(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
dane przekształcone
Koszty paliwa produkcyjnego 9.377 4.831
Zużycie energii 964 333
Zużycie materiałów remontowo eksploatacyjnych 518 457
Pozostałe 489 372
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 11.348 5.993

Wyniki wyszukiwania