Zaangażowanie społeczne

Wskaźniki GRI
SDGs

Grupa PGE jako największy producent i dostawca energii oraz ciepła sieciowego pełni także niezwykle istotną funkcję gospodarczą jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz poszczególnych regionów.

Jest także jednym z największych i najbardziej stabilnych pracodawców zatrudniając ponad 38 tysięcy pracowników. Wielkość i charakter Grupy PGE wskazuje na duży wpływ jej działalności na otoczenie, w tym na społeczeństwo, a tym samym determinuje najważniejsze kierunki prowadzenia działalności odpowiedzialnej społecznie. 

Grupa PGE od lat aktywnie włącza się w realizację wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (tzw. SDG’s), a w swojej strategii wskazała cztery z nich, których realizację wspiera w sposób szczególny. Są to:

 • Cel 7. Czysta i dostępna energia,
 • Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności,
 • Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,
 • Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu.

Biorąc pod uwagę Cel 11 i współpracę ze społecznościami lokalnymi, to jej zakres określa Procedura ogólna zarządzania działaniami w zakresie zaangażowania społecznego (CCI) w Grupie PGE, a także Procedura ogólna planowania i realizacji darowizn w Grupie PGE. Podejście Grupy do budowania relacji z interesariuszami, zostało również zdefiniowane w strategii Grupy PGE oraz w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej PGE.

 • 415-1

Grupa PGE
Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze 

Grupa PGE w 2022 roku, jako lider zrównoważonego rozwoju i ESG została wyróżniona Złotym Listkiem CSR Polityki w 11. edycji zestawienia. Organizatorzy docenili przygotowanie i dostosowanie PGE do wymogów regulacyjnych związanych z zarządzaniem obszarem ESG.

Działania na rzecz pomocy ofiarom agresji Rosji na Ukrainę

Grupa PGE, od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę, realizowała działania mające na celu pomoc uchodźcom, wspierała organizacje i instytucje dające im schronienie oraz pomaga w skompletowaniu transportów humanitarnych wysyłanych do ukraińskich miast. PGE wsparła także ukraiński sektor energetyczny oraz wysłała pomoc dla ukraińskich żołnierzy na tereny objęte największymi działaniami wojennymi.

PGE za pośrednictwem Fundacji PGE przekazała ponad 1,5 mln złotych w darowiznach finansowych.

Darowizny zostały przekazane do oddziałów Caritas na terenie całej Polski. Środki zostały przeznaczone m.in. na pomoc doraźną, zabezpieczenie potrzeb lokalowych, pomoc medyczną i pomoc psychologiczną dla dzieci.

Wsparcie otrzymały również stowarzyszenia i organizacje, które organizują i wysyłają w głąb walczącej Ukrainy transporty humanitarne. Dzięki tej pomocy do miast objętych działaniami wojennymi wysłano ponad 50 ton środków opatrunkowych, lekarstw, żywności i innych najpotrzebniejszych artykułów.

Fundacja PGE przekazała również ponad 1500 misiów terapeutycznych dzieciom z rodzin ukraińskich przekraczających granicę z Polską oraz dzieciom z ukraińskich sierocińców przebywających w ośrodkach na terytorium RP.

Zabawki zostały wysłane do ośrodków dla uchodźców prowadzonych przez Caritas, urzędy gmin i miast, a także do miejskich ośrodków pomocy rodzinom, które pomagają uchodźcom odnaleźć spokojny dom w Polsce.

1,5
mln złotych
zostały przekazane do oddziałów Caritas na terenie całej Polski
>1500
misiów terapeutycznych Fundacja PGE przekazała dzieciom z rodzin ukraińskich

Na specjalny wniosek gminy Ustrzyki Dolne, PGE wybudowała tymczasową linię niskiego napięcia, zasilającą w energię elektryczną namioty na przejściu granicznym w Krościenku, w których znajdują się punkty z pomocą medyczną, posiłkami i pomieszczenia do odpoczynku dla uchodźców.

PGE kierowała również wsparcie do ukraińskiego sektora energetycznego, który wciąż stoi przed problemem utrzymania ciągłości produkcji i dostaw energii na terenach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi. PGE przekazała wschodniemu sąsiadowi, materiały niezbędne do odtworzenia zniszczonej infrastruktury i zachowania ciągłości dostaw energii. Sprzęt został przekazany energetykom z Ukrainy za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

PGE wsparła zakup trzech w pełni wyposażonych namiotów pneumatycznych, które powiększyły bazę noclegową dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy przybywających do Lwowa i Truskawca, blisko granicy z Polską. Namioty są w pełni wyposażone w wysokiej jakości sprzęt, w tym agregaty, oświetlenie, klimatyzację i nagrzewnice. Zakup i transport namiotów do Lwowa oraz Truskawca zorganizowało Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Przemyślu, które od początku rosyjskiej agresji realizuje transporty humanitarne za naszą wschodnią granicę. Sprzęt został zamówiony i zakupiony we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Przemyślu by jak najlepiej spełniał potrzeby uchodźców.

PGE udostępniła miejsca noclegowe w swoim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk” w Nałęczowie, w którym schronienie znalazło 120 członków rodzin ukraińskich energetyków uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę. Mieli oni zapewnione wyżywienie, opiekę oraz środki higieniczne i wszelkie potrzebne artykuły. Kilkanaście osób, po otrzymaniu pomocy wyruszyło w dalszą drogę do swoich bliskich. W bieżącą pomoc mieszkającym w ośrodku rodzinom zaangażowali się także pracownicy PGE przekazując najpotrzebniejsze rzeczy, w tym odzież, środki higieniczne, pieluszki i żywność dla niemowląt. 

Pracownicy PGE od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę angażują się w akcję pomocy uchodźcom. Zebrali i przekazali do blisko 100 ośrodków dla uchodźców i kilkuset rodzin ukraińskich mieszkających w prywatnych kwaterach ponad 6 ton najpotrzebniejszych artykułów, w tym żywność, środki higieniczne, lekarstwa, koce. W paczkach przekazanych do ośrodków, gdzie przebywają dzieci z domów dziecka znalazła się również odzież, zabawki i gry edukacyjne, a także kilkaset kompletnych wyprawek szkolnych dla dzieci, które rozpoczynają naukę w polskich szkołach.

W pomoc uchodźcom zaangażowanych było ponad 500 wolontariuszy PGE. Od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę, na terenach przygranicznych pracowało nawet do 50 wolontariuszy PGE dziennie, którzy pomagali przyjąć uchodźców w Polsce i rozlokować ich w domach i ośrodkach.

PGE zachęcała także pracowników Grupy do odwiedzania Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Punktów Poboru Krwi, w celu oddania krwi dla potrzebujących z Ukrainy.

Kampania społeczna „Polskie – kupuję to!”

W 2022 roku PGE kontynuowała realizację działań promujących patriotyzm konsumencki, odpowiedzialne postawy konsumenckie i zachęcała do kupowania polskich produktów w kampanii społecznej „Polskie – kupuję to!”.

W ramach kampanii, prowadzona jest dedykowana strona internetowa polskiekupujeto.pl z częścią poradnikową, spotami edukacyjnymi i artykułami opisującymi polskie produkty. Projekt został zainicjowany przez pracowników Grupy PGE w 2020 roku, a patronat nad nim sprawuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

PGE kontynuowała także współpracę z Klubem Jagiellońskim, wydawcą aplikacji Pola, która wspiera konsumentów w identyfikowaniu polskich produktów zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych. Wsparcie PGE pozwoliło na wydanie aktualizacji aplikacji do wersji Pola 2.0 i dodanie nowych funkcjonalności. W nowej wersji aplikacji Pola 2.0 użytkownicy znalazła się m.in. wyszukiwarka tekstowa. Dodatkowo na stronie internetowej aplikacji Pola znajduje się sekcja aktualności, w której na bieżąco prezentowane są wydarzenia dotyczące aplikacji Pola oraz patriotyzmu gospodarczego.

Aktualności w nowej Poli 2.0 będą widoczne także z poziomu aplikacji. Nowością jest również możliwość dodania lub zaktualizowania informacji o wybranej firmie, a także formularz zapisu do newslettera, który będzie rozsyłany raz w miesiącu. Pola 2.0 zawiera też ofertę dla przedsiębiorców, chcących dołączyć do projektu, obejmującą m.in. zajęcia edukacyjne dla młodzieży, audyt polskości zamawianych przez firmę produktów czy monitoring statystyk skanowania produktów firmy. Najważniejszą inicjatywą dla firm jest jednak Klub Przyjaciół aplikacji Pola, który zrzesza małe i średnie firmy z różnych branż, dla których ważna jest idea patriotyzmu gospodarczego.

25 sierpnia 2022 roku odbyła się zorganizowana przez Klub Jagielloński w partnerstwie z PGE debata online, na której zostały omówione wyniki raportu pt. „Polskie produkty nie tylko spożywcze” zawierającego ranking najczęściej skanowanych produktów w aplikacji.

Kampania społeczna „Liczy się ciepło”

PGE Energia Ciepła w okresie jesienno-zimowym zachęca mieszkańców do oszczędzania ciepła. W 2022 roku działania takie nabrały szczególnego znaczenia. PGE Energia Ciepła i należący do niej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, objęły patronat merytoryczny nad ogólnopolską kampanią społeczną „Liczy się ciepło”, zachęcającą do racjonalnego zużycia ciepła w gospodarstwach domowych.

Kampania rozpoczęła się w grudniu 2022 roku i promuje pro oszczędnościowe postawy wśród Polaków, a jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Kampania społeczna „Liczy się ciepło” kierowana jest do odbiorców ciepła sieciowego w całej Polsce, a także do osób na co dzień korzystających z indywidualnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych.

Jej celem jest wzrost świadomości społecznej, dotyczącej korzyści z oszczędzania ciepła. Jest ona także odpowiedzią na badanie konsumenckie zrealizowane jesienią 2022 roku przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. na zlecenie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Respondenci zostali zapytani o codzienne zwyczaje dotyczące ogrzewania miejsca zamieszkania.

Badanie pozwoliło poznać poziom świadomości konsumentów ciepła i ich sposobów na jego oszczędzanie. Dziś wiadomo, że Polacy czują się niedoinformowani i poszukują poradnictwa w zakresie oszczędzania ciepła. Strona internetowa projektu http://liczysiecieplo.pl/ pozwala użytkownikom poznać sposoby efektywnego wykorzystania ciepła sieciowego i uzyskania oszczędności dzięki zastosowaniu prostych rozwiązań w życiu codziennym.

Spółka przygotowała i zrealizowała również kampanię informacyjną „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko”. Kampania w formie 7 krótkich, animowanych filmów dostępna jest na stronie www.pgeenergiaciepla.pl.

Dzielimy się ciepłem

PGE Energia Ciepła od lat realizuje program „Dzielimy się ciepłem”.

Skierowany jest on do najbardziej potrzebujących odbiorców, wspierając ich w pokryciu rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie.

Dzięki programowi „Dzielimy się ciepłem” we wszystkich lokalizacjach PGE Energia Ciepła przekazała na opłaty rachunków za ogrzewanie w sumie 2 mln zł w ciągu 5 lat istnienia spółki, a tylko w 2022 roku niemalże pół miliona zł. Skorzystały z tych dopłat m.in. hospicja, szpitale, domy pomocy społecznej, a wszystko po to, aby mogły one jeszcze lepiej realizować swoje misje.

Energetyczny tornister

Pierwszoklasiści z regionów, w których PGE GiEK prowadzi swoją działalność, otrzymali 265 tornistrów ze szkolnym wyposażeniem. Wyprawki, w ramach inicjatywy „Energetyczny tornister” trafiły do najbardziej potrzebujący uczniów pierwszych klas z województwa opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i śląskiego, gdzie funkcjonują oddziały PGE GiEK – Elektrownie Opole, Turów, Bełchatów, Dolna Odra i Rybnik oraz Kopalnie Bełchatów i Turów .

Od wielu lat spółka PGE GiEK angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzi swoją działalność. W tym roku nasza spółka ufundowała we wszystkich lokalizacjach naszych kopalni i elektrowni aż 265 „energetycznych tornistrów”. Od roku 2016 spółka przekazała pierwszoklasistom prawie 2 tys. tornistrów.

Pielęgnowanie tożsamości narodowej

Grupa PGE od lat angażuje się w inicjatywy na rzecz utrwalenia i kultywowania świadomości historycznej wśród kolejnych pokoleń. Jednym z kluczowych projektów patriotyczno-historycznych jest aktywizowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów do wspólnego celebrowania święta niepodległości i święta flagi.

PGE przy tej okazji PGE zwraca również uwagę na ekonomiczną i energetyczną niepodległość, jakże ważną w dzisiejszych czasach. Video przygotowane z okazji 11 listopada 2022 roku pt. „Niepodległość to też energetyka” pokazuje jak ważna jest pamięć o przeszłości i dbałość o bezpieczną przyszłość.

Projekty patriotyczne i historyczne realizowane są również przez PGE za pomocą m.in. konkursów, projektów sportowych i kampanii informacyjnych, a także poprzez wspieranie instytucji kultury w realizacji ich podstawowych zadań. PGE uczestniczy także w obchodach najważniejszych świąt i upamiętnień wydarzeń historycznych i do tego samego zachęca społeczności lokalne, dzieci i młodzież szkolną oraz swoich pracowników.

Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, PGE ponownie zorganizowała obchody pod hasłem „Energetycy w Powstaniu Warszawskim – pamiętamy o bohaterach” w hołdzie bohaterom z Elektrowni Powiśle. Hołd bohaterom Powstania Warszawskiego oddali także biegacze z drużyny PGE Energetic Running startując w 31. edycji Biegu Powstania Warszawskiego. Do pokonania mieli dwie trasy o długości 5 km lub 10 km.

PGE wraz z Fundacją PGE zostały partnerem albumu „Obrońcy stolicy. Energetycy w Powstaniu Warszawskim”, który trafił do księgarń. Album przyczyni się do większej znajomości losów historii Energetyków walczących w Powstańczej Warszawie. Wspomnienia pracowników warszawskiej elektrowni, którzy w 1944 roku stawiali czoła nazistowskim okupantom zostały również opowiedziane w reportażu publikowanym na antenie TVP 2.

Przy wsparciu PGE w Sejmie RP otwarta została wystawa „Niezwykła polska rodzina. Losy Gertrudy Nowak – dziecka z obozu na Przemysłowej”, która upamiętniała 80. rocznicę utworzenia niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi.

Wystawa nawiązuje do wydanego przez Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu publikacji pt. „Niezwykła polska rodzina” i przedstawia jedyny, tak dobrze zachowany, zbiór zdjęć opowiadających historię Gertrudy Nowak, jak również pozostałych dzieci więzionych w niemieckim obozie przy ul. Przemysłowej.

Przedstawione na niej fotografie ukazują losy wielu innych polskich rodzin, dla których II wojna światowa była okresem cierpienia, rozłąki i śmierci.

Wolontariat pracowniczy

Projekty wolontariackie PGE w 2022 roku skupiały się jednak przede wszystkim wokół tematów środowiskowych. W Kampinoskim Parku Narodowym wolontariusze wykonywali prace porządkowe i remontowe, sadzili drzewa, porządkowali teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy i odnowili infrastrukturę turystyczną w Alei Trzeciego Tysiąclecia w Kampinoskim Parku Narodowym.

W Roztoczańskim Parku Narodowym pracowało ponad 20 wolontariuszy. Ich zadaniem było m.in. oczyszczenie trudnodostępnych obszarów rezerwatu z roślin inwazyjnych. Wolontariusze PGE brali również udział w pracach terenowych w ramach projektu naukowo-badawczego polegającego na sprawdzeniu liczebności i gatunków sów mieszkających na Roztoczu. Jesienią Wolontariusze PGE zrealizowali doroczne sprzątanie Bieszczadzkiego Morza, czyli brzegów Jeziora Solińskiego. W projekcie wzięło udział blisko 100 osób.

Pracownicy spółek Grupy PGE angażują się także w wolontariat kompetencji dzieląc się z młodzieżą szkolną swoją wiedzą oraz umiejętnościami, pomagają w odrabianiu lekcji i aktywizują podopiecznych do uprawiania sportu. Organizują również w akcje przedświąteczne, spełniając marzenia dzieci z domów dziecka, dzieci pozostających w pieczy zastępczej oraz dzieci ze świetlic środowiskowych.

Na bieżąco wspierają placówki opiekuńczo-wychowawcze i szpitalne w rejonach swojej działalności oraz licznie biorą udział w akcji Szlachetna Paczka. Wolontariusze PGE organizują zbiórki darów materialnych i przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.

Latem 2022 roku, grupa Wolontariuszy PGE przez 4 dni wspierała swoją pracą organizatorów festiwalu „Wawel jest Wasz” w Krakowie.

 • Pracownicy Spółki PGE Baltica na rzecz domu dziecka w Ustce,
 • Pracownicy PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej we wszystkich swoich lokalizacjach pracują w ramach akcji „Mikołaje Marzycielom”
 • Pracownicy PGE Dystrybucja przez cały rok realizowali projekt „O uśmiech dziecka”, w którym zarówno spółka, jak i pracownicy, wspierali finansowo i rzeczowo dzieci z domów dziecka, hospicjów i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz Dnia Dziecka prowadzone były zbiórki słodyczy, zabawek, kosmetyków oraz innych rzeczy potrzebnych podopiecznym. Ponadto z okazji Dnia Dziecka w każdym z oddziałów spółki organizowano pikniki animacyjne, zapewniając w ten sposób dodatkowe atrakcje dzieciom. Pracownicy łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja oraz podopieczni Pracowni Terapii Zajęciowej ze skarżyskiego oddziału spółki ręcznie wykonywali ozdoby świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie, a środki uzyskane z ich sprzedaży przekazali na potrzeby wychowanków lokalnych placówek (w tym wykonawców ozdób). Natomiast przed świętami Bożego Narodzenia przeprowadzono aukcję charytatywną, w czasie której pracownicy licytowali, również wykonane przez pracowników, ozdoby świąteczne. Łącznie wylicytowano 52 przedmioty za kwotę 3 080 zł. Uzyskane z licytacji pieniądze zostały przekazane – zgodnie z wyborem nabywcy – do jednej z 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Pracownicy Oddziału nr 1 PGE Energia Ciepła w Krakowie wzięli udział w „Szlachetnej Paczce”, natomiast wolontariusze PGE z Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła zaangażowali się w przygotowanie paczek dla dzieci z gdańskich rodzin, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. We Wrocławiu świąteczne wsparcie otrzymali podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, których KOGENERACJA wspiera już od lat. Pracownicy Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie świątecznej akcji na rzecz wychowanków domu dziecka w Krasnymstawie oraz ukraińskiej rodziny. Dzięki ich zaangażowaniu Ośrodek otrzymał sprzęt AGD. Dzieci otrzymały gry planszowe a rodzina w trudnej sytuacji – m.in. artykuły spożywcze.
 • PGE Energia Odnawialna od lat współpracuje z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Sochaczewie. Z inicjatywy spółki w 2022 roku jej wychowankowie mieli okazję kibicować drużynie PGE Skra Bełchatów podczas meczu siatkówki oraz udać się na spektakl do jednego z warszawskich teatrów. Tradycyjnie pracownicy PGE Energia Odnawialna zorganizowali również dla dzieci akcję mikołajkową. Świąteczne prezenty trafiły też do niepełnosprawnych dzieci, którymi opiekuje się na co dzień Bieszczadzkie Stowarzyszenie Promyk Nadziei z Ustrzyk Dolnych. W zeszłym roku stowarzyszenie to było beneficjentem VI Charytatywnego Cross’u PGE Energia Odnawialna, cyklicznej wakacyjnej imprezy organizowana przez Spółkę na Wyspie Energetyk w Bieszczadach. Amatorzy sportowych wrażeń mają okazję wziąć udział w biegu przełajowym, podczas którego emocje wyzwala nie tylko sama rywalizacja, ale również wspaniałe bieszczadzkie widoki. Każdego roku dochód z wydarzenia jest przeznaczany na szczytny cel – głównie na pomoc niepełnosprawnym. Medale na VI Charytatywny Cross PGE Energia Odnawialna wyprodukowała Spółka PGE Ekoserwis wykorzystując do tego celu uboczne produkty spalania. Biegacze podkreślali ich oryginalność. Organizatorowi biegu udało się zebrać ponad 30 tysięcy złotych na pomoc niepełnosprawnym dzieciom z Bieszczadzkiego Stowarzyszenia „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych.
 • W PGE Systemy przeprowadzono akcję świąteczną „Zostań Mikołajem”. W tym celu zebrano od wychowanków dwóch domów dziecka listy do Świętego Mikołaja i po opublikowaniu ich w intranecie, pracownicy wybierali listy, kupowali i pakowali prezenty. Prezenty zostały przekazane do placówek w Starachowicach.

Pracownicy spółek PGE na bieżąco wspierają placówki opiekuńczo-wychowawcze i szpitalne w rejonach swojej działalności oraz licznie biorą udział w akcji Szlachetna Paczka. Organizują zbiórkę pieniędzy, darów materialnych i przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.

Krwiodawstwo

„Krew nie woda – nie bądź obojętny!” to hasło łączące wszystkie akcje krwiodawcze w Grupie PGE.

Przez cały rok energetycy z Grupy PGE oddają krew zarówno podczas cyklicznych akcji, z okazji świąt, a także w odpowiedzi na prośby o pomoc dla konkretnych osób. Ponad 400 pracowników Grupy PGE jest zrzeszonych w siedmiu klubach honorowych dawców krwi, które działają przy spółkach z Grupy PGE i ich oddziałach: dwa kluby w Bełchatowie w Oddziałach KWBB i ELB i po jednym w Opolu, Gryfinie, Bogatyni, Krakowie i we Wrocławiu. Krwiodawcy od lat wspierają ideę krwiodawstwa i systematycznie organizują zbiórki, na które zapraszają lokalne społeczności.

W 2022 roku 889 pracowników Grupy PGE oddało łącznie ponad 435 litrów krwi. Jedna jednostka krwi (450 ml) może uratować życie nawet trzech osób.

Nawet dzieci wiedzą jak oszczędzać ciepło – z Kotem Ciepłosławem

PGE Energia Ciepła realizuje także program edukacyjny „Przygody Kota Ciepłosława”, skierowany do najmłodszych odbiorców. Ma on na celu budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych.

Sympatyczny Kot Ciepłosław wyjaśnia dzieciom, jak powstaje ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji i jak dociera ono do domowego kaloryfera. Doradza co robić, żeby oszczędzać ciepło i dbać tym samym o czyste powietrze.

Specjalnie przygotowane lekcje, gry i zabawy można realizować w szkołach podstawowych w ramach podstawy programowej dla klas I – III.

Za pośrednictwem przygód Kota Ciepłosława KOGENERACJA zapoznała dzieci z zagadnieniami oszczędzania energii. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 odwiedzili wrocławską elektrociepłownię w kwietniu. Tę edukacyjną wizytę zawdzięczają wygranej w konkursie, któremu patronuje Ciepłosław. Jego przygody posłużyły też jako inspiracja do konkursów i zabaw dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez radę osiedla na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu.

Również gdańskie przedszkolaki miały możliwość poznania przygód sympatycznego Kota Ciepłosława. Przewodnik i ekspert od ciepła – Kot Ciepłosław, a także jego asystenci Pstryczek Elektryczek i Felek Kaloryferek w krótkich filmach przedstawiali najtrudniejsze zagadnienia z zakresu ciepła w prosty i praktyczny sposób. Kot Ciepłosław o oszczędzaniu ciepła opowiadał także dzieciom z Bydgoszczy, Kosakowa k/Gdyni, Torunia. Wszystkie lekcje Kota Ciepłosława dostępne są na stronie https://kotcieploslaw.pl/ 

O bezpieczeństwie wśród najmłodszych

PGE Dystrybucja od lat prowadzi działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych i – szczególnie ważne obecnie – efektywności energetycznej. Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią, od kwietnia 2022 roku pracownicy PGE wznowili spotkania z dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń elektrycznych oraz poprawnych zachowań w pobliżu obiektów elektroenergetycznych.

Zajęcia odbywały się w dwóch formułach: w jednej energetycy odwiedzali dzieci w placówkach, w drugiej – najmłodsi przybywali do siedzib oddziałów lub rejonów energetycznych i tam poznawali kulisy pracy energetyków oraz zasady bezpieczeństwa. „Lekcje energetyczne” podzielone były na 3 bloki tematyczne, odpowiadające na pytania: skąd się bierze prąd, jak bezpiecznie zachowywać się w pobliżu urządzeń elektrycznych/energetycznych oraz jak oszczędzać energię elektryczną.

Dla wszystkich grup wiekowych – starszych grup przedszkolnych, klas 1-3 oraz 4-8 szkół podstawowych – zakres tematyczny spotkań był ten sam, jednak sposoby przekazywania wiedzy dostosowano do możliwości percepcyjnych słuchaczy.

W grupach młodszych szczególnie atrakcyjne było przymierzanie elementów stroju elektromontera oraz poznawanie zakamarków pojazdów Pogotowia Energetycznego. W minionym roku podczas 27 lekcji, energetycy spotkali się 1250 uczniami młodszych klas szkoły podstawowej i przedszkolakami. W roku szkolnym 2022/2023 terminarz spotkań edukacyjnych w każdym z oddziałów jest całkowicie wypełniony.

Zajęcia edukacyjne w Muzeum Energetyki Podkarpackiej

„Elektromagnetyczne opowiadania”, czyli cykl zajęć nie tylko dla najmłodszych, to nauka przez zabawę, a także szansa, by poznać unikatowe pamiątki pokazujące historię regionalnej energetyki. PGE Obrót w 2022 roku zorganizowała 14 bezpłatnych zajęć edukacyjnych w Muzeum Energetyki Podkarpackiej w Rzeszowie. W spotkaniach wzięły udział m.in. grupy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Olimpiada energetyczna

W Gdyni odbyła się w 2022 roku III Olimpiada Energetyczna o Puchar Prezydenta Gdyni, której współorganizatorem była PGE Energia Ciepła. Emocjonująca rywalizacja, w której udział wzięło 36 drużyn, odbyła się 28 listopada 2022 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Tegoroczna edycja Olimpiady zwróciła uwagę na ważną kwestię, jaką jest dzisiaj oszczędzanie energii. W czasie spotkania odbył się ciekawy pokaz działania kamery termowizyjnej, która może odgrywać kluczową rolę przy obniżaniu kosztów ogrzewania budynku. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną.

Piknik Wiedzy z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza

PGE Obrót w 2022 roku wzięła udział w Pikniku Wiedzy Organizowanym przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Piknik z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza miał na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat dorobku Łukasiewicza jako patrioty, naukowca, wybitnego farmaceuty, innowatora – założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego w Europie, społecznika zaangażowanego w odbudowę niepodległej, nowoczesnej Rzeczypospolitej, jej gospodarki i nauki.

Na stoisku edukacyjnym PGE zaprezentowano ruch obrotowy w przyrodzie jako jedno z najistotniejszych zjawisk, bez którego nie mógłby funkcjonować Wszechświat. Zaprezentowano także kilka eksperymentów związanych między innymi z mechaniką klasyczną, optyką i elektromagnetyzmem. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. jak powstają bryły obrotowe i jak działa pozorna siła bezwładności zwana odśrodkową.

Łącznie w Pikniku wzięło udział kilkaset osób, w tym w większości rodziny z dziećmi. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu wojewody podkarpackiego pt. „W służbie Niepodległej” dofinansowanego z Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022. 

Noc Muzeów

PGE Obrót w 2022 roku po raz siódmy włączyła się w Europejską Noc Muzeów. To impreza edukacyjno-kulturalna, która polega na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury w godzinach nocnych. Oprócz tradycyjnego zwiedzania były przygotowane specjalne atrakcje, takie jak koncerty, warsztaty, zajęcia artystyczne, projekcje czy zabawy.

Spółka wsparła naukowo-kulturalną przygodę w 7 muzeach funkcjonujących na terenie jej działalności: Muzeum Energetyki Podkarpackiej, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo Parkowy, Muzeum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach oraz Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Bezpieczne wakacje z PGE Energia Odnawialna

PGE Energia Odnawialna zrealizowała projekt edukacyjny w odpowiedzi na alarmujące statystki dotyczące znaczącej liczby utonięć wśród nieletnich. Partnerem merytorycznym akcji było Bieszczadzkie Wodne Pogotowie Ratunkowe.

Podczas wakacji 2022 roku, w dedykowanej strefie nad jeziorem w Polańczyku, ratownicy przeszkolili dzieci i młodzież w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania nad wodą. Instruktaże dotyczyły m.in. najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się podstawowym sprzętem ratowniczym, bezpiecznego korzystania ze sprzętu pływającego.

Nie zabrakło też dodatkowych atrakcji. W specjalnej strefie przygotowano boisko do siatkówki, wygodne leżaki oraz sprzęt do gier. Osoby odpoczywające nad Jeziorem Solińskim mogły również wziąć udział w zawodach kajakowych, zaś w każdy piątek udać się na seans filmowy w ramach kina plenerowego. W akcji „Bezpieczne Wakacje z PGE Energia Odnawialna”, trwającej od początku lipca do końca sierpnia, wzięło udział 1000 osób.

Fundacja PGE

Działania społecznie odpowiedzialne realizuje również Fundacja PGE, która jest istotnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PGE. Profil działalności fundacji wynika ze strategii Grupy PGE, strategii komunikacji i marketingu oraz strategii marki. Fundacja wspiera działania o charakterze historycznym, edukacyjnym, środowiskowym i społecznym. Swoją misję realizuje poprzez projekty własne i partnerskie.

Udziela także darowizn na cele charytatywne, projekty z zakresu pielęgnowania pamięci historycznej i tożsamości narodowej, projekty z zakresu edukacji, oświaty, wychowania i sportu. Wspiera także projekty dotyczące ochrony i promocji zdrowia, projekty związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii oraz wiele innych.

W 2022 roku do Fundacji PGE, wpłynęło ponad 1200 wniosków o darowiznę. Fundacja przekazała ponad 600 darowizn na łączną kwotę ponad 15 mln PLN.

Fundacja zrealizowała w 2022 roku ponad 20 projektów o charakterze patriotyczno-historycznym, edukacyjnym i społecznym.

W projektach realizowanych przez Fundację PGE (konkursach, wydarzeniach, wystawach, lekcjach itd.) udział wzięło ponad 250 tys. uczestników.

>20
projektów Fundacja zrealizowała w 2022 roku

W 2022 roku Fundacja PGE kontynuowała współpracę z Wirtualnym Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego, które jest projektem autorskim Fundacji na Rzecz Wielkich Historii.

Fundacja wspiera budowę wyjątkowego muzeum, upamiętniającego Polskie Państwo Podziemne, które powstaje w przestrzeni wirtualnej. W ramach współpracy w 2022 roku kontynuowano budowę strony internetowej oraz proces digitalizacji materiałów. Odbył się także wernisaż prac laureatów konkursu „Baczyński bez filtra” i przygotowano do wydania album z ich pracami.

Dodatkowo, zrealizowano projekt pod nazwą „Głosy AK” polegający na opracowaniu animacji do głosów przywódców Armii Krajowej: gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, gen. Michała Tokarzewskiego-Karazewicza, gen. Stefana „Grota” Roweckiego, gen. Leopolda Okulickiego.

Fundacja PGE we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz pod patronatem honorowym Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizuje projekt „Tablice Pamięci”. Ideą projektu jest uzupełnienie i popularyzacja informacji na temat faktów historycznych okupowanej Warszawy wśród mieszkańców Warszawy oraz polskich i zagranicznych turystów.

Tablice Karola Tchorka są świadectwem pamięci o konsekwentnym planie eksterminacji mieszkańców Warszawy przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. Poprzez swoje działania, PGE popularyzuje oraz zwiększa rozpoznawalność miejsc pamięci oraz dociera z informacją historyczną do zagranicznych turystów.

W ramach projektu, przy każdej tablicy Karola Tchorka, PGE umieszcza tablicę z informacją w języku polskim i angielskim wraz z kodem QR prowadzącym do specjalnie opracowanej aplikacji mobilnej, umożliwiającej zlokalizowanie istniejących tablic, a także poznanie historii każdego z miejsc pamięci o niemieckich zbrodniach. Powstała także strona internetowa tablicepamieci.pl, gdzie można na bieżąco śledzić aktualizowane informacje o projekcie. Jesienią 2021 roku, na Placu Piłsudskiego odbył się koncert „Warszawa – Miasto Bohaterów”.

Był to hołd oddany wszystkim mieszkańcom stolicy, których bohaterstwo i odwaga w czasie okupacji niemieckiej są często zapominane. Koncert oraz towarzysząca mu wystawa zostały przygotowane przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych we współpracy z Fundacją PGE w ramach projektu „Tablice Pamięci”. W 2022 roku zamontowano 126 tabliczek informacyjnych przy Tablicach Tchorka, wyczyszczono i zakonserwowano 104 tablice Tchorka, a także złożonych zostało łącznie 77 wniosków do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośba o zgodę na montaż tabliczek informacyjnych (43 wnioski) i czyszczenie tablic Tchorka (34 wnioski).

W 2022 roku Fundacja PGE zorganizowała i przeprowadziła konkurs plastyczny „Spotkania ze Sztuką”, którego celem było propagowanie wiedzy z zakresu polskiego malarstwa oraz rozwój i kształtowanie wyobraźni plastycznej, wspieranie działań i możliwości twórczych wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych zlokalizowanych w Polskich miejscowościach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców. Umożliwiał on dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swoich umiejętności plastycznych, wyrażenie wrażliwości artystycznych oraz wykazanie się aktywnością twórczą.

Zadaniem konkursowym było przedstawienie własnej interpretacji wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w jednym z muzeów: Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Lublinie lub Muzeum Narodowym w Krakowie. Na konkurs wpłynęło 500 prac, a jury konkursowe wyłoniło 90 zwycięzców. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a dodatkowo wygrali wycieczki dla całej swojej klasy jednego ze wskazanych muzeów.

Do końca 2022 roku zrealizowano blisko 40 wycieczek. Pozostałe 50 odbędzie się w pierwszym kwartale 2023 roku.

We współpracy z firmą Mediolia, producentem filmu „Nieletni inżynierowie”, przygotowany został projekt edukacyjny w oparciu o podstawę programową nauczania fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt był szeroko konsultowany z nauczycielami fizyki, pedagogami i naukowcami. W materiałach wideo, dwóch nauczycieli – Ignacy Rejmak i Przemysław Rojewski, w prosty i przystępny sposób wyjaśniali fizyczne zagadnienia. Materiały są ogólnodostępne i mogą być z powodzeniem wykorzystywane zarówno do samodzielnej nauki przedmiotu przez uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. liceów, techników i szkół zawodowych jak i przez nauczycieli podczas lekcji w celu obrazowego wyjaśnienia trudnych zagadnień.

Dodatkowo przygotowano cykl 100 sfilmowanych doświadczeń, z których nauczyciele fizyki korzystają w celu zwizualizowania uczniom czasochłonnych doświadczeń nawet jeśli nie mają dostępu do profesjonalnego sprzętu.

Wszystkie doświadczenia i filmy dla uczniów zostały przeprowadzone i nagrane w pracowni fizycznej wejherowskiego technikum, wyposażonego w najlepszy w Europie sprzęt ufundowany przez PGE. Projekt pomaga rozwijać zainteresowania naukami ścisłymi i zachęca do wybierania inżynieryjnych kierunków kształcenia, których absolwenci w przyszłości będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w stale rozwijającej się branży energetycznej.

W 2022 roku odbyła się druga edycja projektu „PLAŻA PGE – POZNAJ MOC BAŁTYCKIEGO WIATRU”, zorganizowanego przez Fundację PGE.

W ramach projektu od 8 lipca do 16 sierpnia, na plażach w Ustce, Łebie i Sasinie znajdowały się specjalne strefy, w których zarówno mieszkańcy, jak i turyści przebywający nad Morzem Bałtyckim, mogli poszerzyć wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii i morskich farm wiatrowych.

Na odwiedzających Plaże PGE czekało kilka stref tematycznych, w tym m.in. strefa interaktywnej edukacji, strefa wiedzy, strefa edukacyjno-warsztatowa czy strefa sportowa. Odwiedzający mogli wziąć udział w warsztatach z Nadleśnictwami ze Szczecinka, Lęborka i Choczewa, podczas których można było wypalać w drewnie, rozpoznawać ślady zwierząt na piasku czy budować domki dla owadów.

Podczas pokazów Ratownictwa Wodnego WOPR ze Słupska i Gniewina można było zdobyć wiedzę na temat pierwszej pomocy. Co weekend odbywały się również spotkania ze sportowcami wspieranymi przez PGE, w tym z przedstawicielami Kadry Narodowej w windsurfingu m.in. Zofią Klepacką, Maciejem Rutkowskim i Mają Dziarnowską.

Dodatkowo w każdą niedzielę miały miejsce pokazy kina plenerowego oraz akustyczne koncerty o zachodzie słońca z udziałem takich muzyków, jak: harfistka – Alicja Garczarek, saksofonista – Aleksander Kamiński czy skrzypek – Natan Kosętka. Strefę Plaży PGE odwiedziło w tym roku ponad 18,5 tysiąca mieszkańców i turystów, spędzających wakacje nad polskim morzem.

Projekt został zrealizowany w ramach działań edukacyjnych, związanych z budową przez Grupę PGE farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Działania sponsoringowe 

Działania w obszarze sponsoringu kultury, sportu oraz wydarzeń branżowych, realizowane w 2022 roku wynikały z przyjętej w 2021 roku strategii sponsoringu. Uporządkowana polityka sponsoringowa wyodrębnia programy sponsoringowe, w ramach których zarówno w 2022 roku były, jak i w najbliższych latach będą realizowane poszczególne projekty.

Programy sponsoringowe Projekty/działania realizowane w ramach programów
PGE Kulturalna Grupa Energetyczna 
 • Filharmonie
 • Muzea Narodowe
 • Lokalne i regionalne wydarzenia kulturalne
PGE Dumni z historii 
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu
 • Lokalne wydarzenia historyczne
MOCna Liga PGE 
 • PGE Narodowy
 • Kluby sportowe: PGE Skra Bełchatów, PGE Spójnia Stargard, PGE FKS Stal Mielec, Developres Rzeszów, PGE Turów Zgorzelec, Hutnik Kraków, Stal Stalowa Wola, Arka Chełm, Chełmianka Chełm
 • PGE Ekstraliga
MOC e-mocji 
 • PGE Polska Liga Esportowa
 • PGE Turów Zgorzelec (sekcja e-sportowa)
Sportowa zima z PGE 
 • Zimowy PGE Narodowy
 • Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
 • Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego
MOC wiatru i wody 
 • Polski Związek Żeglarski
 • Polski Związek Kajakowy
 • Polski Związek Pływacki
 • Zofia Klepacka
PGE Junior 
 • Akademie sportowe (np. Akademia Widzewa Łódź, Akademia Judo Poznań, Akademia Wilfredo Leona), lokalne wydarzenie sportowe

Sponsoring kultury

PGE jest mecenasem polskiej kultury i jest to ważny element nie tylko aktywności marketingowej, ale promowanego w Grupie PGE systemu wartości. W 2022 roku Grupa PGE wsparła 16 filharmonii w całej Polsce i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mecenasów kultury w kraju.

W 2022 roku PGE rozpoczęła współpracę z Filharmonią Dolnośląską jako jej Główny Mecenas. Kontynuowała też współpracę ze wszystkimi filharmoniami, sponsorowanymi do tej pory.

PGE wspiera i wspierała Filharmonię Narodową w Warszawie, od 2012 roku nosi honorowy tytuł Mecenasa Roku a od 2016 roku współpracuje z Filharmonią Narodową przy autorskim, edukacyjnym cyklu koncertowym Poranki i Popołudnia dla Małych Melomanów.

PGE kontynuuje współpracę z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku, Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda, Filharmonią Podkarpacką im. A. Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonią Gorzowską – Centrum Edukacji Artystycznej, Filharmonią Świętokrzyską w Kielcach, Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach oraz Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz Filharmonią w Opolu.

Rys. Mecenat Grupy PGE nad filharmoniami w całym kraju

 • Filharmonia Narodowa w Warszawie
 • Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
 • Opera Nowa w Bydgoszczy
 • Filharmonia Gorzowska
 • Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach
 • Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
 • Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
 • Toruńska Orkiestra Symfoniczna
 • Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
 • Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
 • Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
 • Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
 • Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku
 • Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda
 • Filharmonia Śląska w Katowicach
 • Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

W 2022 roku PGE zrealizowała kampanię „Zapraszamy wszystkich do bywania”, która zachęca i inspiruje do uczestniczenia i korzystania z kultury. Kampania jest również wyrazem podejścia PGE do mecenatu kultury – Grupa chce uczestniczyć w nim w sposób aktywny i angażujący.

PGE wsparła nowe instytucje kultury, jak: Muzeum Narodowe w Lublinie, gdzie mecenatem objęto całe muzeum oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. W Krakowie PGE zostało mecenasem Galerii XX i XXI wieku. Dzięki wsparciu PGE zorganizowano także wystawę prac Tamary Łempickiej.

W 2022 roku PGE kontynuowała współpracę z Muzeum Narodowym w Warszawie jako Mecenas Galerii Sztuki XIX Wieku. Dodatkowo wsparła obchody 160-lecia Muzeum jako Partner Jubileuszu.

Wsparcie jubileuszu zaowocowało wieloma znakomitymi wystawami prac Chagalla czy Witkacego oraz organizacją wystawy:„ Przesilenie. Malarstwo Północy 1880–1910”.

Jako mecenas Nowego Skarbca Koronnego na Wawelu, PGE wsparła jedną z najważniejszych wystaw stałych 2022 roku prezentujących najcenniejsze polskie pamiątki historyczne. PGE jest również mecenasem edukacji i projektów społecznych Zamku Królewskiego na Wawelu.

Dumni z historii

PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera inicjatywy związane z kultywowaniem pamięci historycznej. Od wielu lat PGE współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego, co roku rozwijając współpracę o nowe elementy jak np. działania edukacyjne, wparcie projektu rozbudowy audio przewodników o kolejne wersje językowe. W 2022 roku dzięki wsparciu PGE zakupiono cenne materiały archiwalne, które wzbogacają zbiory MPW.

Jak co roku PGE włączyła się w obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, organizując uroczystość „Energetycy w Powstaniu” w hołdzie energetykom z Elektrowni Warszawskiej na Powiślu.

W 2022 roku PGE nawiązała współpracę z Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, zostając jego mecenasem. Muzeum ma na celu upamiętnianie najmłodszych ofiar dwudziestowiecznych reżimów totalitarnych: dzieci zamordowanych, więzionych lub przesiedlanych w wyniku realizacji zbrodniczej polityki niemieckiej III Rzeszy oraz Związku Sowieckiego.

W ramach współpracy odbyła się w muzeum debata historyczna pt. „Niemiecki obóz koncentracyjny dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi”. Celem debaty było upowszechnianie wiedzy o tragicznym losie dzieci osadzonych w obozie przy Przemysłowej oraz jego filii w Dzierżąznej koło Zgierza.

Z pomocą PGE muzeum zorganizowało wystawę pt. „Niezwykła polska rodzina. Losy Gertrudy Nowak – dziecka z obozu na Przemysłowej”. Wystawa oparta o unikatowe materiały archiwalne została zaprezentowana w Sejmie RP.

Sponsoring sportu

Od 2015 roku PGE Polska Grupa Energetyczna jest partnerem tytularnym stadionu PGE Narodowy im. Kazimierza Górskiego, na którym organizowane są największe wydarzenia sportowe, kulturalne i biznesowe. W 2022 roku sponsoring obiekt obchodził 10-lecie istnienia.

 • Stalą Mielec (PKO BP Ekstraklasa, piłka nożna mężczyzn),
 • Spójnią Stargard (Energa Basket Liga, koszykówka mężczyzn) oraz
 • Skrą Bełchatów (Plus Liga, siatkówka mężczyzn).

W ramach podpisanych umów sponsoringu tytularnego drużyny te występują w rozgrywkach pod nazwami zawierającymi markę PGE – PGE FKS Stal Mielec i PGE Spójnia Stargard, podobnie jak jedna z najlepszych siatkarskich drużyn w kraju – PGE Skra Bełchatów, z którą PGE współpracuje od 2009 roku.

W ramach programu sponsoringowego MOCna Liga PGE w 2022 roku nawiązano również współpracę z siatkarskim klubem Developres Rzeszów, czyli aktualnym zespołem Wicemistrzyń Polski w siatkówce kobiet.

Promocja marki PGE w 2022 roku miała miejsce także na koszykarskich parkietach Suzuki 1 Ligi Mężczyzn.

W tej klasie rozgrywkowej występuje bowiem wspierana od sezonu 2021/2022 przez PGE drużyna PGE Turów Zgorzelec. PGE nawiązała także współpracę ze Stalą Stalowa Wola, zostając sponsorem strategicznym klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłkarskiej III ligi, a także Sponsorem Głównym klubu Hutnik Kraków biorącego udział w rozgrywkach II ligi siatkówki mężczyzn. W 2022 roku PGE wsparła Chełmski Klub Sportowy, w ramach którego rywalizacji bierze udział drużyna Chełmianka Chełm (piłkarska III liga) oraz Arka Chełm (siatkarska II liga).

Marka największej firmy energetycznej w Polsce po raz ósmy towarzyszyła żużlowcom rywalizującym w najlepszej żużlowej lidze świata – PGE Ekstralidze.

W sezonie 2022 w ramach współpracy z organizatorem tych rozgrywek kontynuowano prośrodowiskowe akcje CSR (EKO PGE Ekstraliga), jak i działania wizerunkowe w social mediach czy film wideo pokazujący ekologiczne aspekty tego sportu. Wszystkie te działania zostały zebrane na specjalnej subdomenie: eko.speedwayekstraliga.pl.

Do programu włączyły się wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach. Logotyp EKO PGE Ekstraligi znajduje się w programach meczowych oraz na busach każdego zawodnika PGE Ekstraligi. W działania w ramach EKO PGE Ekstraligi wpisał się także realizowany przez poszczególne kluby program PZM: „Dbam o Środowisko”, którego jednym z filarów jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, w tym członków szkółek żużlowych i miniżużlowych.

Obszar e-sportu

W 2022 roku PGE kontynuowała współpracę z Polską Ligą Esportową (PLE) jako sponsor tytularny rozgrywek pod nazwą: „PGE Dywizja Mistrzowska Polskiej Ligi Esportowej”. Zawarto nowy 3-letni kontrakt, który wyznacza nowe standardy w obszarze sponsoringu profesjonalnych rozgrywek e-sportowych.

W lipcu 2022 roku Polska Liga Esportowa przy wsparciu PGE zorganizowała drugą edycję specjalnego eventu e-sportowego – PGE Superpucharu Polskiej Ligi Esportowej na plaży miejskiej w Gdyni. Podczas imprezy wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim zorganizowano także regaty wirtualne. Event był przykładem synergii między światem sportu i e-sportu. Turniej e-sportowy zgromadził setki osób na miejscu jak i przed ekranami – transmisje przeprowadzono w Internecie.

PGE i PLE wspólnie wypracowały zasady Centralizacji Praw Sponsoringowych (CPS). CPS to umowa, która wprowadziła innowacyjne rozwiązania w polskim e-sporcie i pozwoliła na uregulowanie zależności między Polską Ligą Esportową a grającymi w niej organizacjami. Stanowi to kolejny krok na drodze profesjonalizacji rywalizacji graczy i uzyskania przez nich stabilnych źródeł dochodu.

W 2022 roku kontynuowane było także wsparcie e-sportowej sekcji PGE Turowa Zgorzelec.

Sponsoring indywidualny

PGE w 2022 roku kontynuowała współpracę z Zofią Klepacką – czołową polską windsurferką. Zawodniczka zmieniła klasę rozgrywkową na iQFoil i ma nadzieję na zdobycie kolejnego medalu olimpijskiego w 2024 roku.

PGE wspiera również Piotra Kosewicza – niepełnosprawnego lekkoatletę specjalizującego się w rzucie dyskiem. Piotr Kosewicz jest wicemistrzem świata, dwukrotnym mistrzem Europy i złotym medalistą Igrzysk Paraolimpijskich. Dzięki wsparciu PGE przygotowuje się do Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

W 2022 roku PGE podpisała umowę sponsoringu Ksawerego Masiuka, który w 2022 roku został brązowym medalistą mistrzostw świata w Budapeszcie na 50 m stylem grzbietowym. Pływak notuje znakomite osiągnięcia na wielkich imprezach międzynarodowych wśród juniorów. Ksawery Masiuk w styczniu 2023 został wyróżniony nagrodą Nadziei Olimpijskiej im. Eugeniusza Pietrasika.

Moc wiatru i wody

W 2022 roku PGE rozwijała projekty sponsoringowe z Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Związkiem Kajakowym oraz Polskim Związkiem Pływackim, które wspierają inicjatywy związane z energią odnawialną (wiatr i woda) oraz postawami proekologicznymi.

PGE Polska Grupa Energetyczna w roku 2022 wspierała kilka istotnych obszarów działania Polskiego Związku Żeglarskiego.

Pierwszym obszarem było wsparcie kadry narodowej PZŻ, spośród której wyłoniono grupę Ambasadorów PGE Sailing Team Poland. Ambasadorzy reprezentowali Polskę na regatach na całym świecie, zdobywając medale w mistrzostwach świata, Europy, w regatach Pucharu Świata, ale też angażowali się w promocję morskiej energetyki wiatrowej i inwestycji Grupy PGE w tym sektorze.

Drugi obszar współpracy między PGE a PZŻ stanowiło wsparcie Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PolSailnig. To największy w Polsce, kompleksowy program wsparcia i popularyzacji żeglarstwa realizowany przez Polski Związek Żeglarski we współpracy z okręgowymi związkami żeglarskimi i klubami sportowymi oraz przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Trzonem programu edukacji żeglarskiej jest nie tylko nauka podstaw żeglarstwa, ale również przekazywanie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad bezpieczeństwa nad wodą, zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego. Trzecim obszarem współpracy był rozwój eSailingu.

W ramach współpracy PGE z Polską Ligą Esportową i PZŻ, Związek zorganizował cykl wirtualnych regat PGE eSailing 2022. Czwartym obszarem współpracy w 2022 roku było wsparcie Gdynia Sailing Days.

To coroczny festiwal żeglarski, jedna z największych i najważniejszych imprez regatowych w basenie Morza Bałtyckiego. Impreza ma 23 – letnią tradycję i co roku bierze w niej udział między 600 a 1000 żeglarzy i żeglarek z całego świata. GSD to pełne spektrum żeglarstwa regatowego, festiwal otwarty na mieszkańców i kibiców, który doskonale popularyzuje żeglarstwo w Polsce.

W listopadzie 2022 roku, PGE nawiązała współpracę Polskim Związkiem Pływackim. Współpraca obejmuje m.in. sponsoring kadry narodowej startującej w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy i innych międzynarodowych imprezach oraz wsparcie dla najważniejszych imprez w Polsce organizowanych przez Polski Związek Pływacki.

PGE Polska Grupa Energetyczna została także sponsorem głównym Polskiego Związku Kajakowego. Współpraca obejmuje w szczególności wydarzenia takiej rangi, jak: mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy i puchary świata z udziałem Kadry Narodowej – Reprezentacji Polski.

Umowa przewiduje również wsparcie wszystkich sportów i aktywności kajakowych zrzeszonych w Polskim Związku Kajakowym. Bardzo ważnym obszarem współpracy pomiędzy PGE a PZKaj jest popularyzacja kajakarstwa turystycznego i amatorskiego w Polsce. W 2022 roku biało-czerwoni zdobyli na arenie międzynarodowej 136 medali, w tym aż 56 z nich wywalczyli na imprezach rangi mistrzowskiej.

Wspieranie sportowych pasji dzieci i młodzieży

Celem PGE jest wspieranie sportowego rozwoju dzieci i młodzieży. Jest to realizowane poprzez sponsoring dziecięcych klubów sportowych, głównie w regionach, w których PGE prowadzi działalność biznesową.

W 2022 roku PGE w ramach projektu PGE Junior wspierała 22 kluby amatorskie w różnych dyscyplinach.

Rys. Drużyny dziecięce i młodzieżowe, które wsparła PGE w 2022 roku. 

 • PGE Młode Perły Lublin (piłka nożna dziewcząt)
 • Akademia Avii Świdnik (piłka nożna)
 • Akademia GKS Bełchatów (piłka nożna)
 • Akademia Widzewa tódz (pitka nozna)
 • Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola (piłka nożna)
 • GKS Glinik Gorlice (piłka nożna)
 • Akademia Piłki Nożnej Łomża (piłka nożna)
 • FC Lesznowola (piłka nożna)
 • Miejski Klub Sportowy Granica Bogatynia (piłka nożna)
 • Akademia Piłkarska Broni Radom (piłka nożna)
 • Miejski Klub Sportowy Mazur Ełk (piłka nożna)
 • Miejski Klub Sportowy Polonia Przemyśl (piłka nożna)
 • Akademia Wilfredo Leona (siatkówka)
 • Hugonacademy Szczecin (squash)
 • Miejski Klub Sportowy Lublin (piłka ręczna dziewcząt),
 • PGE Klub Piłki Ręcznej Gryfino (piłka ręczna)
 • ABRM Warszawa (badminton)
 • Akademia Judo Poznań (judo)
 • Trójmiejski Klub Łyżwiarski Ice Paradise (łyżwiarstwo)
 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Iceskater Gdansk (tyzwiarstwo)
 • AK Młode Żubry Białystok (koszykówka)
 • AK Turów Zgorzelec (koszykówka)
 • PGE Spójnia Stargard – drużyny młodzieżowe
 • PGE Skra Bełchatów – drużyny młodzieżowe
 • PGE FKS Stal Mielec – drużyny młodzieżowe

Wsparcie młodych adeptów jest nadal ważnym elementem umów sponsoringowych zawartych z PGE Spójnią Stargard (koszykówka), PGE Stalą Mielec (piłka nożna) oraz PGE Skrą Bełchatów (siatkówka).

W 2022 roku PGE rozpoczęła współpracę z Klubem Sportowym Akademia Judo Poznań, która szkoli około 1 tys. sportowców od 3 roku życia i jest uczestnikiem zawodów ogólnopolskich oraz międzynarodowych rangi Pucharu Europy i Grand Prix. Zimą 2022 roku PGE wsparła działalności dwóch akademii szkolących dzieci i młodzież w łyżwiarstwie synchronicznym: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Iceskater oraz Trójmiejski Klub Łyżwiarski Ice Paradise.

Głównym celem wsparcia jest rozwój i propagowanie tej dyscypliny zarówno na poziomie amatorskim, jak i wyczynowym. Kolejną akademię jaką wsparła PGE jest PGE Hugonacademy – młoda akademia squasha, która aspiruje do bycia jednym z największych ośrodków tej dyscypliny w kraju.

W zaledwie dwa lata od założenia Akademii młodzi uczniowie zdobyli 6 medali Mistrzostw Polski, 5 medali w międzynarodowych zawodach, w tym brązowy medal Mistrzostw Europy. W 2022 roku PGE została również sponsorem drużyn młodzieżowych piłkarskich klubów: MKS Mazur Ełk, MKS Granica Bogatynia, Akademia Piłkarska Broni Radom oraz MKS Polonia Przemyśl.

Łącznie w grupach dziecięcych i młodzieżowych wspieranych przez PGE w 2022 roku trenowało ponad 4 tys. adeptów.

Turniej PGE Junior na PGE Narodowym

Już po raz drugi dwanaście juniorskich drużyn piłkarskich sponsorowanych przez PGE rywalizowało 24 września 2022 roku na Turnieju PGE Junior. Wydarzenie odbyło się podczas Święta Piłki Nożnej na PGE Narodowym, nazywanym domem polskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Na murawie spotkali się zawodnicy: GKS Bełchatów, APN Łomża, PGE FKS Stal Mielec, FC Lesznowola, AP Stal Stalowa Wola, Widzew Łódź, Avia Świdnik, GKS Glinik Gorlice, PGE Młode Perły Lublin, Broń Radom, Granica Bogatynia, Mazur Ełk.

Po zmaganiach na boisku odbyła się dekoracja. Pamiątkowe medale i upominki wręczyli młodym piłkarzom byli reprezentanci Polski w piłce nożnej – Adam Matysek oraz Radosław Gilewicz.

PGE Największa Lekcja WF-u

Wydarzeniem, które już od kilku lat wspiera PGE, jest „PGE Największa Lekcja WF-u”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Ideą wydarzenia, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka, jest stworzenie dzieciom i młodzieży z całego kraju udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej.

Celem długofalowym – zachęcenie najmłodszych do regularnego uczestnictwa w szkolnych zajęciach WF i podnoszenia sprawności ogólnej, zainteresowanie uprawianiem sportu i aktywnością fizyczną. W 2022 roku w „PGE Największej Lekcji WF-u” wzięło udział łącznie ponad 1 tys. uczestników.

Uczniowie zostali podzieleni na kilkanaście grup, trenujących w formie obwodów stacyjnych, dzięki czemu każdy mógł spróbować swoich sił w wielu konkurencjach i sprawdzić się w różnych zadaniach. Nad prawidłowym przebiegiem treningu czuwali trenerzy i wolontariusze pod wodzą Artura Siódmiaka, w przeszłości reprezentanta Polski w piłce ręcznej.

Nowością w 2022 roku było zaangażowanie PGE w cykl wydarzeń pod nazwą „Szkolne lekcje WF-u”, które poprzedzały „PGE Największą lekcję WF-u”. W październiku i listopadzie odbyło się łącznie 6 lekcji, a Artur Siódmiak wraz z grupą trenerów odwiedził Olsztyn, Ełk, Lublin, Ustkę, Zgierz i Bełchatów.

Wspieranie rozwoju łyżwiarstwa

PGE Polska Grupa Energetyczna od wielu lat wspiera łyżwiarstwo, zarówno zawodowe, jak i amatorskie, będąc największym partnerem tego sportu w Polsce.

W 2022 roku w ramach współpracy PGE z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego odbyło się 14 wydarzeń sportowych, a logo PGE towarzyszyło łyżwiarskiej reprezentacji narodowej podczas 10 zawodów krajowych i 29 międzynarodowych współorganizowanych przez PZŁF.

W ramach upowszechniania łyżwiarstwa, nieprzerwanie od 2018 roku razem z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego PGE realizuje projekt “Chodź na Łyżwy”. Tylko w 2022 roku, w ramach projektu zorganizowano 9 dni otwartych między innymi w: Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Dębicy, Łodzi, czy Lublinie.

Podczas każdego z tych wydarzeń uczestnicy, pod okiem profesjonalnych trenerów z miejscowych klubów, mieli okazję zrobić swoje pierwsze kroki na łyżwach. Poza dniami otwartymi prowadzone były i są cotygodniowe zajęcia w aż 16 miastach w Polsce.

Od 2022 roku, w ramach programu PGE Junior PGE rozwija współpracę z klubami łyżwiarstwa synchronicznego, takimi jak: Ice Skater, Ice Paradise czy MKS Le Soleil. Jest to niezwykle widowiskowa dyscyplina łyżwiarska, a naszym celem jest jej popularyzacja wśród miłośników zimowych aktywności.

W grudniu 2022 roku kluby wystąpiły w Toruniu na Mistrzostwach Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym.

W 2022 roku PGE kontynuowała współpracę z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego jako partner główny związku oraz partner Kadry Narodowej. Dodatkowo, dzięki wsparciu PGE w 2022 roku Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego zorganizował kilkanaście imprez krajowych, jak i międzynarodowych w tym, cieszące się dużą popularnością, Mistrzostwa Świata Juniorów w Short tracku oraz organizowane w Tomaszowie Lubelskim zawody Pucharu Świata oraz finał Pucharu Świataw łyżwiarstwie szybkim.

W sezonie 2021/2022 został zrealizowany projekt Zimowy PGE Narodowy w Trasie. Ten najbardziej rozpoznawalny zimowy tour po polskich lodowiskach gościł 400 tys. osób w 10 miastach. Projekt jest okazją do zapoznania się z łyżwiarstwem nie tylko dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z tym sportem. Wśród zimowych atrakcji znajdują się „Poranki dla dzieci z PGE”, podczas których odbywają się zajęcia nauki jazdy na łyżwach dla najmłodszych. Wszystkie zajęcia są przeprowadzane pod okiem profesjonalnych trenerów.

Wyniki wyszukiwania