(w mln PLN) Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
Usługi przesyłowe 1.241 1.272
Usługi obce – remonty i eksploatacja 508 479
Usługi transportowe 363 151
Usługi informatyczne 137 101
Usługi doradcze 59 45
Usługi telekomunikacyjne 20 20
Czynsze i dzierżawy 18 20
Pozostałe 441 411
RAZEM KOSZTY USŁUG OBCYCH 2.787 2.499

Wyniki wyszukiwania