20.8 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty

W bieżącym i w porównawczym okresie sprawozdawczym Spółka nie wypłacała dywidendy.

Wyniki wyszukiwania