1 233
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie 14 078
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
3b Lokalizacje o niedoborach wody
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
4 Informacje kontekstowe, pozwalające zrozumieć w jaki sposób dane zostały zebrane i obliczone, takie jak standardy, metodologie, przyjęte założenia Dane zostały zebrane zgodnie ze specyfiką pracy wybranej instalacji. W przypadku pobieranych wód z wodociągów ilości pobranej wody zostały przestawione na podstawie odczytów z liczników z uwzględnieniem umów. W przypadku wód powierzchniowych pobrane ilości przedstawione na podstawie bieżącej sprawozdawczości oraz ewidencji poboru wody, oraz pozostałej sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa.

1 Całkowity pobór wody przez organizację we wszystkich lokalizacjach, w megalitrach, w podziale na źródło:
wody powierzchniowe 22 174 638
wody gruntowe 5
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) 7
2 Całkowity pobór wody przez organizację w lokalizacjach w których występują niedobory wody, w megalitrach, w podziale na źródło:
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
3 Podział całkowitego poboru wody z każdego źródła wymienionego w części 303-3.1 i 303-3.2, w megalitrach, według następujących kategorii:
3a Wszystkie lokalizacje
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe 22 174 637
wody gruntowe 5
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) 7
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
3b Lokalizacje o niedoborach wody
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
4 Informacje kontekstowe, pozwalające zrozumieć w jaki sposób dane zostały zebrane i obliczone, takie jak standardy, metodologie, przyjęte założenia Wody powierzchniowe zużyte na produkcję energii elekktrycznej wyliczone z średnich przepływów dobowych wynikających z produkcji dobowej + dane przybliżone z raportów przepływu wody prowadzonych ręcznie na podstawie tabeli przepływów. Ilość wody na chłodzenie łożysk turbin określona jest poprzez pomiar przepływu wody przez chłodnice razy przepracowane godziny hydrogeneratorów. Woda pobierana na cele socjalno-bytowe według zamontowanego wodomierza.

1 Całkowity pobór wody przez organizację we wszystkich lokalizacjach, w megalitrach, w podziale na źródło:
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
2 Całkowity pobór wody przez organizację w lokalizacjach, w których występują niedobory wody, w megalitrach, w podziale na źródło:
wody powierzchniowe 0
wody gruntowe 0,3
wody morskie 0
woda produkcyjna (pozyskana w efekcie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania jakiegokolwiek innego surowca) nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) nie dotyczy
3 Informacje kontekstowe, pozwalające zrozumieć w jaki sposób dane zostały zebrane i obliczone, takie jak standardy, metodologie, przyjęte założenia PGE Dystrybucja SA korzysta wznacznym stopniu z sieci wodociągowej
Odprowadzanie wody
 • 303-4

1 Całkowita woda odprowadzona (suma ścieków, zużytej wody i niewykorzystanej wody) w megalitrach, we wszystkich lokalizacjach, ze względu na miejsce docelowe zrzutu, jeśli dotyczy:
wody powierzchniowe 879 467
wody gruntowe 0
wody morskie 0
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociągowa) oraz wskazanie jaka część tej wartości została przekazana innym organizacjom (jeśli dotyczy) 31
2 Całkowita woda odprowadzona (suma ścieków, zużytej wody i niewykorzystanej wody) w megalitrach, w podziale na:
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe 867 439,5
wody gruntowe 0
wody morskie 0
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociągowa) 31
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe 12 026,5
wody gruntowe 0
wody morskie 0
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociagowa) 0
3 Całkowita woda odprowadzona (suma ścieków, zużytej wody i niewykorzystanej wody) w megalitrach, w lokalizacjach w których występują niedobory wody , ze względu na miejsce docelowe zrzutu, jeśli dotyczy:
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS)) 575 212
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS)) 0
4 Substancje odprowadzane mogące stanowić zagrożenie,
Sposób, w jaki zostały zdefiniowane substancje mogące stanowić zagrożenie Substancje stanowiące zagrożenie zostały zdefiniowane na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz bilansów uwzględniających jakość wody pobieranej. Zidentyfikowano substancje charakterystyczne, których wartość na zrzucie jest większa niż na poborze i określono dla nich graniczne wartości zrzutu. Przy ustalaniu wartości granicznych uwzględniano cele środowiskowe określone w aktualnych aPGW. Substancje charakterystyczne są różne i zależne od lokalizacji, są one ujęte w pozwoleniach.
Są to głównie siarczan, chlorki, zawiesina, węglowodorów ropopochodnych oraz metale ciężkie.
Przyjęte podejście dotyczące limitu odprowadzania/ zrzutów substancji mogących stanowić zagrożenie Ocena zrzutów prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem o zrzucie ścieków i aktualnymi pozwoleniami.
Liczba przypadków niezgodności z limitami odprowadzania/ zrzutów substancji mogących stanowić zagrożenie 0
5 Informacje kontekstowe, pozwalające zrozumieć w jaki sposób dane zostały zebrane i obliczone, takie jak standardy, metodologie, przyjęte założenia Dane zbiera się i raportuje zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Metodologia badań zgodna z PW i z rozporządzeniem o zrzucie ścieków.

1 Całkowita woda odprowadzona (suma ścieków, zużytej wody i niewykorzystanej wody) w megalitrach, we wszystkich lokalizacjach, ze względu na miejsce docelowe zrzutu, jeśli dotyczy:
wody powierzchniowe 114 057
wody gruntowe 0
wody morskie 44 776
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociągowa) oraz wskazanie jaka część tej wartości została przekazana innym organizacjom (jeśli dotyczy) 961
2 Całkowita woda odprowadzona (suma ścieków, zużytej wody i niewykorzystanej wody) w megalitrach, w podziale na:
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe 114 057
wody gruntowe 0
wody morskie 30 409
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociągowa) 715
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe 0
wody gruntowe 0
wody morskie 14 367
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociągowa) 245
3 Całkowita woda odprowadzona (suma ścieków, zużytej wody i niewykorzystanej wody) w megalitrach, w lokalizacjach w których występują niedobory wody , ze względu na miejsce docelowe zrzutu, jeśli dotyczy:
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS)) nie dotyczy
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS)) nie dotyczy
4 Substancje odprowadzane mogące stanowić zagrożenie,
Sposób, w jaki zostały zdefiniowane substancje mogące stanowić zagrożenie Substancje mogące stanowić zagrożenie określone zostały w wymaganych decyzjach administracyjnych (pozwolenia wodnoprawne, pozwolenie zintegrowane), w których zostały uzgodnione dopuszczalne wartości stężeń i zakres badanych substancji na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W niektórych przypadkach dodatkowo Substancje mogące stanowić zagrożenie określone zostały w umowach z dostawcami (wod-kan).
Przyjęte podejście dotyczące limitu odprowadzania/ zrzutów substancji mogących stanowić zagrożenie Racjonalna gospodarka, ograniczenie zużycia, limity ilościowe i jakościowe zgodne z decyzjami administracyjnymi, wartości wynikające z przepisów prawa i obowiązujących norm.
Liczba przypadków niezgodności z limitami odprowadzania/ zrzutów substancji mogących stanowić zagrożenie Wystąpiły incydentalne zdarzenia związane podwyższeniem wybranych parametrów odprowadzanych ścieków, w szczególności miały miejsce sytuacje awaryjne instalacji oczyszczania ścieków w procesie uruchomienia po postoju remontowym. Naruszenia jakie wystąpiły były na tyle nieistotne, że nie spowodowały wszczęcia postępowań administracyjnych i nałożenia sankcji karnych.
5 Informacje kontekstowe, pozwalające zrozumieć w jaki sposób dane zostały zebrane i obliczone, takie jak standardy, metodologie, przyjęte założenia Zagregowane dane sporządzono na podstawie raportów i sprawozdań wymaganych prawem. Całkowita woda odprowadzona w tym zrzut ścieków do kanalizacji podmiotów trzecich został podany na podstawie prowadzonej ewidencji. Stan i skład ścieków – w oparciu o wyniki analiz akredytowanych podmiotów.

1 Całkowita woda odprowadzona (suma ścieków, zużytej wody i niewykorzystanej wody) w megalitrach, we wszystkich lokalizacjach, ze względu na miejsce docelowe zrzutu, jeśli dotyczy:
wody powierzchniowe 22 161 067
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociągowa) oraz wskazanie jaka część tej wartości została przekazana innym organizacjom (jeśli dotyczy) 9,5
2 Całkowita woda odprowadzona (suma ścieków, zużytej wody i niewykorzystanej wody) w megalitrach, w podziale na:
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociągowa) nie dotyczy
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS))
wody powierzchniowe nie dotyczy
wody gruntowe nie dotyczy
wody morskie nie dotyczy
woda pozyskana z pośredniego źródła (np. lokalna sieć wodociągowa) nie dotyczy
3 Całkowita woda odprowadzona (suma ścieków, zużytej wody i niewykorzystanej wody) w megalitrach, w lokalizacjach w których występują niedobory wody , ze względu na miejsce docelowe zrzutu, jeśli dotyczy:
świeża woda (<1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS)) nie dotyczy
pozostała (>1000mg/L wszystkich rozpuszczonych substancji (TDS)) nie dotyczy
4 Substancje odprowadzane mogące stanowić zagrożenie, nie dotyczy
Sposób, w jaki zostały zdefiniowane substancje mogące stanowić zagrożenie Substancje mogące stanowić zagrożenie zostały określone w pozwoleniach wodnoprawnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 2233 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
Przyjęte podejście dotyczące limitu odprowadzania/ zrzutów substancji mogących stanowić zagrożenie Spółka uwzględniana w swojej działalności ryzyko przedostania się szkodliwych substancji do środowiska. Podejmowane są głównie działania prewencyjne, które polegają na:
1. Montażu separatorów ropopochodnych w miejscach, gdzie może wystąpić min. ryzyko przedostania się substancji ropopochodnych do wody,
2. Przeciwdziałaniu awarii poprzez ciągły monitoring pracy urządzeń przez obsługę elektrowni, regularne przeglądy, przeprowadzanie prac remontowo-eksploatacyjnych i modernizacyjnych,
3. Przestrzeganie zapisów zawartych w instrukcjach eksploatacji urządzeń,
4. Zabezpieczenie obiektów w apteczki ekologiczne służące do likwidacji skutków ewentualnych wycieków olejów oraz montaż separatorów ropopochodnych.
Liczba przypadków niezgodności z limitami odprowadzania/ zrzutów substancji mogących stanowić zagrożenie nie dotyczy
5 Informacje kontekstowe, pozwalające zrozumieć w jaki sposób dane zostały zebrane i obliczone, takie jak standardy, metodologie, przyjęte założenia W obliczeniach uwzględniono wody oddane w procesie produkcji ee., wody przeciekowe oraz ścieki przemysłowe. W wyliczeniach wskazano Q dop. roczne z posiadanych decyzji wodnoprawnych a w przypadku wody wykorzystanej do prod. en.el. ilość wody wyliczono na podstawie czasu pracy hydrozespołów (dane z systemu pomiarowego) oraz ich przepustowości.
Zużycie wody
 • 303-5

1 Całkowite zużycie wody ze wszystkich obszarów w megalitrach (ML) 134 894
2 Całkowite zużycie wody z obszarów o niedoborach wody w megalitrach (ML) 0
3 Zmiana w poziomie magazynowania wody w megalitrach (ML), jeśli magazynowanie wody zostało zidentyfikowane jako mające istotny wpływ na kwestie związane z wodą 0
4 Wszelkie informacje kontekstowe niezbędne do zrozumienia w jaki sposób dane zostały zebrane i policzone, takie jak: wykorzystane standardy, metodologie i założenia, w tym: informacje czy dane zostały obliczone, oszacowane, został przygotowany model, czy zostały zaczerpnięte z innego źródła i zastosowane podejście w tym celu, na przykład zastosowanie czynników specyficznych dla danego sektora Dane zbiera się i raportuje zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Metodologia badań zgodna z PW i z rozporządzeniem o zrzucie ścieków.

Zużycie wody

= Woda pobrana

Odprowadzona woda

Niedobór wody – sytuacja gdy zapotrzebowanie na wodę przewyższa ilość dostępnej wody w danym okresie, lub jej niska jakość ogranicza korzystanie z niej.

Zmiana w poziomie magazynowania wody

=

Woda zmagazynowana na koniec raportowanego okresu

Woda zmagazynowana na początek raportowanego okresu

1 Całkowite zużycie wody ze wszystkich obszarów w megalitrach (ML) 7 270
2 Całkowite zużycie wody z obszarów o niedoborach wody w megalitrach (ML) nie dotyczy
3 Zmiana w poziomie magazynowania wody w megalitrach (ML), jeśli magazynowanie wody zostało zidentyfikowane jako mające istotny wpływ na kwestie związane z wodą nie dotyczy
4 Wszelkie informacje kontekstowe niezbędne do zrozumienia w jaki sposób dane zostały zebrane i policzone, takie jak: wykorzystane standardy, metodologie i założenia, w tym: informacje czy dane zostały obliczone, oszacowane, został przygotowany model, czy zostały zaczerpnięte z innego źródła i zastosowane podejście w tym celu, na przykład zastosowanie czynników specyficznych dla danego sektora Zużycie obliczone na podstawie przedstawionego wzoru z uwzględnieniem wody pobranej i wody odprowadzonej. Zagregowane dane sporządzono na podstawie raportów i sprawozdań wymaganych prawem.
Pobór wody oraz całkowita woda odprowadzona w tym zrzut ścieków do kanalizacji podmiotów trzecich został podany na podstawie prowadzonej ewidencji.

1 Całkowite zużycie wody ze wszystkich obszarów w megalitrach (ML) 13 571
2 Całkowite zużycie wody z obszarów o niedoborach wody w megalitrach (ML) nie dotyczy
3 Zmiana w poziomie magazynowania wody w megalitrach (ML), jeśli magazynowanie wody zostało zidentyfikowane jako mające istotny wpływ na kwestie związane z wodą nie dotyczy
4 Wszelkie informacje kontekstowe niezbędne do zrozumienia w jaki sposób dane zostały zebrane i policzone, takie jak: wykorzystane standardy, metodologie i założenia, w tym: informacje czy dane zostały obliczone, oszacowane, został przygotowany model, czy zostały zaczerpnięte z innego źródła i zastosowane podejście w tym celu, na przykład zastosowanie czynników specyficznych dla danego sektora Zużycie obliczone na podstawie przedstawionego wzoru z uwzględnieniem wody pobranej i wody odprowadzonej. Zagregowane dane sporządzono na podstawie raportów i sprawozdań wymaganych prawem.
Pobór wody oraz całkowita woda odprowadzona w tym zrzut ścieków do kanalizacji podmiotów trzecich został podany na podstawie prowadzonej ewidencji.

Emisje CO₂

Emisja CO2 z głównych instalacji Grupy oraz przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na 2022 rok.

 • wskaźnik własny

Emisja CO2 w 2022 roku* Przydział uprawnień do emisji CO2 na 2022 rok Emisja CO2 w 2021 roku Emisja CO2 w 2020 roku Emisja CO2 w 2019 roku
Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE łącznie 70 010 418 638 546 70 746 383 59 518 765 60 663 255
* Wielkości emisji CO₂ wskazana powyższej dotyczy wszystkich instalacji Grupy PGE, które funkcjonują w systemie EU ETS. Wielkość emisji CO₂ jest wyliczana w oparciu i zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie systemu ETS, a w szczególności z udzielonymi decyzjami właściwych organów, zezwalającymi na emisję gazów cieplarnianych z instalacji.
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)
 • 305-1

1 Emisje gazów cieplarnianych brutto w tonach (t) ekwiwalentu CO2
Emisje w ramach zakresu 1 (Scope 1) pochodzą z następujących źródeł posiadanych lub kontrolowanych przez organizację:
wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej, chłodzenia, pary; przetwarzanie chemiczne lub fizyczne; transport materiałów, produktów, odpadów, pracowników, pasażerów; emisje lotne (powstałe w wyniku ulatniajacych się czynników chłodniczych)
61 700 646
2 Kraj Polska
3 Oddziały: Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Opole, Elektrownia Turów, Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Rybnik, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Centrala
4 Rodzaj źródła emisji
spalanie w źródłach stacjonarnych (a) 60 690 662
spalanie w źródłach mobilnych (c) 38 506
proces (b) 822 460
lotne (d) 148 971
5 Rodzaj działalności
rodzaj działalności wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
rodzaj działalności wydobycie węgla brunatnego
6 Wyniki dla poszczególnych gazów, które zostały ujęte w obliczeniach
CO2 61 551 627
CH4 175
N2O 147 444
HFC 1 400
PFC nie dotyczy
SF6 nie dotyczy
NF3 nie dotyczy
wszystkie
7 Biogenna emisja CO2 w tonach (t) ekwiwalentu CO2 69
8 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń 2021
uzasadnienie wyboru danego roku jako bazowego 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 61 502 916
kontekst znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy misji dla roku bazowego  nie dotyczy
9 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC, zweryfikowane emisje CO2 z instalacji w ramach systemu EU ETS
10 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna.
Kryterium zastosowane do konsolidacji poziomu emisji w ramach organizacji kontrola operacyjna
11 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

1 Emisje gazów cieplarnianych brutto w tonach (t) ekwiwalentu CO2
Emisje w ramach zakresu 1 (Scope 1) pochodzą z następujących źródeł posiadanych lub kontrolowanych przez organizację: wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej, chłodzenia, pary; przetwarzanie chemiczne lub fizyczne; transport materiałów, produktów, odpadów, pracowników, pasażerów; emisje lotne (powstałe w wyniku ulatniających się czynników chłodniczych) 8 602 879
2 Kraj Polska
3 Oddziały/Spółki: Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, PGE Toruń SA, Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Pomorzany, Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Szczecin, Centrala
4 Rodzaj źródła emisji
spalanie w źródłach stacjonarnych (a) 8 553 063
spalanie w źródłach mobilnych (c) 26 654
proces (b) 22 464
lotne (d) 698
5 Rodzaj działalności
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
6 Wyniki dla poszczególnych gazów, które zostały ujęte w obliczeniach
CO2 8 602 181
CH4 272
N2O 112
HFC 314
PFC nie dotyczy
SF6 nie dotyczy
NF3 nie dotyczy
7 Biogenna emisja CO2 w tonach (t) ekwiwalentu CO2 20 916
8 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń 2021
uzasadnienie wyboru danego roku jako bazowego 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 9 434 875
kontekst znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy misji dla roku bazowego Zmniejszenie emisji bezpośredniej ze spalania paliw, co było skutkiem zmniejszenia produkcji.
9 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC, zweryfikowane emisje CO2 z instalacji w ramach systemu EU ETS
10 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna.
Kryterium zastosowane do konsolidacji poziomu emisji w ramach organizacji kontrola operacyjna
11 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

1 Emisje gazów cieplarnianych brutto w tonach (t) ekwiwalentu CO2 lub jednostce równoważnej  61 175
Emisje w ramach zakresu 1 (Scope 1) pochodzą z następujących źródeł posiadanych lub kontrolowanych przez organizację: wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej, chłodzenia, pary; przetwarzanie chemiczne lub fizyczne; transport materiałów, produktów, odpadów, pracowników, pasażerów; emisje lotne (powstałe w wyniku ulatniających się czynników chłodniczych)
2 Kraj Polska
3 Oddziały: ZEW Porąbka- Żar, ZEW Dychów, ZEW Solina – Myczkowce, EW Żarnowiec, Centrala
4 Rodzaj źródła emisji
spalanie w źródłach stacjonarnych (a) 85
spalanie w źródłach mobilnych (c) 838
proces (b) nie dotyczy
lotne (d) 60 252
5 Rodzaj działalności
wytwarzanie energii elektrycznej
6 Wyniki dla poszczególnych gazów, które zostały ujęte w obliczeniach
CO2 924
CH4 60 175
N2O nie dotyczy
HFC 77
PFC nie dotyczy
SF6 nie dotyczy
NF3 nie dotyczy
7 Biogenna emisja CO2 w tonach (t) ekwiwalentu CO2 nie dotyczy
8 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń 2021
uzasadnienie wyboru danego roku jako bazowego 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 23 631,3
kontekst znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy misji dla roku bazowego
9 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC
10 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna.
Kryterium zastosowane do konsolidacji poziomu emisji w ramach organizacji kontrola operacyjna
11 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

1 Emisje gazów cieplarnianych brutto w tonach (t) ekwiwalentu CO2  16 983
Emisje w ramach zakresu 1 (Scope 1) pochodzą z następujących źródeł posiadanych lub kontrolowanych przez organizację: wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej, chłodzenia, pary; przetwarzanie chemiczne lub fizyczne; transport materiałów, produktów, odpadów, pracowników, pasażerów; emisje lotne (powstałe w wyniku ulatniających się czynników chłodniczych)
2 Kraj Polska
3 Oddziały: Oddział Skarżysko-Kamienna, Oddział Warszawa, Oddział Rzeszów, Oddział Zamość, Oddział Lublin, Oddział Białystok, Oddział Łódź, Centrala
4 Rodzaj źródła emisji
spalanie w źródłach stacjonarnych (a) 1 482
spalanie w źródłach mobilnych (c) 14 721
proces (b) nie dotyczy
lotne (d) 780
5 Rodzaj działalności
Przesył energii elektrycznej
6 Wyniki dla poszczególnych gazów, które zostały ujęte w obliczeniach
CO2 16 203
CH4 nie dotyczy
N2O nie dotyczy
HFC 334
PFC nie dotyczy
SF6 447
NF3 nie dotyczy
7 Biogenna emisja CO2 w tonach (t) ekwiwalentu CO2 lub jednostce równoważnej nie dotyczy
8 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń 2021
uzasadnienie wyboru danego roku jako bazowego 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 18 769
kontekst znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy misji dla roku bazowego nie dotyczy
9 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC
10 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna.
Kryterium zastosowane do konsolidacji poziomu emisji w ramach organizacji kontrola operacyjna
11 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)
 • 305-2

1 Emisje pośrednie (Scope 2) brutto w podziale na lokalizacje w tonach (t) ekwiwalentu CO2 lub jednostce równoważnej, w tym (jeśli pozwoli to na większą transparentność bądź porównywalność w czasie) w podziale na 776 071
1a Kraj Polska
1b Oddziały: Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Opole, Elektrownia Turów, Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Rybnik, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Centrala
1c Rodzaj energii
elektryczna 742 068
cieplna 34 004
chłodzenie nie dotyczy
para nie dotyczy
1d Rodzaj działalności
produkcja energii elektrycznej i ciepła
wydobycie węgla brunatnego
2 Jeśli dotyczy: emisje pośrednie (scope 2) brutto w ujęciu rynkowym, w tonach (t) ekwiwalentu CO2 brak informacji od kontrahentów dla obliczenia scope 2 market-based
3. Gazy, które ujęto w obliczeniach:
CO2 TAK
CH4 NIE
N2O NIE
HFC NIE
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
4 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 688 395
kontekst wszelkich znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy misji dla roku bazowego
5 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC
6 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna. kontrola operacyjna
7 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

1 Emisje pośrednie (Scope 2) brutto w podziale na lokalizacje w tonach (t) ekwiwalentu CO2 lub jednostce równoważnej, w tym (jeśli pozwoli to na większą transparentność bądź porównywalność w czasie) w podziale na 19 223
1a Kraj Polska
1b Oddziały/Spółki: Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, PGE Toruń SA, Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Pomorzany, Oddział w Szczecinie -Elektrociepłownia Szczecin, Centrala
1c Rodzaj energii
elektryczna 19 016
cieplna 208
chłodzenie nie dotyczy
para nie dotyczy
1d Rodzaj działalności
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
2 Emisje pośrednie (scope 2) brutto w ujęciu rynkowym, w tonach (t) ekwiwalentu CO2 brak informacji od kontrahentów dla obliczenia scope 2 market-based
3 Gazy, które ujęto w obliczeniach:
CO2 TAK
CH4 NIE
N2O NIE
HFC NIE
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
4 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 10 514
kontekst wszelkich znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy misji dla roku bazowego Większy zakup energii
5 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC
6 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna. kontrola operacyjna
7 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

1 Emisje pośrednie (Scope 2) brutto w podziale na lokalizacje w tonach (t) ekwiwalentu CO2 15 430
1a Kraj Polska
1b Oddziały: ZEW Porąbka- Żar, ZEW Dychów, ZEW Solina – Myczkowce, EW Żarnowiec, Centrala
Oddział ZEW Porąbka-Żar
Oddział ZEW Dychów
Oddział ZEW Solina – Myczkowce
Oddział EW Żarnowiec
PGE Energia Odnawialna SA
1c Rodzaj energii
elektryczna 14 762
cieplna 263
chłodzenie nie dotyczy
para nie dotyczy
1d Rodzaj działalności
wytwarzanie energii elektrycznej
2 Emisje pośrednie (scope 2) brutto w ujęciu rynkowym, w tonach (t) ekwiwalentu CO2 15 025
3 Gazy, które ujęto w obliczeniach:
CO2 TAK
CH4 NIE
N2O NIE
HFC NIE
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
4 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 10 812
kontekst wszelkich znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy misji dla roku bazowego nie dotyczy
5 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC
6 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna. kontrola operacyjna
7 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

1 Emisje pośrednie (Scope 2) brutto w tonach (t) ekwiwalentu CO2 1 381 213
1a Kraj Polska
1b Oddziały: Oddział Skarżysko-Kamienna, Oddział Warszawa, Oddział Rzeszów, Oddział Zamość, Oddział Lublin, Oddział Białystok, Oddział Łódź, Centrala
1c Rodzaj energii
elektryczna 49 228
cieplna 9 393
chłodzenie nie dotyczy
para nie dotyczy
Rodzaj działalności
dystrybucja energii elektrycznej
2 Emisje pośrednie (scope 2) brutto w ujęciu rynkowym, w tonach (t) ekwiwalentu CO2 lub jednostce równoważnej brak informacji od kontrahentów dla obliczenia scope 2 market-based
3 Gazy, które ujęto w obliczeniach:
CO2 TAK
CH4 NIE
N2O NIE
HFC NIE
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
4 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 1 428 506
kontekst wszelkich znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy misji dla roku bazowego brak
5 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC
6 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna. kontrola operacyjna
7 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego
Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 3)
 • 305-3

1 Inne emisje pośrednie (Scope 3) brutto w w tonach (t) ekwiwalentu CO2 22 296 274
1a Kraj Polska
1b Oddziały: Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Opole, Elektrownia Turów, Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Rybnik, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Centrala
1c Rodzaj energii
elektryczna
cieplna
chłodzenie
para
1d Rodzaj działalności
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
wydobycie węgla brunatnego
2 Gazy, które ujęto w obliczeniach:
CO2 TAK
CH4 NIE
N2O NIE
HFC NIE
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
3 Biogenna emisja CO2 w tonach (t) ekwiwalentu CO2 124,5
4 Inne kategorie pośrednich emisji w ramach zakresu 3 (Scope 3) oraz działania ujęte w obliczeniach 22 296 150
5 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 21 523 351
kontekst wszelkich znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy emisji dla roku bazowego brak
5 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC
6 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna. kontrola operacyjna
7 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

1 Inne emisje pośrednie (Scope 3) brutto w podziale na lokalizacje w tonach (t) ekwiwalentu CO2 1 937 297
1a Kraj Polska
1b Oddziały/Spółki: Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, PGE Toruń SA, Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Pomorzany, Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Szczecin, Centrala
1c Rodzaj energii
elektryczna 724 549
cieplna 1 212 748
chłodzenie nie dotyczy
para nie dotyczy
1d Rodzaj działalności
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
2 Gazy, które ujęto w obliczeniach:
CO2 TAK
CH4 NIE
N2O NIE
HFC NIE
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
wszystkie NIE
3 Biogenna emisja CO2 w tonach (t) ekwiwalentu CO2 lub jednostce równoważnej 37 835
4 Inne kategorie pośrednich emisji w ramach zakresu 3 (Scope 3) oraz działania ujęte w obliczeniach 1 899 462
5 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 1 973 654
kontekst wszelkich znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy misji dla roku bazowego brak
5 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC
6 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna. kontrola operacyjna
7 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

1 Inne emisje pośrednie (Scope 3) brutto w tonach (t) ekwiwalentu CO2 12 188
1a Kraj Polska
1b Oddziały: ZEW Porąbka- Żar, ZEW Dychów, ZEW Solina – Myczkowce, EW Żarnowiec, Centrala
1c Rodzaj energii
elektryczna nie dotyczy
cieplna nie dotyczy
chłodzenie nie dotyczy
para nie dotyczy
1d Rodzaj działalności
wytwarzanie energii elektrycznej
2 Gazy, które ujęto w obliczeniach:
CO2 TAK
CH4 NIE
N2O NIE
HFC NIE
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
3 Biogenna emisja CO2 w tonach (t) ekwiwalentu CO2 nie dotyczy
4 Inne kategorie pośrednich emisji w ramach zakresu 3 (Scope 3) oraz działania ujęte w obliczeniach nie dotyczy
5 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 10 110
kontekst wszelkich znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy misji dla roku bazowego brak
5 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC
6 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna. kontrola operacyjna
7 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

1 Inne emisje pośrednie (Scope 3) brutto w tonach (t) ekwiwalentu CO2 416 890
1a Kraj Polska
1b Oddziały: Oddział Skarżysko-Kamienna, Oddział Warszawa, Oddział Rzeszów, Oddział Zamość, Oddział Lublin, Oddział Białystok, Oddział Łódź, Centrala
1c Rodzaj energii
elektryczna nie dotyczy
cieplna nie dotyczy
chłodzenie nie dotyczy
para nie dotyczy
1d Rodzaj działalności
przesył energii elektrycznej
2 Gazy, które ujęto w obliczeniach:
CO2 TAK
CH4 NIE
N2O NIE
HFC NIE
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
wszystkie NIE
3 Biogenna emisja CO2 w tonach (t) ekwiwalentu CO2 lub jednostce równoważnej nie dotyczy
4 Inne kategorie pośrednich emisji w ramach zakresu 3 (Scope 3) oraz działania ujęte w obliczeniach nie dotyczy
5 Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 437 974
kontekst wszelkich znaczących zmian emisji, które spowodowały ponowne obliczenia podstawy misji dla roku bazowego brak
5 Źródło zastosowanych współczynników emisji i potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), lub odniesienie do źródła GWP GHG Protocol, KOBIZE, DERFA, IPCC
6 Podejście do konsolidacji emisji: udział w kapitale, kontrola finansowa, czy kontrola operacyjna. kontrola operacyjna
7 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego
Intensywność emisji gazów cieplarnianych
 • 305-4

1 Wskaźnik intensywności emisji gazów cieplarnianych dla organizacji 0,9788
2 Wybrany mianownik do obliczenia wskaźnika (specyficzny dla organizacji)(suma brutto produkcji en.el. i ciepła)  63 033 322
3 Wskaźnik w podziale na:
3a Kraj Polska
3b Oddziały: Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Opole, Elektrownia Turów, Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Rybnik, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Centrala
3c Rodzaj źródła emisji
spalanie w źródłach stacjonarnych (a) 0,962835
spalanie w źródłach mobilnych (c) 0,000612
proces (b) 0,013048
lotne (d) 0,002363
3d Rodzaj działalności
produkcja energii elektrycznej i ciepła
wydobycie węgla brunatnego
4 Rodzaje emisji gazów cieplarnianych wykorzystane w ramach wskaźnika
Scope 1 TAK
Scope 2 TAK
Scope 3 NIE
5 Gazy, które zostały ujęte w obliczeniach:
CO2 TAK
CH4 TAK
N2O TAK
HFC TAK
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE

Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych Całkowita emisja gazów cieplarnianych
Wskaźnik specyficzny dla organizacji

1 Wskaźnik intensywności emisji gazów cieplarnianych dla organizacji 0,384
2 Wybrany mianownik do obliczenia wskaźnika (specyficzny dla organizacji) (suma brutto produkcji en.el. i ciepła) 22 474 431
3 Wskaźnik w podziale na:
3a Kraj Polska
3b Oddziały/Spółki: Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, PGE Toruń SA, Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Pomorzany, Oddział w Szczecinie -Elektrociepłownia Szczecin, Centrala
3c Rodzaj źródła emisji
spalanie w źródłach stacjonarnych (a) 0,3805686
spalanie w źródłach mobilnych (c) 0,0011860
proces (b) 0,0009995
lotne (d) 0,0009995
3d Rodzaj działalności
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
4 Rodzaje emisji gazów cieplarnianych wykorzystane w ramach wskaźnika
Scope 1 TAK
Scope 2 TAK
Scope 3 NIE
5 Gazy, które zostały ujęte w obliczeniach:
CO2 TAK
CH4 TAK
N2O TAK
HFC TAK
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE

1 Wskaźnik intensywności emisji gazów cieplarnianych dla organizacji 0,02606
2 Wybrany mianownik do obliczenia wskaźnika (specyficzny dla organizacji) (produkcja energii elektrycznej brutto) 2 923 717
3 Wskaźnik w podziale na:
3a Kraj Polska
3b Oddziały: ZEW Porąbka- Żar, ZEW Dychów, ZEW Solina – Myczkowce, EW Żarnowiec, Centrala
3c Rodzaj źródła emisji
spalanie w źródłach stacjonarnych (a) 0,000039
spalanie w źródłach mobilnych (c) 0,000276
proces (b) NIE
lotne (d) 0,0206
3d rodzaj działalności
produkcja energii elektrycznej
4 Rodzaje emisji gazów cieplarnianych wykorzystane w ramach wskaźnika
Scope 1 TAK
Scope 2 TAK
Scope 3 NIE
5 Gazy, które zostały ujęte w obliczeniach:
CO2 TAK
CH4 TAK
N2O NIE
HFC TAK
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
wszystkie NIE
Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
 • 305-5

Osiągnieta redukcja emisji gazów cieplarnianych będąca wynikiem podjętych działań (w tonach (t) ekwiwalentu CO2) brak – wzrost emisji CO2 w roku 2022 w porównaniu z rokiem 2021 wynikał ze wzrostu obciążenia jednostek wytwórczych i wzrostu produkcji, a co za tym idzie wzrostu zużycia paliw i surowców.
Gazy, które zostały ujęte w obliczeniach
CO2 TAK
CH4 TAK
N2O TAK
HFC TAK
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
wszystkie
Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 83 714 662
Zakresy w ramach których zostały osiągnięte redukcje emisji
Zakres 1 NIE
poziom redukcji
zakres 2 NIE
poziom redukcji
zakres 3 NIE
poziom redukcji
Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

Osiągnięta redukcja emisji gazów cieplarnianych będąca wynikiem podjętych działań (w tonach (t) ekwiwalentu CO2) 859 644
Gazy, które zostały ujęte w obliczeniach
CO2 TAK
CH4 TAK
N2O TAK
HFC TAK
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
wszystkie NIE
Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 11 419 043
Zakresy w ramach których zostały osiągnięte redukcje emisji
Zakres 1 TAK
poziom redukcji 831 996
zakres 2 NIE
poziom redukcji
zakres 3 TAK
poziom redukcji 36 358
Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

Osiągnięta redukcja emisji gazów cieplarnianych będąca wynikiem podjętych działań (w tonach (t) ekwiwalentu CO2) brak
Gazy, które zostały ujęte w obliczeniach
CO2 TAK
CH4 TAK
N2O NIE
HFC TAK
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 44 113
Zakresy w ramach których zostały osiągnięte redukcje emisji
Zakres 1 NIE
poziom redukcji
zakres 2 NIE
poziom redukcji
zakres 3 NIE
poziom redukcji
Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego

Osiągnięta redukcja emisji gazów cieplarnianych będąca wynikiem podjętych działań (w tonach (t) ekwiwalentu CO2) 70 162,5
Gazy, które zostały ujęte w obliczeniach
CO2 TAK
CH4 TAK
N2O NIE
HFC TAK
PFC NIE
SF6 NIE
NF3 NIE
Przyjęty rok bazowy dla obliczeń, wraz ze wskazaniem 2021
dlaczego dany rok został wybrany 2021 rok to pierwszy rok, w którym został obliczony ślad węglowy w Grupie Kapitałowej PGE i podany do publicznej wiadomości
poziom emisji w roku bazowym 1 885 249
Zakresy w ramach których zostały osiągnięte redukcje emisji
Zakres 1 TAK
poziom redukcji 1 785,5
zakres 2 TAK
poziom redukcji 47 293
zakres 3 TAK
poziom redukcji 21 084
Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne GHG Protocol, standard ISO 14064-1:2018, narzędzie systemowe do wyliczenia śladu węglowego
Emisje substancji niszczących warstwę ozonową (ODS)
 • 305-6

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja

1 Produkcja substancji niszczących warstwę ozonową (ODS) w tonach metrycznych ekwiwalentu CFC-11 (trichlorofluorometanu) nie dotyczy
Import substancji niszczących warstwę ozonową (ODS) w tonach metrycznych ekwiwalentu CFC-11 (trichlorofluorometanu) nie dotyczy
Eksport substancji niszczących warstwę ozonową (ODS) w tonach metrycznych ekwiwalentu CFC-11 (trichlorofluorometanu) nie dotyczy

Emisje NOx, SOx oraz innych istotnych emisji do powietrza

 • 305-7

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja

1 Proszę podać dane dotyczące istotnych emisji do powietrza (w kg lub wielokrotności) dla każdego z poniższych: PGE GiEK PGE EC PGE EO PGE Dystrybucja
  SOx 47 342 676 9 655 995 nie dotyczy 3 109
  NOx 42 815 020 7 521 767 nie dotyczy 13 822
  Trwałe zanieczyszczenia organiczne (Persistent organic pollutants, POP) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
  Lotne związki organiczne (Volatile organic compounds, VOC) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
  Szkodliwe zanieczyszczenia powietrza (Hazardous air pollutants, HAP) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
  Pył zawieszony (Particulate matter, PM) 1 278 420 611 547 nie dotyczy nie dotyczy
  Inne standardowe kategorie emisji do powietrza określone w odpowiednich przepisach nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2 Proszę podać źródło zastosowanych współczynników emisji Współczynniki wyznaczone na bazie wykonanych pomiarów przez akredytowane podmioty nie dotyczy nie dotyczy
3 Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne Standardy emisyjne określone zgodnie z obowiązującym prawem i decyzjami administracyjnymi. Wielkości emisyjne podane na podstawie wskazań systemów monitoringów ciągłych i pomiarów okresowych. nie dotyczy nie dotyczy

Bioróżnorodność

Istotny wpływ działań, produktów, usług na bioróżnorodność.
 • 304-2

1a Charakter znaczącego bezpośredniego wpływu na różnorodność biologiczną w odniesieniu do jednego lub więcej z następujących:
Budowa lub użytkowanie zakładów produkcyjnych, kopalni i infrastruktury transportowej ELR: Zbiornik Rybnik – wody powierzchniowe wykorzystywane do celów technologicznych.
Zanieczyszczenia (wprowadzenie substancji, które naturalnie nie występują w siedlisku) Odprowadzanie ścieków przemysłowych oczyszczonych oraz wód z odwodnień kopalni.
Wprowadzenie gatunków inwazyjnych, szkodników i patogenów Działalność nie prowadzi do wprowadzania gatunków inwazyjnych, szkodników i patogenów.
Wymarcie gatunków Działalność nie prowadzi do wymarcia gatunków.
Niszczenie siedlisk Działalność nie prowadzi do niszczenia siedlisk.
Usuwanie drzew i krzewów oraz koszenie traw odbywa się poza okresem lęgowym ptaków.
Zmiany w procesach ekologicznych poza naturalnym zakresem zmienności (takie jak zasolenie lub
zmiany poziomu wód gruntowych)
Pobór wód podziemnych (gruntowych) odbywa się na potrzeby wody pitnej oraz uzupełnień wód technologicznych. Pobór ten odbywa się zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną, w ilości nie przekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęć.
1b Charakter znaczącego pośredniego wpływu na różnorodność biologiczną w odniesieniu do jednego lub więcej z następujących:
Budowa lub użytkowanie zakładów produkcyjnych, kopalni i infrastruktury transportowej Brak wpływu
Zanieczyszczenia (wprowadzenie substancji, które naturalnie nie występują w siedlisku) Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych oraz CO2 do powietrza.
Wprowadzenie gatunków inwazyjnych, szkodników i patogenów Działalność nie prowadzi do pośredniego wprowadzania gatunków inwazyjnych, szkodników i patogenów.
Wymarcie gatunków Działalność nie prowadzi do pośredniego wymarcia gatunków.
Niszczenie siedlisk Działalność nie prowadzi do pośredniego niszczenia siedlisk.
Zmiany w procesach ekologicznych poza naturalnym zakresem zmienności (takie jak zasolenie lub
zmiany poziomu wód gruntowych)
Działalność nie prowadzi do zmian w procesach ekologicznych poza naturalnym zakresem zmienności.
2a Znaczący bezpośredni pozytywny i negatywny wpływ w odniesieniu do poniższych:
dotknięte gatunki Spółka odprowadza tylko ścieki oczyszczone, bezpieczne dla środowiska wodnego, które nie wpływają negatywnie na gatunki i ekosystem wodny. Spółka prowadzi ilościowy i jakościowy monitoring odprowadzanych ścieków. Ilość substancji uwalnianych w ściekach oczyszczonych jest zgodna z posiadanymi pozwoleniami, a także z obowiązującym prawem.
ELR: Zbiornik Rybnik ma pozytywny wpływ na faunę i florę. Zbiornik Rybnicki najważniejszą rolę odgrywa zimą, kiedy to staje się jednym z miejsc zimowania ptaków wodno-błotnych na Śląsku. Podwyższona temperatura wody przyciąga nie tylko ptaki związane ze środowiskiem wodnym, ale także ptaki szponiaste i wróblowate. Poza rzadkimi gatunkami, tj. bielaczek, siwerniak, nurogęś, bielik, rożeniec, świstun, pojawiają się także gatunki pospolite jak mewa śmieszka, mewa siwa, mewa białogłowa, kormoran, krzyżówka czy też łyska, a koncentracja jednego gatunku może dochodzić do 5 tys. osobników. W okresie lęgowym natomiast atrakcyjne dla ptaków są stawy boczne, posiadające wąski pas nadbrzeżnej roślinności, które otoczone są borami sosnowymi oraz polami i łąkami. Wówczas zaobserwować można perkozka, wodnika czy bączka wymienionego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. W sumie stwierdzono 74 gatunki ptaków wodno-błotnych, z czego 22 przystępowały do lęgów.
zasięg obszaru objętego wpływem Zasięg oddziaływania korzystania z wód w zakresie poboru wód głębinowych odpowiada zasięgowi leja depresji ujęcia. Pompowanie wód podziemnych nie wpływa niekorzystnie na wody powierzchniowe.
ELR: Obszar Zbiornika Rybnik wraz z okoliczynmi terenami zielonymi. Wokół zbiornika „Rybnik” istnieją przyrodnicze obszary chronione w formie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
czas trwania wpływu Czas wpływu na wody podziemne oraz cieki, do których zrzucane sa ścieki jest związany z terminem obowiązywania poszczególnych pozwoleń, a także z możliwością eksploatacji zasobów.
ELR: Zbiornik Rybnik – czas trwania wpływu pozytywnego ocenia się na ciągły.
odwracalność lub nieodwracalność skutków Pobór wód podziemnych i powierzchniowych odbywa się zgodnie z dokumentacja hydrogeologiczną i pozwoleniami. Gospodarka zasobami eksploatacyjnymi jest prowadzona racjonalnie, tak aby zapewnić ich odnawialność. Tam gdzie jest to wymagane ustanowione zostały obowiązujące strefy ochronne, które określają zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. Działalność nie powoduje szkody dla środowiska wodnego i ekosystemów lądowych. Także wprowadzanie ścieków do odbiorników prowadzone jest zgodnie z pozwoleniami i nie wywołuje skutków nieodwracalnych.
2b Znaczący pośredni pozytywny i negatywny wpływ w odniesieniu do poniższych: Brak wpływu pośredniego.

1a Charakter znaczącego bezpośredniego wpływu na różnorodność biologiczną w odniesieniu do jednego lub więcej z następujących:
Budowa lub użytkowanie zakładów produkcyjnych, kopalni i infrastruktury transportowej W ramach planowanych inwestycji związanych z budową nowych, niskoemisyjnych źródeł emisji przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą w ramach procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla konkretnych terenów w granicach istniejących elektrociepłowni. Planowane inwestycje znajdują się z dala od istniejących form ochrony przyrody.
Zanieczyszczenia (wprowadzenie substancji, które naturalnie nie występują w siedlisku) nie dotyczy
Wprowadzenie gatunków inwazyjnych, szkodników i patogenów nie dotyczy
Wymarcie gatunków nie dotyczy
Niszczenie siedlisk Cenne lub chronione siedliska znajdują się w znacznych odległościach, dzięki czemu oddziaływanie nie wpływa na ich funkcjonowanie i jest zgodne z przepisami prawa środowiskowego. Są to typowe obszary przemysłowe, charakteryzujące się niską bioróżnorodnością. Inwestycje nie będą uciążliwe środowiskowo, to znaczy nie będą emitowały szkodliwych związków, substancji, czy też generowały hałasu, w stopniu który mógłby negatywnie wpłynąć na otoczenie przyrodnicze.
Zmiany w procesach ekologicznych poza naturalnym zakresem zmienności (takie jak zasolenie lub
zmiany poziomu wód gruntowych)
Wszystkie inwestycje były poprzedzone uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Proces uzyskania decyzji polega na zbieraniu wielu informacji na temat środowiska w lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. Na tym etapie były przeprowadzane badania terenowe w celu inwentaryzacji potencjalnych gatunków zwierząt i roślin, a także znajdujących się tam siedlisk. Żadna z inwestycji nie wymagała przeprowadzenia znacznych ingerencji w środowisko przyrodnicze.
1b Charakter znaczącego pośredniego wpływu na różnorodność biologiczną w odniesieniu do jednego lub więcej z następujących:
Budowa lub użytkowanie zakładów produkcyjnych, kopalni i infrastruktury transportowej Celem inwentaryzacji przyrodniczych było zbadanie, czy w obszarze przeznaczonym pod inwestycje mogą znajdować się gatunki (w szczególności objęte ochroną) i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, również te pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji. Dokonano również rozpoznania korytarzy ekologicznych migracji zwierząt o znaczeniu lokalnym, pozostających w oddziaływaniu inwestycji.
Obszar planowanych inwestycji znajduje się w granicach istniejących elektrociepłowni, bezpośrednio przy istniejących instalacjach i zajęty przez nieużytkowany teren ruderalny. Roślinność zielna porastająca ten obszar to zbiorowiska ruderalne, segetalne, sucholubne.
Zanieczyszczenia (wprowadzenie substancji, które naturalnie nie występują w siedlisku) Inwestycje nie będą uciążliwe środowiskowo, to znaczy nie będą emitowały szkodliwych związków, substancji, czy też generowały hałasu, w stopniu który, mógłby negatywnie wpłynąć na otoczenie przyrodnicze. Proces dekarbonizacji zapoczątkowany w PGE EC przyczyni się do eliminacji źródeł węglowych. W chwili obecnej najważniejsze inwestycje dotyczą zamiany źródeł węglowych na źródła gazowe emitujące zdecydowanie mniej zanieczyszczeń. W skali energetyki gaz jest uznawany za paliwo referencyjne.
Wprowadzenie gatunków inwazyjnych, szkodników i patogenów nie dotyczy
Wymarcie gatunków nie dotyczy
Niszczenie siedlisk nie dotyczy
Zmiany w procesach ekologicznych poza naturalnym zakresem zmienności (takie jak zasolenie lub zmiany poziomu wód gruntowych) odpowiedź zgodna z punktem 1a w tym zakresie
2b Znaczący bezpośredni pozytywny i negatywny wpływ w odniesieniu do poniższych: Obszary planowanych inwestycji znajdują się w granicach istniejących elektrociepłowni, bezpośrednio przy istniejących instalacjach i zajęte przez nieużytkowany teren ruderalny. Roślinność zielna porastająca te obszary to zbiorowiska ruderalne, segetalne, sucholubne. Inwestycja nie będzie uciążliwa środowiskowo, to znaczy nie będzie emitowała szkodliwych związków, substancji, czy też generowała hałasu, w stopniu który, mógłby negatywnie wpłynąć na otoczenie przyrodnicze.
2a Znaczący pośredni pozytywny i negatywny wpływ w odniesieniu do poniższych:

1a Charakter znaczącego bezpośredniego wpływu na różnorodność biologiczną w odniesieniu do jednego lub więcej z następujących:
  Budowa lub użytkowanie zakładów produkcyjnych, kopalni i infrastruktury transportowej Elektrownia wodna w Solinie z członem pompowym znajduje się u podstawy zapory betonowej. Elektrownia składa się z części podwodnej oraz hali maszyn wraz z budynkiem pomocniczym. Instalacje w elektrowni wodnej stanowią urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej. Elektrownia wyposażona jest w 4 turbozespoły pionowe, w tym 2 turbozespoły z turbinami klasycznymi Francisa i 2 turbozespoły z turbinami odwracalnymi Francisa. Woda do turbin doprowadzana jest ze zbiornika Solina przez ujęcia wody stanowiące rurociągi stalowe zabetonowane w korpusie zapory Solina. Spracowana woda odprowadzana jest poprzez wyloty tych rurociągów do zbiornika Myczkowce. W skład stopnia wodnego Myczkowce wchodzą zbiornik, zapora ziemna z betonowa częścią przelewową, sztolnia ciśnieniowa doprowadzająca wodę do elektrowni, komora uderzeń, elektrownia wodna Myczkowce i MEW Myczkowce. Elektrownia wodna Myczkowce wyposażona jest w dwa pionowe turbozespoły z turbinami typu Kaplana. Woda do turbin doprowadzana jest ze zbiornika Myczkowce sztolnią ciśnieniową, natomiast woda spracowana odprowadzana jest do rzeki San. MEW Myczkowce wybudowana została w 2006 roku. Woda do elektrowni doprowadzana jest ze zbiornika Myczkowce. Zrzut spracowanej wody następuje do rzeki San poniżej zapory Myczkowce. Mała elektrownia wodna pracuje przez okres całego roku jako elektrownia przepływowa z naturalnego przepływu, zapewniając w ten sposób realizację przepływu biologicznego poniżej zapory Myczkowce. Elektrownia pracuje w układzie automatycznym, bezobsługowym, ze zdalnym systemem wizualizacji sterowania. Podczas eksploatacji instalacji w elektrowni wodnej w Solina – Myczkowce nie są emitowane pyły i gazy do środowiska. Dla farm wiatrowych brak danych o tak dużej szczegółowości, w roku 2022 nie była prowadzona żadna procedura ocenowa dotycząca inwestycji na terenie obszaru o wysokiej bioróżnorodności, takiego jak np. obszar Natura 2000, która dodatkowo zostałaby zrealizowana. Oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie winno być bowiem, w ramach wskaźników środowiskowych, badane w odniesieniu do zrealizowanych przedsięwzięć, a nie tych, które uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wynika to z faktu, iż uzyskanie DŚU nie jest równoznaczne z realizacją danej inwestycji, która wymaga uzyskania kolejnych pozwoleń i decyzji (WZ, WTP, PnB).
  Zanieczyszczenia (wprowadzenie substancji, które naturalnie nie występują w siedlisku) Odprowadzanie ścieków prowadzone jest zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.
  Wprowadzenie gatunków inwazyjnych, szkodników i patogenów nie dotyczy
  Wymarcie gatunków nie dotyczy
  Niszczenie siedlisk nie dotyczy
  Zmiany w procesach ekologicznych poza naturalnym zakresem zmienności (takie jak zasolenie lub zmiany poziomu wód gruntowych) nie dotyczy
1b Charakter znaczącego pośredniego wpływu na różnorodność biologiczną w odniesieniu do jednego lub więcej z następujących:
  Budowa lub użytkowanie zakładów produkcyjnych, kopalni i infrastruktury transportowej odpowiedź zgodna z punktem 1a w tym zakresie
  Zanieczyszczenia (wprowadzenie substancji, które naturalnie nie występują w siedlisku) odpowiedź zgodna z punktem 1a w tym zakresie
  Wprowadzenie gatunków inwazyjnych, szkodników i patogenów nie dotyczy
  Wymarcie gatunków nie dotyczy
  Niszczenie siedlisk nie dotyczy
  Zmiany w procesach ekologicznych poza naturalnym zakresem zmienności (takie jak zasolenie lub
zmiany poziomu wód gruntowych)
nie dotyczy
2a Znaczący bezpośredni pozytywny i negatywny wpływ w odniesieniu do poniższych: Na rzece San powyżej Zbiornika Solina i poniżej zapory w Myczkowcach znajduje się obszar SOO Natura 2000 (Dorzecze Górnego Sanu). Poszczególne odcinki rzek wchodzących w skład obszaru Natura 2000 bezpośrednio sąsiadują lub są częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodnio Beskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Obszar graniczy z SOO i OSO Góry Słonne oraz SOO i OSO Bieszczady. Na terenie obszaru znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Nad jeziorem Myczkowieckim, Przełom Sanu pod Mokrem oraz Przełom Sanu pod Grodziskiem. Proces technologiczny, eksploatacja urządzeń oraz prowadzone inwestycje w Oddziale nie powodują ingerencji w bioróżnorodność obszarów chronionych.
2a Znaczący pośredni pozytywny i negatywny wpływ w odniesieniu do poniższych:
Chronione lub przywrócone siedliska
 • 304-3

1 Rozmiar wszystkich obszarów siedlisk chronionych lub przywróconych
 • ELT: 485 ha
 • ELR: Teren Zbiornika Rybnik: ok. 464 ha. Teren Elektrowni i Zbiornika Rybnik, wyłączony z „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”: ok. 1.083 ha (2,2% obecnej pow. Parku)
 • KWB: 68,6 ha
2 Lokalizacja wszystkich obszarów siedlisk chronionych lub przywróconych ELT: 1. Obszary siedlisk chronionych na terenie obszaru Natura 2000 PLH02006 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej – max. do 20 km od Oddziału ELT: 3150 Starorzecza i eutroficzne zbiorniki wodne – 32 płaty -14,07 ha; 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników -38 ha; 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – 8 ha; 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne – 10 płatów o powierzchni poniżej 500 m2; 6510 Nizinne i podgórskie łąki świeże – 31 płatów – 121 ha; 9130 Zyzne buczyny – 6 płatów – 52,75 ha; 9170 Grąd środkowoeuropejski – 45 płatów – 144 ha; 9180 Las klonowo-lipowy – 1 siedlisko – 0,2 ha; 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe – 26 płatów -16 ha.
2. Obszary przyrodnicze poza obszarem Natura 2000 na terenie Gminy Bogatynia – do 7,5 km od Oddziału ELT: 6510 Nizinne i podgórskie łąki świeże – 9 płatów – 13,4 ha; 9130 Zyzne buczyny – 6 płatów – 52,75 ha; 9170 Grąd środkowoeuropejski – 22 płaty – 62,5 ha; 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe – 2 płaty -14,5 ha.
ELR: Zgodnie z rozporządzeniem nr 181/93 Wojewody Katowickiego z 23 listopada 1993 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 15*, poz. 130) z Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” zostały wyłączone tereny silnie zurbanizowane, w tym Elektrownia Rybnik wraz ze zbiornikiem wody używanej do celów technologicznych tzw. „Zalewem Rybnickim”.
Teren Elektrowni Rybnik jest przekształcony antropogeniczne i stale pozostaje pod wpływem działalności człowieka. Nie występuje tu jakakolwiek szata roślinna poza trawą. Fauna ssaków jest uboga, tworzą ją gatunki siedliskowe związane z tymi terenami.
Najbliższe tereny Obszarów Natura 2000 zlokalizowane są w odległości znacznie większej niż analizowana pięćdziesięciokrotna wysokość najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza tj. 6,5 km od Elektrowni Rybnik. Brak siedlisk chronionych na terenie Elektrowni Rybnik.
Zbiornik Rybnik i otaczające go tereny jest miejscem bytowania zwierząt, również objętych ochroną gatunkową, natomiast sam teren nie jest obszarem siedlisk chronionych.
KWB: rekultywacja zwałowiska zewnętrznego Pole Szczerców i wewnętrznego Pole Bełchatów.
3 Czy docelowy efekt przywrócenia siedlisk był lub jest zatwierdzony przez niezależnych ekspertów zewnętrznych? TAK
4 Czy istnieją partnerstwa z innymi organizacjami w zakresie ochrony lub przywracania siedlisk, innych niż te, w których organizacja nadzorowała i wdrażała działania ochronne lub odtworzeniowe? NIE
5 Proszę podać status poszczególnych obszarów, na podstawie ich stanu na koniec okresu sprawozdawczego Kopalnie: grunty zrekultywowane/w trakcie rekultywacji
Elektrownie: obszary w trakcie monitoringu
6 Proszę wskazać wykorzystane standardy, metodologie i przyjęte założenia Identyfikacja prowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Interpretation Manual ver 27 (2007) Dokumentacje techniczne

brak danych

1 Rozmiar wszystkich obszarów siedlisk chronionych lub przywróconych FARMY WIATROWE – Zarządzenie w sprawie ustanowienia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB320009 Zalew Szczeciński jest obecnie w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, Urząd Morski Szczecin). W PZO wskazane zostaną stanowiska priorytetowych gatunków ptaków. 6. 7186,16 Ha.

PORĄBKA -Dane dot. obszaru natura 2000 – Beskid Mały, który sąsiaduje z obiektami Oddziału. Dane pochodzą ze strony www Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

2 Lokalizacja wszystkich obszarów siedlisk chronionych lub przywróconych Porąbka – Kod obszaru PLH240023
3 Czy docelowy efekt przywrócenia siedlisk był lub jest zatwierdzony przez niezależnych ekspertów zewnętrznych? NIE
4 Czy istnieją partnerstwa z innymi organizacjami w zakresie ochrony lub przywracania siedlisk, innych niż te, w których organizacja nadzorowała i wdrażała działania ochronne lub odtworzeniowe? NIE
5 Status poszczególnych obszarów, na podstawie ich stanu na koniec okresu sprawozdawczego nie dotyczy
6 Proszę wskazać wykorzystane standardy, metodologie i przyjęte założenia Porąbka – informację uzyskane ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Gatunki z czerwonej listy IUCN lub krajowej listy gatunków pod ochroną znajdujące się na obszarach działań firmy
 • 304-4

1 Łączna liczba gatunków z Czerwonej listy IUCN i gatunków z krajowej listy ochronnej z siedliskami na obszarach dotkniętych działalnością organizacji według poziomu ryzyka wyginięcia:
Krytycznie zagrożone nie zidentyfikowano
Zagrożone nie zidentyfikowano
Narażone ELR: perkoz
Bliskie zagrożenia KWT: Modraszek telejus, Modraszek nausitous
Mniej narażone ELT:

 • Rośliny – 15 gatunków chronionych na 107 stanowiskach zgodnie z Rozp. Min Środowiska z 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin;
 • Lichenobiota (porosty) – 8 gatunków chronionych zgodnie z Rozp. Min Środowiska z 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej grzybów;
 • Bezkręgowce – 4 gatunki podlegające ochronie ścisłej wykazane w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej oraz 11 gatunków chronionych zgodnie z Rozp. Min Środowiska z 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej grzybów;
 • Ichtiofauna – 1 gatunek podlegający ochronie zgodnie z Rozp. Min Środowiska z 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej grzybów;
 • Płazy i gazy – 16 gatunków podlegające ochronie ścisłej oraz częściowej wykazanych w załączniku II oraz IV Dyrektywy Siedliskowej;
 • Ptaki – 17 gatunków podlegające ochronie (łacznie zidentyfikowano na badanym obszarze 93 gatunki;
 • Ssaki – 24 gatunki podlegające ochronie gatunkowej w Polsce.

ELR: wodnik, bączek

brak danych

1 Łączna liczba gatunków z Czerwonej listy IUCN i gatunków z krajowej listy ochronnej z siedliskami na obszarach dotkniętych działalnością organizacji według poziomu ryzyka wyginięcia:
Krytycznie zagrożone nie zidentyfikowano
Zagrożone nie zidentyfikowano
Narażone 1
Bliskie zagrożenia 1
Mniej narażone 29

Na obszarze PLB320009 Zalew Szczeciński występuje co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Podkreślić należy, że wymienione gatunki występują na terenie całego obszaru Natura 2000 PLB320009 Zalew Szczeciński, a więc również w obrębie wód śródlądowych czy w odpowiednich dla siebie ekosystemach (np. leśnych, szuwarowych), co nie musi oznaczać występowania w rejonie prowadzonej przez PGE EO działaności na terenie lądowym – na obszarze pól uprawnych. 7. Obszar działania firmy, eksploatacja urządzeń oraz prowadzone inwestycje nie powodują ingerencji w bioróżnorodność obszarów chronionych oraz obszarów poza terenami chronionymi. Prowadzona gospodarka wodna na zbiornikach, a w szczególności eksploatacja elektrowni nie stwarza istotnych zagrożeń dla środowiska ichtiofauny.

Gospodarka odpadami

Wytwarzanie odpadów i znaczące wpływy powiązane z odpadami w 2022 roku.
 • 306-1

Znaczące rzeczywiste wpływy organizacji związane z odpadami, w tym:
Wkłady, działania i rezultaty, które prowadzą do tych wpływów Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będąc w pełni świadoma obowiązków, wynikających ze swojej roli producenta popiołów klasycznych, popiołów fluidalnych oraz siarczanu wapnia (gipsu z IOS), przeprowadziła stosowne rejestracje tych substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) – rejestracja wstępna (2008 r.) oraz rejestracja właściwa (2010 r.) w największym przedziale tonażowym tj. powyżej 1000 ton/rok. Taki przedział tonażowy, czyli ilość produkowana/wielkość obrotu wymagała przygotowania dokumentacji rejestracyjnej w najszerszym zakresie.
Czy te wpływy odnoszą się do odpadów wytwarzanych w ramach własnej działalności organizacji, czy też do odpadów wytwarzanych na wcześniejszych lub dalszych etapach jej łańcucha wartości? Podstawowym celem procesów produkcyjnych zachodzących w elektrowniach jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, które są przedmiotem obrotu na rynku. Proces produkcji energii elektrycznej sprowadza się do przemiany energii chemicznej paliwa w ciepło, ciepła w energię mechaniczną, a następnie energii mechanicznej w energię elektryczną. Podstawowy proces zamiany energii chemicznej paliwa w ciepło zachodzi w instalacjach kotłowych, poprzez proces utleniania. Spalanie paliw powoduje uwalnianie do atmosfery substancji zawartych w paliwie, w tym także dwutlenku siarki, który poprzez dalsze reakcje niekorzystnie wpływa na środowisko.
Towarzyszącym procesem produkcyjnym obok głównego jest proces odsiarczania spalin przy zastosowaniu technologii mokrej. Technologia ta jest najbardziej sprawdzoną w światowej energetyce, stosowaną do procesu odsiarczania spalin, zakwalifikowaną do najlepszych dostępnych technik BAT.Spółka realizuje wiele projektów i inwestycji, których celem jest minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnych ekosystemów w swoim otoczeniu.

Znaczące rzeczywiste wpływy organizacji związane z odpadami, w tym:
Wkłady, działania i rezultaty, które prowadzą do tych wpływów Na wejściu do procesu produkcyjnego są paliwa (węgiel, biomasa, odpady komunalne), zaś na wyjściu są uboczne produkty spalania, takie jak popioły, żużle i gips z oczyszczania spalin. Większość wolumenu wypadu poprocesowego przekazywana jest do odbiorców zewnętrznych, zarówno jako odpad jak i produkt uboczny. Okresowo występują sytuacje, kiedy ilość przekazywanego wypadu jest większa od ilości bieżącego wypadu, co wynika z przekazywania odpadów odbiorcom zewnętrznym ze stanów magazynowych z poprzedniego okresu. W sytuacji, gdy odpady nie znajdują zastosowań gospodarczych, przekazywane są na składowiska. Mając na względzie kontekst regulacyjny i procesy transformacji źródeł zasilania należy oczekiwać w kolejnych latach sukcesywnego zmniejszania wolumenu wypadu poprocesowego.
Czy te wpływy odnoszą się do odpadów wytwarzanych w ramach własnej działalności organizacji, czy też do odpadów wytwarzanych na wcześniejszych lub dalszych etapach jej łańcucha wartości? Generalnie co do zasady surowce (paliwa) i substancje wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzą spoza organizacji (wyjątkiem są odpady komunalne, które już na wstępie są odpadem i ulegają odzyskowi w ITPOE).

Znaczące rzeczywiste wpływy organizacji związane z odpadami, w tym:
Wkłady, działania i rezultaty, które prowadzą do tych wpływów Przy eksploatacji obiektów, powstają odpady klasyfikowane jako niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Wytworzone odpady są przekazywane specjalistycznej firmie posiadającej wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Transport zlecany jest specjalistycznej firmie, która odbiera odpady do utylizacji. Ponadto w obiektach wodnych prowadzone jest oczyszczanie rzek z odpadów.
Czy te wpływy odnoszą się do odpadów wytwarzanych w ramach własnej działalności organizacji, czy też do odpadów wytwarzanych na wcześniejszych lub dalszych etapach jej łańcucha wartości? W obiektach dochodzi do wytwarzania odpadów w trakcie eksploatacji, prac serwisowych, napraw oraz konserwacji. ilość wytwarzanych odpadów jest niewielka i w całości przekazywana uprawnionym odbiorcom. Po wytworzeniu prowadzona jest segregacja i selektywne magazynowanie wytwarzanych odpadów w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. Prowadzone są działania w celu ograniczenia powstawania odpadów „u źródła”.

W przypadku PGE Dystrybucja – brak znaczącego wpływu na wytwarzanie odpadów w ramach prowadzonych inwestycji elektroenergetycznych.

Wytworzone odpady w 2022 roku
 • 306-3

Całkowita waga wytworzonych odpadów (w tonach metrycznych) 6 530 571
Odpady inne niż niebezpieczne 6 529 619,5
Odpady niebezpieczne 951,5

Całkowita waga wytworzonych odpadów (w tonach metrycznych) 500 643
Odpady inne niż niebezpieczne 495 783
Odpady niebezpieczne 4 860

Całkowita waga wytworzonych odpadów (w tonach metrycznych) 940
Odpady inne niż niebezpieczne 906
Odpady niebezpieczne 34

Całkowita waga wytworzonych odpadów (w tonach metrycznych) 3 698
Odpady inne niż niebezpieczne 2 527
Odpady niebezpieczne 1 171
Odzyskane odpady w 2022 roku
 • 306-4

Całkowita waga odzyskanych odpadów (w tonach metrycznych) 3 913 364,5
Całkowita waga odzyskanych odpadów w podziale na kategorie odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne 3 912 899
Odpady niebezpieczne 465
Całkowita waga odzyskanych odpadów niebezpiecznych (w tonach metrycznych) 465
Całkowita waga odzyskanych odpadów niebezpiecznych według sposobu odzysku
Przygotowanie do ponownego użycia total, t

w ramach organizacji

0

poza organizacją

0
Recykling 129

w ramach organizacji

 0

poza organizacją

129
Inne sposoby odzyskiwania odpadów 336

w ramach organizacji

 0

poza organizacją

336
Całkowita waga odzyskanych odpadów nie uznawanych za niebezpieczne (w tonach metrycznych)
Całkowita waga odzyskanych odpadów nie uznawanych za niebezpieczne według sposobu odzysku (w tonach metrycznych) 3 912 899
Przygotowanie do ponownego użycia total, t

w ramach organizacji

 0

poza organizacją

 0
Recykling 5 056,5 total, t

w ramach organizacji

 0

poza organizacją

 5 056,5
Inne sposoby odzyskiwania odpadków 3 907 843 total, t

w ramach organizacji

3 903 991

poza organizacją

3 852
Sposób ustalenia metod postępowania z odpadami
Inne informacje kontekstowe niezbędne do zrozumienia danych i sposobu ich zestawienia. Dane ilościowe na podstwie ewidencji BDO. Informacje o sposobie zagospodarowania odpadów pozyskiwane są od odbiorców, w umowach z osobami fizycznymi oraz posiadanych przez odbierających odpady decyzji administracyjnych.

Całkowita waga odzyskanych odpadów (w tonach metrycznych) 527 648
Całkowita waga odzyskanych odpadów w podziale na kategorie odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne 522 805
Odpady niebezpieczne 4 843
Całkowita waga odzyskanych odpadów niebezpiecznych (w tonach metrycznych) 4 843
Całkowita waga odzyskanych odpadów niebezpiecznych według sposobu odzysku
Przygotowanie do ponownego użycia total, t
w ramach organizacji
poza organizacją
Recykling total, t
w ramach organizacji
poza organizacją
Inne sposoby odzyskiwania odpadów total, t
w ramach organizacji
poza organizacją 4 843
Całkowita waga odzyskanych odpadów nie uznawanych za niebezpieczne (w tonach metrycznych) 522 805
Całkowita waga odzyskanych odpadów nie uznawanych za niebezpieczne według sposobu odzysku (w tonach metrycznych)
Przygotowanie do ponownego użycia total, t
w ramach organizacji
poza organizacją
Recykling total, t
w ramach organizacji
poza organizacją
Inne sposoby odzyskiwania odpadków total, t
w ramach organizacji 86 865
poza organizacją 435 941
Sposób ustalenia metod postępowania z odpadami
Inne informacje kontekstowe niezbędne do zrozumienia danych i sposobu ich zestawienia. Dane ilościowe na podstwie ewidencji BDO. Informacje o sposobie zagospodarowania odpadów pozyskiwane są od odbiorców, w umowach z osobami fizycznymi oraz posiadanych przez odbierających odpady decyzji administracyjnych.

Wskaźnik nie dotyczy tych spółek

Odpady przekazane do utylizacji w 2022 roku
 • 306-5

Całkowita waga odpadów przekazanych do utylizacji (w tonach metrycznych) 4 580 196
Odpady inne niż niebezpieczne 4 579 795
Odpady niebezpieczne
Całkowita waga odpadów niebezpiecznych przekazanych do utylizacji (w tonach metrycznych) 400,45
Całkowita waga odzyskanych odpadów niebezpiecznych przekazanych do utylizacji według sposobu postępowania 400,45
Spalanie (z odzyskiem energii) 0
w ramach organizacji 0
poza organizacją 0
Spalanie (bez odzysku energii) 0
w ramach organizacji 0
poza organizacją 0
Wysypisko śmieci 0
w ramach organizacji 0
poza organizacją 0
Inne sposoby utylizacji 400,45
w ramach organizacji 0
poza organizacją 400,45
Całkowita waga odpadów nie uznawanych za niebezpieczne przekazanych do utylizacji (w tonach metrycznych) 4 579 395
Całkowita waga odzyskanych odpadów nie uznawanych za niebezpieczne przekazanych do utylizacji według sposobu postępowania
Spalanie (z odzyskiem energii) 0
w ramach organizacji 0
poza organizacją 0
Spalanie (bez odzysku energii) 0
w ramach organizacji 0
poza organizacją 0
Składowanie odpadów 4 286 817
w ramach organizacji 4 269 182
poza organizacją 17 635
Inne sposoby utylizacji 292 578
w ramach organizacji 168 520
poza organizacją 124 058
Sposób ustalenia metod postępowania z odpadami

Całkowita waga odpadów przekazanych do utylizacji (w tonach metrycznych) 73 345
Odpady inne niż niebezpieczne 73 344,5
Odpady niebezpieczne 0,817
Całkowita waga odpadów niebezpiecznych przekazanych do utylizacji (w tonach metrycznych)
Całkowita waga odzyskanych odpadów niebezpiecznych przekazanych do utylizacji według sposobu postępowania 0,817
Spalanie (z odzyskiem energii) total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją nie dotyczy
Spalanie (bez odzysku energii) total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją nie dotyczy
Wysypisko śmieci total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją nie dotyczy
Inne sposoby utylizacji total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją 0,817
Całkowita waga odpadów nie uznawanych za niebezpieczne przekazanych do utylizacji (w tonach metrycznych) nie dotyczy
Całkowita waga odzyskanych odpadów nie uznawanych za niebezpieczne przekazanych do utylizacji według sposobu postępowania 73 344
Spalanie (z odzyskiem energii) total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją nie dotyczy
Spalanie (bez odzysku energii) total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją nie dotyczy
Składowanie odpadów total, t
w ramach organizacji 48 133
poza organizacją 25 210
Inne sposoby utylizacji total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją nie dotyczy
Sposób ustalenia metod postępowania z odpadami

Całkowita waga odpadów przekazanych do utylizacji (w tonach metrycznych) 920
Odpady inne niż niebezpieczne 886
Odpady niebezpieczne 34
Całkowita waga odpadów niebezpiecznych przekazanych do utylizacji (w tonach metrycznych) 34
Całkowita waga odzyskanych odpadów niebezpiecznych przekazanych do utylizacji według sposobu postępowania
Spalanie (z odzyskiem energii) total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją nie dotyczy
Spalanie (bez odzysku energii) total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją nie dotyczy
Wysypisko śmieci total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją nie dotyczy
Inne sposoby utylizacji total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją 34
Całkowita waga odpadów nie uznawanych za niebezpieczne przekazanych do utylizacji (w tonach metrycznych) 886
Całkowita waga odzyskanych odpadów nie uznawanych za niebezpieczne przekazanych do utylizacji według sposobu postępowania nie dotyczy
Spalanie (z odzyskiem energii) total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją nie dotyczy
Spalanie (bez odzysku energii) total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją nie dotyczy
Składowanie odpadów nie dotyczy
w ramach organizacji total, t
poza organizacją nie dotyczy
Inne sposoby utylizacji total, t
w ramach organizacji nie dotyczy
poza organizacją 886
Sposób ustalenia metod postępowania z odpadami Na podstawie ustawy o odpadach i pozwoleniami na wytwarzanie odpadów.

Całkowita waga odpadów przekazanych do utylizacji (w tonach metrycznych) 3698
Odpady inne niż niebezpieczne 2 527
Odpady niebezpieczne 1171

Gospodarka odpadowa w PGE Dystrybucja prowadzona jest zgodnie z opracowaną ujednoliconą „Instrukcją gospodarki odpadami w PGE Dystrybucja SA”. Na podstawie podpisanych umów z podwykonawcami, wytwórcami odpadów są podwykonawcy, którzy przekazują odpady w BDO uprawnionym podmiotom gospodarczym. To samo dotyczy odpadów wytworzonych przez PGE Dystrybucja, gdzie odpady są również przekazywane w BDO uprawnionym podmiotom gospodarczym.

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w spółkach wywierających największy wpływ na otoczenie [PLN]
 • wskaźnik własny

PGE GiEK 2022 komentarz
Wartość kar pieniężnych nałożonych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 10 000 zł ELB
Decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 2.12.2022 roku wymierzono PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów administracyjną karę pieniężną za prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów na terenie kwatery A składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Rogowcu niezgodnie z przepisami art. 25 ust 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
166,98 zł/dobę KWB
Decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 14.11.2022 roku orzeczono wymiar kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w roku 2018 (dotyczy Kamien 36). Całkowita kwota kary za przedmiotowe przekroczenie zostanie ustalona odrębną decyzją administracyjną.
88 756,00 zł KWB
Kara za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w 2022 roku.
5 000,00 zł KWT
Kara za korzystanie z wod bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.
Wartość kar pieniężnych zapłaconych/do zapłaty w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 10 000 zł ELB
Decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 2.12.2022 r. wymierzono PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów administracyjną karę pieniężną za prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów na terenie kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rogowcu niezgodnie z przepisami art. 25 ust 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

PGE EC i spółki zależne 2022 komentarz
Wartość kar pieniężnych nałożonych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0
Wartość kar pieniężnych zapłaconych/do zapłaty w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0

PGE Energia Odnawialna 2022 komentarz
Wartość kar pieniężnych nałożonych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0
Wartość kar pieniężnych zapłaconych/do zapłaty w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0

PGE Dystrybucja 2022 komentarz
Wartość kar pieniężnych nałożonych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0
Wartość kar pieniężnych zapłaconych/do zapłaty w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii środowiskowych w spółce PGE SA

Poniższe wskaźniki prezentują podejście spółki do zarządzania wpływem na środowisko w zakresie zużycia energii, wody oraz papieru w siedzibie PGE SA.

Roczne zużycie energii elektrycznej w siedzibie PGE SA 2022 2021 2020
Energia na cele administracyjne (MWh) 1 785 1 716 1 594
Energia ma cele administracyjno-techniczne (serwerownie) (MWh) 853 914 909

Zużycie energii na cele administracyjne w odniesieniu do roku poprzedniego nieznacznie wzrosło. Wpływ na to może mieć większa liczba osób przebywających w budynku, jak również warunki atmosferyczne (mniejsza liczba dni słonecznych).

Roczne zużycie energii cieplnej w siedzibie PGE SA 2022 2021 2020
Roczne zużycie energii cieplnej (w GJ) 7 453 8 460 6 980
Roczne zużycie energii cieplnej (w GJ/m3) 0,07 0,08 0,06

Roczne zużycie energii cieplnej nieznacznie zmalało rok do roku. Możliwy wpływ na mniejsze zużycie ciepła może mieć aktualnie prowadzona inwestycja, jaką jest wymiana okien.

Roczne zużycie arkuszy papieru w siedzibie PGE SA 2022 2021 2020
Papier do Wydruku Biurowego (w przeliczeniu na format A4, w arkuszach) 835 449 841 958 873 085
Zużycie papieru do wydruku biurowego (format A4/osoba) 1021 1 201 1 317

Zużycie papieru w przeliczeniu na jednego pracownika spółki PGE SA regularnie spada. Większa świadomość pracowników, a także elektroniczny obieg dokumentów i korespondencji wpływa na niższe zużycie papieru.

Roczne zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w siedzibie PGE SA 2022 2021 2020
Roczne zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków (m3) 5 399 4 711 4 152
Roczne zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków (m3/osoba) 6,6 6,7 6,3

Zużycie wody i odprowadzanie ścieków wzrosło z uwagi na prowadzone prace remontowe na terenie budynku, a także większą liczbę osób przebywających w budynku, zarówno pracowników, jak i gości.

Roczne zużycie tonerów w siedzibie PGE SA 2022 2021 2020
Roczne zużycie tonerów (w szt.) 218 130 183
Roczne zużycie tonerów (w szt./osoba) 0,27 0,18 0,27

Liczba zakupionych tonerów w szt. ilościowo jest większa z uwagi na centralizację obszarów biznesowych i zwiększenie liczby lokalizacji, dla których nowe drukarki muszą mieć zapewnione tonery.

Oprawy energooszczędne typu LED w siedzibie PGE SA 2022 2021 2020
Oprawy oświetleniowe typu LED (w proc.) 80 71 66

Z uwagi na okres pandemii wstrzymane zostały prace remontowe, w związku z czym oprawy wymienione zostały w nieznacznym stopniu.

Wyniki wyszukiwania