Wskaźniki w obszarze praw człowieka i przeciwdziałania korupcji

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji

  • 406-1

Grupa PGE
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji w 2022 roku 0

PGE SA
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji w 2022 roku 0
Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka oraz odsetek przeszkolonych pracowników
  • wskaźnik własny

Grupa PGE 2022
Całkowita liczba godzin zrealizowanych szkoleń 2 102
Liczba przeszkolonych pracowników 4 956
Odsetek przeszkolonych pracowników 13%
Liczba pracowników posiadających ważne szkolenie z Kodeksu etyki na 31 grudnia 2022 roku 35 620
Odsetek pracowników posiadających ważne szkolenie z Kodeksu etyki na 31 grudnia 2022 roku 97%

PGE SA 2022
Całkowita liczba godzin zrealizowanych szkoleń 50
Liczba przeszkolonych pracowników 207
Odsetek przeszkolonych pracowników 25%
Liczba pracowników posiadających ważne szkolenie z Kodeksu etyki na 31 grudnia 2021 roku 807
Odsetek pracowników posiadających ważne szkolenie z Kodeksu etyki na 31 grudnia 2021 roku 99%

Szkolenia pracowników w zakresie Kodeksu etyki oraz polityk i procedur poszanowania praw człowieka jest obowiązkowe i cyklicznie powtarzane dla wszystkich osób w spółkach, w których wdrożony jest system zarządzania zgodnością – Compliance. Ważność szkolenia wynosi 3 lata. Po tym okresie jest ono powtarzane jako szkolenie przypominające.

Szkolenia pracowników w zakresie Kodeksu etyki oraz polityk i procedur poszanowania praw człowieka jest obowiązkowe i cyklicznie powtarzane dla wszystkich osób w spółkach, w których wdrożony jest system zarządzania zgodnością – Compliance. Ważność szkolenia wynosi 3 lata. Po tym okresie jest ono powtarzane jako szkolenie przypominające.

Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
  • 205-3

Grupa PGE i PGE SA 2022
Całkowita liczba potwierdzonych przypadków korupcji nie zidentyfikowano
Charakter potwierdzonych przypadków korupcji nie dotyczy
Całkowita liczbę potwierdzonych przypadków, w których pracownicy zostali zwolnieni lub ukarani dyscyplinarnie w związku z korupcją 0
Całkowita liczba potwierdzonych przypadków, gdy rozwiązano umowę z partnerem biznesowym lub nie przedłużono takiej umowy z powodu naruszeń związanych z korupcją 0
Czy w raportowanym okresie miały miejsce publiczne postępowania wobec organizacji lub jej pracowników dotyczące korupcji nie
Całkowita liczba i odsetek spółek Grupy Kapitałowej PGE ocenionych po kątem wystąpienia korupcji:

Wskaźnik własny 2022
Liczba spółek ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji 21*
Odsetek spółek ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji 100%
* Każda ze spółek, w której istnieją struktury Compliance została w 2022 roku oceniona m.in. pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji. Na 31 grudnia 2022 roku było to 21 spółek Grupy PGE: PGE SA, PGE GiEK, PGE Energia Ciepła, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE Synergia, PGE Systemy, PGE Baltica, PGE Dom Maklerski, Bestgum, Betrans, Elbest Security, Elbis, Elbest, Elmen, Eltur Serwis, MegaSerwis, Megazec, Ramb oraz PGE Ekoserwis.
Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji
  • 205-2
  • GC-10

GK PGE PGE SA
Całkowita liczba członków organu zarządzającego, którym zostały zakomunikowane obowiązujące w organizacji procedury antykorupcyjne 156 13
Procent członków organu zarządzającego, którym zostały zakomunikowane obowiązujące w organizacji polityki i procedury antykorupcyjne 92% 100%
Całkowita liczba pracowników, którym zostały zakomunikowane obowiązujące w organizacji polityki i procedury antykorupcyjne (jeśli organizacja posiada zdefiniowaną własną strukturę pracowniczą, inną od poniższej, należy formularz odpowiednio dostosować) 35530 797
Kadra zarządzająca wyższego szczebla 2557 202
pozostali pracownicy 32973 595
Procent pracowników, którym zostały zakomunikowane obowiązujące w organizacji polityki i procedury antykorupcyjne 97% 97%
Kadra zarządzająca wyższego szczebla 96% 97%
pozostali pracownicy 97% 98%
Całkowita liczba członków organu zarządzającego, którzy odbyli szkolenie dotyczące przeciwdziałania korupcji 156 13
Procent członków organu zarządzającego, którzy odbyli szkolenie dotyczące przeciwdziałania korupcji 92% 100%
Całkowita liczba pracowników, którzy odbyli szkolenie dotyczące przeciwdziałania korupcji 35530 797
Kadra zarządzająca wyższego szczebla 2557 202
pozostali pracownicy 32973 595
Procent pracowników, którzy odbyli szkolenie dotyczące przeciwdziałania korupcji 97% 97%
Kadra zarządzająca wyższego szczebla 96% 97%
pozostali pracownicy 97% 98%

Wyniki wyszukiwania