21.3 Rezerwa na prawa majątkowe przeznaczone do umorzenia

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE tworzą rezerwę na wartość praw pochodzenia energii, dotyczących sprzedaży zrealizowanej w okresie sprawozdawczym lub w okresach poprzednich, w części nieumorzonej do dnia sprawozdawczego. Wartość rezerwy na 31 grudnia 2022 roku wynosi 271 mln PLN (276 mln PLN w okresie porównawczym) i tworzona jest głównie przez PGE Obrót S.A.

Wyniki wyszukiwania