20.4 Różnice kursowe z przeliczenia

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych obejmują efekt przeliczenia sprawozdań finansowych zagranicznych spółek Grupy tj. PGE Trading GmbH (do dnia sprawowania kontroli nad tą Spółką tj. do 31 marca 2021 roku) i PGE Sweden AB (publ) na PLN w ramach procedur konsolidacyjnych.

Wyniki wyszukiwania