1.3.1 Spółki bezpośrednio i pośrednio zależne objęte konsolidacją metodą pełną

(w mln PLN)
Nazwa jednostki Jednostka posiadająca udziały Udział spółek GK PGE na dzień
31 grudnia 2022
Udział spółek GK PGE na dzień
31 grudnia 2021
SEGMENT: OBRÓT 
1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  Warszawa Jednostka dominująca
2. PGE Dom Maklerski S.A.  Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
3. PGE Obrót S.A. Rzeszów PGE S.A. 100,00% 100,00%
4. ENESTA sp. z o.o. w restrukturyzacji Stalowa Wola PGE Obrót S.A. 87,33% 87,33%
5. PGE Paliwa sp. z o.o.  Kraków PGE EC S.A. 100,00% 100,00%
SEGMENT: ENERGETYKA KONWENCJONALNA
6. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów PGE S.A. 100,00% 100,00%
7. Elbest Security sp. z o.o. Bełchatów PGE S.A. 100,00% 100,00%
8. MegaSerwis sp. z o.o. Bogatynia PGE S.A. 100,00%
PGE GiEK S.A. 100,00%
9. ELMEN sp. z o.o. Rogowiec PGE S.A. 100,00%
PGE GiEK S.A. 100,00%
10. ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Bogatynia PGE S.A. 100,00%
PGE GiEK S.A. 100,00%
11. BETRANS sp. z o.o. Kalisko PGE S.A. 100,00%
PGE GiEK S.A. 100,00%
12. BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Rogowiec PGE S.A. 100,00%
PGE GiEK S.A. 100,00%
13. RAMB sp. z o.o. Piaski PGE S.A. 100,00%
PGE GiEK S.A. 100,00%
14. „Energoserwis – Kleszczów” sp. z o.o. Rogowiec PGE S.A. 51,00%
PGE GiEK S.A. 51,00%
SEGMENT: CIEPŁOWNICTWO 
15. PGE Energia Ciepła S.A.  Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
16. PGE Toruń S.A.  Toruń PGE EC S.A. 95,22% 95,22%
PGE Gaz Toruń sp. z o.o. Warszawa PGE EC S.A. 100,00%
17. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Wrocław PGE EC S.A. 58,07% 58,07%
18. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Zielona Góra KOGENERACJA S.A. 98,40% 98,40%
19. MEGAZEC sp. z o.o. Bydgoszcz PGE S.A. 100,00% 100,00%
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Zgierz PGE EC S.A. 100,00%
SEGMENT: GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 
20. PGE Ekoserwis S.A. Wrocław PGE S.A. 100,00% 100,00%
21. EPORE S.A. Bogatynia PGE GiEK S.A. 100,00% 100,00%
22. ZOWER sp. z o.o. Rybnik PGE Ekoserwis S.A. 100,00% 100,00%
SEGMENT: ENERGETYKA ODNAWIALNA 
23. PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
24. Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
25. Elektrownia Wiatrowa Baltica-4 sp. z o.o.  Warszawa PGE S.A. 66,19% 100,00%
26. Elektrownia Wiatrowa Baltica-5 sp. z o.o.  Warszawa PGE S.A. 66,19% 100,00%
27. Elektrownia Wiatrowa Baltica-6 sp. z o.o.  Warszawa PGE S.A. 66,24% 100,00%
28. Elektrownia Wiatrowa Baltica-9 sp. z o.o.  Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
29. Elektrownia Wiatrowa Baltica-10 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
30. Elektrownia Wiatrowa Baltica-11 sp. z o.o.  Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
31. Elektrownia Wiatrowa Baltica-12 sp. z o.o.  Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
32. Elektrownia Wiatrowa Baltica-8 sp. z o.o. (dawniej PGE Baltica 1 sp. z o.o. ) Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
33. PGE Baltica 2 sp. z o.o.  Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
34. PGE Baltica 3 sp. z o.o.  Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
35. PGE Baltica 4 sp. z o.o.  Warszawa PGE S.A. 55,04% 100,00%
36. PGE Baltica 5 sp. z o.o.  Warszawa PGE Baltica 3 sp. z o.o. 100,00% 100,00%
37. PGE Baltica 6 sp. z o.o.  Warszawa PGE Baltica 2 sp. z o.o. 100,00% 100,00%
38. PGE Baltica sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
39. PGE Klaster sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
PGE Soleo 1 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
40. PGE Soleo 2 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
41. PGE Soleo 3 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
PGE Soleo 4 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
PGE Soleo 5 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
PGE Soleo 6 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
PGE Soleo 7 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
42. Mithra B sp. z o.o. Poznań PGE EO S.A. 100,00%
43. Mithra D sp. z o.o. Poznań PGE EO S.A. 100,00%
44. Mithra F sp. z o.o. Poznań PGE EO S.A. 100,00%
45. Mithra G sp. z o.o. Poznań PGE EO S.A. 100,00%
46. Mithra H sp. z o.o. Poznań PGE EO S.A. 100,00%
47. Mithra I sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
48. Mithra K sp. z o.o. Poznań PGE EO S.A. 100,00%
49. Mithra M sp. z o.o. Poznań PGE EO S.A. 100,00%
50. Mithra N sp. z o.o. Poznań PGE EO S.A. 100,00%
51. Mithra O sp. z o.o. Poznań PGE EO S.A. 100,00%
52. Mithra P sp. z o.o. Poznań PGE EO S.A. 100,00%
SEGMENT: DYSTRYBUCJA
53. PGE Dystrybucja S.A. Lublin PGE S.A. 100,00% 100,00%
SEGMENT: DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
54. PGE Systemy S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
55. PGE Sweden AB (publ) Sztokholm PGE S.A. 100,00% 100,00%
56. PGE Synergia sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
„Elbest” sp. z o.o. Bełchatów PGE S.A. 100,00%
57. ELBIS sp. z o.o. Rogowiec PGE S.A. 100,00% 100,00%
58. PGE Inwest 2 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
59. PGE Ventures sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
60. PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
61. PGE Inwest 9 sp. z o.o. (obecnie PGE Obsługa Klienta sp. z o.o.) Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
62. PGE Inwest 10 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A 100,00% 100,00%
63. PGE Inwest 11 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
64. PGE Inwest 12 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
65. PGE Asekuracja S.A. (dawniej PGE Inwest 13 S.A.) Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
66. PGE Inwest 14 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
67. PGE Nowa Energia sp. z o.o. w likwidacji Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00%
68. Rybnik 2050 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
69. PGE Inwest 20 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
70. PGE Inwest 21 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
71. PGE Inwest 22 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
72. PGE Inwest 23 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
73. PGE Inwest 24 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
74. PGE Inwest 25 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
BIO-ENERGIA sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „ETRA” sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100,00%
75. Energetyczne Systemy Pomiarowe sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100,00% 100,00%
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOREC sp. z o.o. Toruń PGE Toruń S.A. 51,05%
4Mobility S.A. Warszawa PGE Nowa Energia sp. z o.o. w likwidacji 51,47%
PIMERGE S.A. Warszawa PGE Ventures sp. z o.o. 89,87%

W powyższej tabeli ujęto między innymi następujące zmiany w strukturze spółek Grupy Kapitałowej PGE, podlegających konsolidacji metodą pełną, które miały miejsce w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2022 roku:

 • 3 stycznia 2022 roku zarejestrowane zostało w KRS połączenie PGE EC S.A. (spółka przejmująca) oraz spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie nie miało wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE.
 • 4 lutego 2022 roku PGE EO S.A. nabyła po 100% udziałów w spółkach Mithra A sp. z o.o., Mithra B sp. z o.o., Mithra L sp. z o.o. oraz Mithra V sp. z o.o. posiadających 7 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 26 MW, za łączna kwotę 18,7 mln PLN. W dniu 30 grudnia 2022 roku zarejestrowane zostało w KRS połączenie PGE EO S.A. (spółka przejmująca) oraz spółek Mithra A, Mithra L i Mithra V (spółki przejmowane). Rozliczenie nabycia zostało opisane w nocie 1.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • 4 marca 2022 roku została zrealizowana umowa sprzedaży wszystkich posiadanych przez PGE S.A. akcji spółki Elbest sp. z o.o. spółce Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. Zysk na sprzedaży spółki na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniósł 19 mln PLN.
 • 21 marca 2022 roku zarejestrowane zostało w KRS połączenie PGE Dystrybucja S.A. (spółka przejmująca) oraz spółki Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „ETRA” sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie nie miało wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE.
 • 31 marca 2022 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGE Nowa Energia sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu PGE Nowa Energia sp. z o.o. i powołaniu likwidatora w celu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych.
 • W dniu 21 kwietnia 2022 roku zostały sprzedane wszystkie udziały posiadane przez PGE Toruń S.A. w PHU Torec sp. z o.o. Strata na sprzedaży spółki na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniosła 3 mln PLN.
 • 30 czerwca 2022 roku zarejestrowane zostało w KRS połączenie PGE EO S.A. (spółka przejmująca) oraz spółki Bio-Energia sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie nie miało wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE.
 • Ze względu na zgłoszone wnioski o postawienie spółki w stan upadłości, z początkiem 2022 roku PIMERGE S.A. została wyłączna z konsolidacji. Na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego strata z tego tytułu wyniosła 1 mln PLN.
 • 1 kwietnia 2022 roku pomiędzy PGE EO S.A. oraz spółką Vanadium Holdco Limited, zawarta została warunkowa umowa kupna udziałów, w wyniku której PGE EO S.A. zobowiązała się nabyć 100% udziałów w spółce Collfield Investments, posiadającej 100% udziałów w trzech spółkach celowych operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW. Wartość transakcji wyniosła 939 mln PLN. 21 czerwca 2022 roku doszło do przeniesienia prawa własności udziałów na rzecz PGE EO S.A. W dniu 30 grudnia 2022 roku zarejestrowane zostało w KRS połączenie PGE EO S.A. (spółka przejmująca) oraz wymienionych powyżej spółek (spółki przejmowane). Rozliczenie nabycia zostało opisane w nocie 1.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • W dniu 15 lipca 2022 roku została zrealizowana umowa sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez PGE S.A. w TFI Energia na rzecz PZU S.A. Zysk na sprzedaży akcji TFI Energia S.A. na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniósł 4 mln PLN.
 • W dniu 15 lipca 2022 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego 4Mobility S.A. Wszystkie nowe akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wyłącznie spółce EFF B.V. z siedzibą w Maastricht – obecnemu akcjonariuszowi 4Mobility S.A. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, udział kapitałowy PGE Nowa Energia sp. z o.o. obniżył się z 51,47% do 37,93%, co oznacza że 4Mobility S.A. nie jest już jednostką zależną w ramach GK PGE.
 • 25 lipca 2022 roku nastąpiło przeniesienie prawa własności 33,8% udziałów posiadanych przez PGE S.A. w spółkach EWB 4, EWB 5 i EWB 6 na rzecz ENEA S.A. Zysk na sprzedaży 33,8% udziałów we wskazanych spółkach, który zastał rozpoznany na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniósł około 800 tys. PLN.
 • 27 września 2022 roku nastąpiło przeniesienie prawa własności 44,96% udziałów posiadanych przez PGE S.A. w PGE Baltica 4 na rzecz Tauron Polska Energia S.A. Zysk na sprzedaży 44,96% udziałów w spółce PGE Baltica 4, który zastał rozpoznany na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniósł około 250 tys. PLN.
 • 2 listopada 2022 roku zarejestrowane zostało w KRS połączenie PGE EC S.A. (spółka przejmująca) oraz spółki PGE Gaz Toruń sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie nie miało wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE.
 • 9 grudnia 2022 roku PGE EO S.A. zawarło umowy zakupu 100% udziałów w spółkach Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o., Mithra N sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o., Mithra P sp. z o.o. posiadających 28 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 MW. Wartość transakcji wyniosła 21,1 mln PLN. Rozliczenie nabycia zostało opisane w nocie 1.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • 30 grudnia 2022 roku zarejestrowane zostało w KRS połączenie PGE EO S.A. (spółka przejmująca) oraz PGE Soleo 4 sp. z o.o., PGE Soleo 5 sp. z o.o., PGE Soleo 6 sp. z o.o. oraz PGE Soleo 7sp. z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie nie miało wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE.

Transakcje po dniu sprawozdawczym

Jak opisano w nocie 33.6 niniejszego sprawozdania finansowego 28 grudnia 2022 roku zawarta została przedwstępna umowa zakupu akcji PKPE Holding sp. z o.o. Realizacja transakcji będzie możliwa po spełnieniu warunków zawieszających.

Wyniki wyszukiwania