29. Przyszłe zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa Kapitałowa PGE zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie około 9.426 mln PLN. Kwoty te przeznaczone będą głównie na budowę nowych bloków, modernizacje majątku jednostek Grupy oraz zakup maszyn i urządzeń.

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
Dystrybucja 2.824 1.058
Energetyka Odnawialna 2.092 414
Działalność pozostała 2.067 3.570
Ciepłownictwo 1.928 1.549
Energetyka Konwencjonalna 512 256
Obrót 3 1
Gospodarka Obiegu Zamkniętego 4
PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE, RAZEM 9.426 6.852

Najbardziej istotne przyszłe zobowiązania inwestycyjne dotyczą:

  • Dystrybucja – zobowiązania inwestycyjne związane głównie z majątkiem sieciowym w kwocie około 2.824 mln PLN;
  • Energetyka Odnawialna – modernizacja zbiornika górnego ESP Porąbka Żar – kwota około 909 mln PLN; przeprowadzenie badań środowiskowych wraz ze sporządzeniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego budowę na Morzu Bałtyckim farmy wiatrowej Baltica 1 wraz z morską i lądową infrastrukturą przyłączeniową – kwota około 411 mln PLN; zaprojektowanie i budowa nowych instalacji fotowoltaicznych w ponad 40 różnych lokalizacjach – kwota około 487 mln PLN;
  • Działalność pozostała – budowa dwóch bloków gazowo-parowych (PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.) oraz umowa o świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych – kwota około 1.909 mln PLN;
  • Ciepłownictwo – budowa elektrociepłowni gazowo – parowej Nowa EC Czechnica w Siechnicach kwota około 747 mln PLN; budowa źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe opartego o silniki gazowe oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego w Bydgoszczy – kwota około 317 mln PLN; budowa II linii technologicznej Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie – kwota około 324 mln PLN;

Wyniki wyszukiwania