Realizacja strategii

Wskaźniki GRI
SDGs
 • Wskaźnik własny
 • 3-3

W oparciu o cele strategiczne zawarte w Strategii Grupy Kapitałowej PGE do 2030 roku wyznaczone zostały kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które przekładają się na konkretne działania realizowane przez Grupę w ramach trzech priorytetów obejmujących:

 • wytwarzanie energii przyjaznej dla środowiska,
 • świadczenie nowoczesnych usług energetycznych,
 • sprawne i efektywne funkcjonowanie Grupy.

W ten sposób następuje bezpośrednie powiązanie celów strategicznych z systemem premiowania.

Przedstawiamy realizowane Kluczowe działania i wskaźniki związane z realizacją Strategii w 2022 r., na tle celów strategicznych obowiązujących w tym roku. W ramach aktualizacji Strategii w roku 2023 wyznaczone zostały ambitniejsze cele, które konsekwentnie realizować będziemy w kolejnych latach.

Realizacja Strategii główne działania w 2022r.

Lider zrównoważonej transformacji energetycznej

Energia przyjazna dla środowiska

Ewolucja portfela wytwórczego w kierunku jednostek odnawialnych i brak inwestycji w nowe wydobycie i wytwarzanie węglowe

Udział źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła
 • Nowa EC Czechnica –realizacja budowy elektrociepłowni gazowej
 • EC Gdynia, EC Gorzów, EC Lublin, EC Zgierz, EC Rzeszów-realizacja budowy kotłowni szczytowo-rezerwowych
 • EC Gdańsk, EC Wrocław- przygotowania do budowy nowych źródeł niskoemisyjnych
 • EC Kraków- opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazowego
>70% do 2030
Program rozwoju fotowoltaiki
 • Moc wybudowanych w 2022 r. instalacji 19 MW, w realizacji 154 MW
 • Moc w pozwoleniach na budowę 250 MW
 • Zabezpieczone grunty: ok 3,5 tys. ha
>3.0 GW w 2030
Farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim
 • Wybór dostawców turbin (Baltica 2&3), Morskich Stacji Transformatorowych MST (Baltica 3), fundamentów pod turbiny i MST
 • Uzyskanie pozwoleń na budowę dla Baltica 2&3 i podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego
 • Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu wsparcia i decyzja Prezesa URE określająca cenę wsparcia w ramach kontraktu różnicowego (CFD)
 • Udział w postępowaniach rozstrzygających dla obszarów na Bałtyku przeznaczonych pod morskie farmy wiatrowe. Korzystne (nieostateczne) rozstrzygnięcia dla PGE umożliwiające budowę 3,9 GW mocy
2.5 GW w 2030
>6.5 GW w 2040
Rozwój lądowych farm wiatrowych
 • Nabycie farm wiatrowych o łącznej mocy 84 MW i średniej produkcji rocznej 240 GW
>1.0 GW w 2030

Nowoczesne usługi energetyczne

Utrzymanie najwyższego na rynku energetycznym poziomu satysfakcji klientów

Budowa magazynów energii
 • Postępowanie przetargowe na bateryjny magazyn energii w Żarnowcu (moc ponad 200 MW)
 • Uruchomienie projektu wielkoskalowych bateryjnych magazynów energii o mocy 750 MW
 • Uruchomienie projektu magazynów rozproszonych w 50 lokalizacjach o łącznej mocy ok. 270 MW
 • Rozwój projektów magazynów energii zintegrowanych ze źródłami OZE – ok. 79 MW i sieciami dystrybucyjnymi – ok. 6 MW
 • Analiza możliwości budowy ESP w Młotach
0.8 GW do 2030
Zapewnienie dostępu do zielonej energii klientom Grupy PGE
 • Sprzedaż instalacji PV do 50 KWp o łącznym wolumenie 6,6 MWp, liczba umów 590
 • Wdrożenie modelu sprzedaży energii z OZE w formule PPA
 • Oferta handlowa sprzedaży „Naturalnie, że energia” (ok. 2,8 TWh w 2022 roku)
0.8 GW do 2030
Wzrost rentowności usług energetycznych
 • Przyłączenie nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej (+218 MWt)
+ PLN 0.4 bn
Skrócenie czasu przerw w dostawach energii
 • Doposażenie w sprzęt do prac pod napięciem
 • Uzyskanie patentów dotyczących rozwiązań co do zasilania sieci redukcji skutków awarii
8% miasta
50% pozostałe
obszary
Do 2025
Utrzymanie najwyższego na rynku energetycznym wskaźnika satysfakcji klientów
 • Utrzymanie przez Biuro Obsługi Klienta pozycji lidera w procesie obsługi klienta z grupy G (gospodarstwa domowe)
 • Utrzymanie II miejsca w rankingu wskaźnika satysfakcji klientów w sprzedaży detalicznej. CSI (Customer Satisfaction Index) na poziomie 88%
CSI ~85 pkt

Sprawna i efektywna organizacja

Efektywna współpraca wykwalifikowanej kadry oraz zintegrowane systemy ICT pozwolą na poprawienie produktywności i efektywności kosztowej

Optymalizacja kosztów utrzymania majątku
 • Przechodzenie na paliwo gazowe w Ciepłownictwie
 • Wykorzystanie autonomicznych dronów i robotów w pracach inspekcyjnych w elektrowniach wiatrowych i wodnych
5% do 2025
Unifikacja struktury organizacyjnej i systemu zarządzania
 • Aktualizacja wewnętrznych procedur i procesów biznesowych dla efektywniejszej realizacji Strategii, w tym: modelu operacyjnego i polityki inwestycyjnej
 • Wyznaczanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w oparciu o Strategię GK PGE – bezpośrednie powiązanie celów strategicznych z systemem premiowania
 • Systematyzowanie i  porządkowanie aktywów wytwórczych opartych na węglu na potrzeby procesu wydzielenia
KPI
25% pozyskanego dofinansowania ze źródeł preferencyjnych na program inwestycyjny
 • Pozyskanie kwoty dofinansowania ok. 220 mln PLN dofinansowania, w tym 76 mln PLN dotacji
25% do 2030
Zwiększanie zdolności do obsługi zdalnej klientów
 • Rozwój elektronicznych kanałów kontaktu i sprzedaży (eBOK)
 • Ok. 1,4 mln klientów korzystających z eFaktury
100% do 2030

Wyniki wyszukiwania